Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Systémy trvalých dřevěných základů domu

Mnoho lidí si neuvědomuje, že jejich dům by mohl mít trvalý dřevěný základ, protože základy se tradičně provádějí z betonu. Tento konstrukční princip není nový, u nás je však prakticky neznámý. Systémy dřevěných základů byly původně vyvinuty v severní Americe v šedesátých letech minulého století, poté co překližka a impregnované dřevo umožňovaly jejich použití v aplikacích, kde byly předtím vystaveny riziku hniloby. Impregnované dřevo se používá například pro zařízení dětských hřišť, ploty, pozednice, železniční pražce, venkovní nábytek a prvky mostů.

Obrázek 1 – Princip řešení dřevěného základu (podle [1])
Obrázek 1 – Princip řešení dřevěného základu (podle [1])
Obrázek 3 – Stavba dřevěného základu (podle [1])
Obrázek 3 – Stavba dřevěného základu (podle [1])

Pro impregnaci dřeva se používá řada chemikálií, pro občanské/obytné účely patří k nejrozšířenějším chroman arzeničnanu měďnatého (CCA).

Trvalý dřevěný základ (Permanent Wood Foundation – PWF) je stavební konstrukční systém založený na rozsáhlých laboratorních a provozních zkouškách. Osvědčil se víceletým úspěšným používáním téměř statisíce rodinných domů a jiných budov v USA a Kanadě a je akceptován hlavními stavebními normami, federálními orgány, úvěrovými ústavy a požárním pojištěním.

Konstrukční řešení trvalého dřevěného základu je podobné jako u stěn tzv. rámového domu na bázi dřeva, s jedním významným rozdílem: dřevěné a překližované prvky stěn jsou tlakově impregnovány ochrannou látkou, která se trvale váže ve dřevě. Tento impregnační proces trvale chrání základy proti hnilobě a jiným možnostem biologického znehodnocení. Z hlediska vhodnosti dřeva k impregnaci se v našich podmínkách doporučuje upřednostnit borovici před smrkem. V severní Americe se převážně používá dřevo borovice klasifikované jako Southern Pine.

Trvalý dřevěný základ je navržen, aby odolával zatížením a silám, které v jiných typech základů často vyvozují trhliny, a zamezuje problémům spojených s vlhkostí a tepelnou izolací, ke kterým dochází u masivních základů.

Vzhledem k tomu, že dřevěný základ je mnohem lehčí než masivní, může být uložen na štěrkovém loži bez požadavku betonových pásů. Betonová deska může tvořit podlahu mezi dřevěnými stěnami základu, řada výrobců však upřednostňuje impregnovanou dřevěnou podlahu, která zcela eliminuje betonářské práce. Základ tak může být prováděn při jakémkoli počasí a stejným personálem, jako ostatní části domu. Konstrukci trvalého dřevěného základu tvoří tlakově impregnované dřevěné sloupky průřezu 50 × 150 mm nebo 50 × 200 mm v rozteči ≈ 400 mm a tlakově impregnované překližované pláště tloušťky 12 mm nebo 15 mm. Spojovací prostředky musí být z nerezové oceli nebo podobného materiálu. Systém odvodnění odvádí vodu od základu a zamezuje prosakování. Toho se dosahuje štěrkovým ložem a překrytím venkovních povrchů překližky polyetylenovou fólií.

Obrázek 2 – Schéma dřevěného základu (podle [2])
Obrázek 2 – Schéma dřevěného základu (podle [2])
 

Souhrn

Dřevěný základ vyžaduje tlakově impregnované dřevo a překližku, sloupky dimenzované na tlak zeminy, vhodné spojovací prostředky, pevné štěrkové podloží, izolaci a dobré odvodnění.

Literatura

Permanent wood foundations

Origin – Design philosophy – Examples

 
 
Reklama