Postupy a porovnání nákladů při založení stavby na pěnovém skle A-Glass

Datum: 21.4.2016  |  Organizace: A-GLASS PĚNOVÉ SKLO  |  Firemní článek

A-GLASS PĚNOVÉ SKLO
Kostelanská 2128
68603 Staré Město u Uherského Hradiště

tel.:+420 777 576272
e-mail:
web:www.a-glass.cz

Založení stavby nebo také základ stavby. Přestože již jméno tohoto oddílu mluví samo za sebe o jeho důležitosti, tepelné vlastnosti dlouho žádná norma neřešila.

Teprve v posledních desetiletích, kdy je kladen důraz na úspory energie narůstá na důležitosti řešit úniky tepla stykem stěn a podlah s okolní zeminou. Jedna z možných cest je řešit tuto izolaci pomocí štěrku z pěnového skla A-GLASS.

Pěnové sklo umožňuje:

  • použití jako svislá tepelně izolační vrstva zdiva pod povrchem, funguje jako tepelná izolace a drenážní vrstva
  • použití jako vodorovná tepelně izolační vrstva pod základovou deskou, funguje jako tepelná izolace a drenážní vrstva i jako vrstva umožňující odvětrání v případě radonového rizika.
  • použití jako vodorovná tepelně izolační vrstva pod drenážní chodníček a zabezpečit tak dodatečné do-izolování základových pasů.

Při použití štěrku z pěnového skla musí jak investor, tak projektant změnit také uvažovaní v rovině nákladů v objemu stavby. Nemůžeme provádět klasické porovnávání ceny v rovině základová deska a hrubá stavba. Využitím postupů s použitím pěnového skla se náklady přesouvají z hrubé stavby do základové desky. V praxi to znamená, že kompletní deska s využitím izolace z pěnového skla vychází finančně o cca 20 % dráž než při klasickém založení na základových pasech do nezámrzné hloubky. Porovnáme li ale rozdíl mezi technologiemi v celém objemu stavby, je rozdíl ceny mezi deskou klasickou a využívající izolaci ze štěrku z pěnového skla pouze 10 %. 10% úspora vznikla využitím povrchu desky jako konečné vrstvy před finálními podlahami. Oproti klasickému založení můžeme tak vypustit celé souvrství podlahy mezi základovou deskou a finální podlahou a zároveň získat úplně jiný standard.

Nabízí se dva možné způsoby, jak desku na pěnovém skle A-GLASS realizovat:

klasicky na základových pasech do nezámrzné hloubky s řešením tepelných mostů mezi konstrukcemi.

Výhodou tohoto řešení je, že není příliš vzdálené od klasického založení a proto by nemělo být problémem pro realizační firmy. Většinou na pasy klademe dvě vrstvy ztraceného bednění a vrchní řada bývá řešena z polovičních bloků. Pak stačí jenom vložit mezi bloky ztraceného bednění a budoucí desku izolaci z XPS a místo podsypu štěrkem provést podsyp pod deskou z pěnového skla. Zaizolování vnější strany základů pak již pokračujeme standardně. Pro ještě lepší izolaci základů můžeme provést do vzdálenosti 800 mm kolem domu násyp ze štěrkového pěnového skla o tloušťce 200 mm.

Základové pasy


Druhý způsob založení na pěnovém skle A-GLASS rozumíme: založení na polštáři vytvořeném 300 mm tlustou vrstvou štěrku z pěnového skla A-GLASS

Základová vrstva je pak tvořena vrstvou betonu s armováním o tloušťce 250 mm.

Nevýhodou této metody založení je obecná neznalost a nedůvěra realizačních firem v postup, přestože samotná realizace je jednoduchá. Jednoduše se rozprostře geotextilie, na tu se ve vrstvách po 200 mm postupně rozprostře štěrk z pěnového skla, který se následně hutní, až vznikne výsledná vrstva. Ta se znovu překryje geotextilií a je hodový základ pod desku. Desku touto technologií je pak možno dokončit v mnohem rychlejším čase, neboť nám, v porovnání s klasickou deskou na pasech, odpadají technologické mezery nutné k vytvrdnutí pasů a ztraceného bednění.


Založení desky s pomocí štěrku z pěnového skla A-GLASS je novou technologií a přestože posouvá standard zakládání staveb, jeho využití při dobré projekční a realizační prací stojí pouze o 10 % více než při založení klasickým způsobem s izolačním souvrstvím nad deskou. Je snadné provést dodatečnou izolaci vnější obálky domu a zvýšit tak standard svého bydlení. Provedení dodatečné izolace především vodorovných konstrukcí v kontaktu se zeminou je vždy komplikované. Je proto dobré řešit tento problém již v projektu, především nabízí-li se řešení, které v ceně celé stavby znamená navýšení rozpočtu domu o cca 1 %.

POZNÁMKA: Ohledně realizace základové desky se můžete obrátit přímo na výrobce pěnového skla A-GLASS, který zajištuje přes svoji stavební divizi CONDA s. r. o. realizaci základové desky na pěnoskle včetně výpočtu potřebných m3 této tepelné izolace. Velkou výhodou je nákup tepelné izolace přímo od výrobce a její realizace.
Více informací na www.zakladova-deska.net či www.a-glass.cz.

 

Datum: 21.4.2016
Organizace: A-GLASS PĚNOVÉ SKLOSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czS cihlou Heluz Family 2in1 s integrovanou izolací protopíte méněChcete komfort i během horkého léta? Využijte modul CoolBreezePožadavky na nádrže na dešťovou vodu – III.Přijďte na konferenci NIMBY efekt - investor, město, občané