Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Jakou základovou desku zvolit pro energeticky úsporný rodinný dům?

Základy hrají velkou roli v energetické náročnosti domu, i když si to většina stavebníků neuvědomuje. Při stavbě energeticky úsporného, nízkoenergetického i pasivního domu byste si tedy vždy měli položit otázku: „Jakou základovou desku zvolit?“ Odpověď bude: „Rozhodně izolovanou!“ Na trhu jsou dostupné technologie, které pomohou lépe izolovat dům od země. Díky tomu se sníží tepelné ztráty a spotřeba tepla.

Video ze stavby základové desky na Liaporu

Inovativní způsob zakládání rodinných domů přináší společnost Lias Vintířov. Zakládání domů na tepelně izolačním zásypu z keramického kameniva Liapor (keramzit) zlepšuje velmi jednoduchým způsobem energetické vlastnosti stavby. Díky tomuto speciálnímu zásypu, který je proveden ve vrstvách před položením základové desky, se výrazně zlepšují tepelně izolační vlastnosti a proto je tento technologický postup vhodný také pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Dalšími bonusy jsou dlouhá životnost, odolnost a zdravotní nezávadnost.

Stavba základové desky s izolačním zásypem

Stavba základové desky na Liaporu je rychlá, není nijak náročná a lze ji realizovat pro všechny typy domů, a to nejen rodinných. Pro účely zakládání se využívá kamenivo Liapor frakce 4–8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3, jehož součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K. Společnost Lias Vintířov poskytuje bezplatné odborné poradenství pro všechny zájemce o tento způsob zakládání.

 
01 Výkopové práce
01 Výkopové práce
02 Drenáže
02 Drenáže
03 Zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě
03 Zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě

04 Pokládka geotextilie
04 Pokládka geotextilie
05 Navážení
05 Navážení
06 Urovnání
06 Urovnání

07 Zhutnění
07 Zhutnění
08 Pokládka geotextilie
08 Pokládka geotextilie
09 Bednění základové desky, výztuž, kari sítě
09 Bednění základové desky, výztuž, kari sítě

10 Betonáž
10 Betonáž
11 Zhotovená základová deska
11 Zhotovená základová deska

Další výhody zakládání domů na Liaporu

Kromě skvělých izolačních vlastností a rychlosti výstavby má tento způsob zakládání domů ještě další výhody:

  • Liapor tvoří ideální homogenní izolační vrstvu bez tepelných mostů
  • další podlahová izolace není třeba
  • vhodný způsob pro založení staveb všeho typu (montované, monolitické, zděné)
  • rychlá stabilizace základové spáry
  • rychlá montáž

Další informace naleznete na www.zakladani-domu.cz.

Můžete také kontaktovat přímo obchodně-technického poradce Liaporu, který vám zodpoví všechny otázky.


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu. Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé ...