Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novela stavebního zákona I. – hlavní změny

1. 1. 2024 vstoupila v platnost novela stavebního zákona. Přináší zjednodušení a zrychlení nové výstavby. Hlavní změny pro TZB-info představují právníci z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti.

Zástupci z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti ve spolupráci s TZB-info připravili trojdílné video o novele stavebního zákona.

V prvním videu Luděk Šikola představuje nejdůležitější změny a usnadnění, které přináší nový stavební zákon.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
  • V druhém dílu Pavel Doucha popíše změny, které stavební zákon přináší pro obnovitelné zdroje energie.
  • Ve třetím dílu Jan Plšek vysvětlí postup přechodu na nový stavební zákon, kdy se dokončují řízení zahájená před rokem 2024

Nový stavební zákon sjednocuje povolování všech staveb do jednoho řízení. Nepovede se tedy již řízení o udělení územního souhlasu, dokonce ani územní řízení, je konec s ohlašováním staveb. Nové řízení se označuje jako řízení o povolení záměru a budou se v něm povolovat všechny stavby s výjimkou tzv. drobných staveb, které jsou definovány v příloze č. 1 zákona.

Dotčené orgány státní správy, které vydávají vyjádření nebo závazná stanoviska mají stanovenou lhůtu max. 60 dnů. Pokud tuto lhůtu nedodrží, má se za to, že se stavbou souhlasí bez podmínek. Z toho pravidla existuje několik výjimek. Jedná se například o tzv. jednotné environmentální stanovisko, které bude vydávat krajský úřad jako orgán ochrany životní prostředí, a které sdružuje na jeden papír všechny vyjádření v oblasti ochrany životního prostředí.

Významné zrychlení procesu může přinést nový způsob řešení odvolání proti povolení záměru. Odvolací stavební úřad bude méně rozhodnutí rušit a vracet k novému projednání, ale častěji sám měnit.

Podstatným prvkem reformy stavebního práva bude digitalizace všech prvků stavebního řízení. Veškerá komunikace stavebníka se stavebním úřadem a mezi úřady by měla být elektronická. Digitalizace má však zpoždění a na její náběh bude nutné ještě několik měsíců počkat.

 
 
Reklama