Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Kamenná vlna snižuje náklady na vytápění a zvyšuje požární ochranu budov

Tepelné ztráty fasádou představují podstatnou část celkových ztrát tepla objektu. U rodinného domu má fasáda přibližně 30% podíl na celkovém úniku tepla. U administrativních nebo panelových domů může být ztráta mnohem vyšší.

Srovnání izolačních schopností různých materiálů, zdroj: ROCKWOOL
Srovnání izolačních schopností různých materiálů, zdroj: ROCKWOOL
 

Správným a odborným zateplením může majitel budovy ušetřit více než 50 % nákladů na vytápění. Izolace z kamenné vlny navíc významně přispívají ke zvýšení požární bezpečnosti budov.

Nejčastějším způsobem tepelné izolace objektů jsou vnější zateplovací systémy. Obvodová konstrukce se zateplovacím systémem je složená z nosné části a tepelněizolační vrstvy. Nosná část zajišťuje stabilitu a únosnost obvodové konstrukce. Tepelněizolační vrstva zajišťuje požadované tepelně technické vlastnosti.

Kontaktní zateplovací systém ETICS, foto: ROCKWOOL
Kontaktní zateplovací systém ETICS, foto: ROCKWOOL

Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) je složený z několika vrstev vzájemně na sobě plošně lepených. Tepelná izolace ROCKWOOL působí v tomto případě jako nosný prvek vnějšího souvrství.

Výhody zateplení obvodových stěn kontaktním způsobem:

 • snížení tepelných ztrát a nákladů na vytápění;
 • vytvoření příjemného klimatu uvnitř budovy a zlepšení tepelné pohody v místnostech;
 • ochrana konstrukce před teplotními výkyvy vnějšího prostředí, v létě se konstrukce nepřehřívají, v zimě nedochází k jejich prochlazování;
 • zvýšení požární bezpečnosti;
 • zlepšení vzduchové neprůzvučnosti izolovaných obvodových stěn;
 • výborná prodyšnost zateplovacího systému;
 • zvýšení povrchové teploty obvodové stěny na vnitřním povrchu, což vede k odstranění hygienických závad (likvidace výskytu plísní);
 • zvýšení hodnoty objektu.
Provětrávaný zateplovací systém, foto: ROCKWOOL
Provětrávaný zateplovací systém, foto: ROCKWOOL

Provětrávané zateplovací systémy mají široké uplatnění z hlediska architektonických požadavků. U těchto systémů se vkládá tepelná izolace ROCKWOOL mezi nosné prvky roštu, který nese obklad fasády.

Výhody konstrukce provětrávaných fasád:

 • snižují úniky tepla a vytvářejí příjemné klima uvnitř budovy;
 • zvyšují požární bezpečnost a akustický komfort;
 • zajišťují odvádění vlhkosti větranou mezerou, proto jsou tyto fasády velmi vhodné i pro rekonstrukce domů a objekty po sanaci vlhkého zdiva;
 • prodlužují životnost izolovaných konstrukcí;
 • nabízejí velkou variabilitu tvarů a barevnosti obkladů;
 • dovolují snadnou opravu a výměnu poškozeného obkladu;
 • suchý montážní proces ve většině případů není závislý na povětrnostních podmínkách;
 • snadněji vyrovnávají nerovnosti podkladu díky zvolenému nosnému systému.

Nehořlavost kamenné vlny zvyšuje požární bezpečnost

Vliv působení teploty na materiály (křivka ohřevu podle ČSN EN 1363-1), zdroj: ROCKWOOL
Vliv působení teploty na materiály (křivka ohřevu podle ČSN EN 1363-1), zdroj: ROCKWOOL

Jednou z rozhodujících vlastností stavebních konstrukcí je jejich požární odolnost, která vyjadřuje dobu v minutách, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru uvnitř budovy. Kamenná vlna ROCKWOOL je jedním z nejbezpečnějších izolačních materiálů určených pro zateplení budov. Nejenom, že spadá do nejvyšší třídy reakce na oheň A1, tzn. je nehořlavá, má navíc protipožární vlastnosti, tudíž výborně odolává teplotám požáru.

 

Kontaktní fasády – vyzkoušejte FRONTROCK MAX E

Izolační deska FRONTROCK MAX E, foto: ROCKWOOL
Izolační deska FRONTROCK MAX E, foto: ROCKWOOL

Dvouvrstvá izolační deska se využívá pro vnější kontaktní zateplovací systémy, které jsou mechanicky kotvené a s doplňkovým lepením. Fasádní deska má podélnou orientaci vláken, vyztuženou horní vrstvu a nízkou hmotnost. Produkt splňuje požadavky na ETICS podle ETAG 004, nároky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu zateplování budov České republiky, spadá do třídy reakce na oheň A1. Kontaktní zateplovací systémy se používají především u rodinných a bytových domů, ale lze je použít i pro zateplení velkých staveb.

 

Provětrávané fasády – vyzkoušejte VENTI MAX E

Izolační deska VENTI MAX F, foto: ROCKWOOL
Izolační deska VENTI MAX F, foto: ROCKWOOL

Dvouvrstvá polotuhá deska VENTI MAX E s povrchovou úpravou pro tepelnou, akustickou a protipožární izolaci se používá pro vnější provětrávané fasádní systémy. Tuhá horní vrstva zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a proti profukování. Provětrávané zateplovací systémy se používají hlavně u velkých staveb, jako jsou obchodní a nákupní centra, kancelářské budovy, objekty zdravotnických zařízení, hotelové komplexy nebo průmyslové a skladové objekty.

 
 
 
Reklama