Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novela stavebního zákona III. – přechodné období

Některé stavby se začaly připravovat za starého stavebního zákona, ale řízení se budou dokončovat už za platnosti zákona nového. Jak bude tento přechod probíhat? Hlavní změny pro estav.tv představují právníci z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti.

Advokátní kancelář Doucha Šikola advokáti ve spolupráci s TZB-info připravili trojdílné video o novele stavebního zákona.

Ve třetím dílu Jan Plšek vysvětlí postup v přechodném období, kdy se dokončují stavby zahájené před rokem 2024.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
  • V prvním videu Luděk Šikola představuje nejdůležitější změny a usnadnění, které přináší nový stavební zákon.
  • V druhém dílu Pavel Doucha popíše změny, které nový stavební zákon přináší pro obnovitelné zdroje energie.

Stavební zákon sice platí již od 1. 1. 2024, ovšem účinný je od tohoto data pouze pro tzv. vyhrazené stavby. V případě obnovitelných zdrojů energie jde o ty největší výrobny s výkonem nad 1 MW (5 MW v případě FVE). Pro ostatní stavby se stane účinným až od 1. 7. 2024.

Zákon je velmi složitě napsán, pokud jde o přechodné období. Řízení o vyhrazených stavbách dokončí stavební úřad příslušný podle nového stavebního zákona, ale podle předpisů starého stavebního zákona. Spisy se tedy budou stěhovat na nový úřad. U ostatních staveb dokončí řízení podle stávajících předpisů stávající stavební úřady.

Projektové dokumentace připravené podle dosavadních předpisů lze použít v řízeních podle nového stavebního zákona až do 30. 6. 2027. Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy také platí i v řízeních podle nového stavebního zákona.

V přechodném období do 30. 6. 2024 neplatí ty části stavebního zákona, které hovoří o digitalizaci řízení. Elektronické žádosti o vydání povolení tedy v tomto období není možné podávat.

 
 
Reklama