Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Vlastnosti dřevostaveb
Archiv článků od 29.6.2009 do 6.9.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

6.9.2010
Ing. Jiří Skřipský, DiS., Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Na diagnostickém pracovišti Atelieru DEK jsme za poslední čtyři roky provedli měření těsnosti Blower-Door test na více než 150 objektech. Sledovali jsme souvislosti mezi naměřenou hodnotou intenzity výměny vzduchu (n50) stanovenou metodou Blower-Door test a konstrukčními aspekty. Cílem bylo zhodnotit potenciál jednotlivých konstrukčních principů pro dosažení požadované vzduchotěsnosti. Dále bylo naším záměrem určit u jednotlivých konstrukčních principů charakteristické netěsnosti, které se u nich často opakují. V příspěvku uvádíme závěry naší analýzy.

30.8.2010
Ing. Zuzana Fišarová, Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., Ing. David Bečkovský, Ing. Radim Kolář, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství

Využití dřeva v oblasti stavebnictví je velmi aktuálním tématem, zejména s ohledem na možnost realizace často diskutované nízkoenergetické či pasivní výstavby. Význam při využití stoupá také s ohledem na charakter dřeva jako poměrně bezproblémově dostupného obnovitelného a lehce recyklovatelného stavebního materiálu.Podívejme se na některé možnosti. Článek vznikl za podpory VVZ MSM 0021630511 Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí.

16.8.2010
doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D, FA VUT v Brně

Jedním z hlavních ukazatelů kvality pasivní dřevostavby je zajištění kvalitního zdravého vnitřního prostředí. Velký důraz je kladen na výběr nejvhodnějších materiálů a to nejen pro samotnou konstrukci stavby, ale i pro jednotlivé komponenty. Dřevo, jako ekologický stavební materiál, je velmi vhodné pro výstavbu pasivních domů. Podívejte se na několik příkladů a možností kvality pasivního domu.

9.8.2010
Ing. Jiří Frankl, PhD, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, v.v.i., Akademie věd České republiky

Praktické poznatky získané při průzkumech krovových konstrukcí v podstatě potvrdily a doplnily obecné údaje uváděné v literatuře. Poškození dřevokaznými houbami, zjištěná na jednotlivých prvcích krovových konstrukcí vždy souvisela s nějakou poruchou, vadou nebo špatným technologickým řešením.

26.7.2010
Ing. Pavel Hejduk, Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.

Nedílným posouzením nových, ale i stávajících konstrukcí je ověření jejich odolnosti za mimořádných situací. Jednou z častých mimořádných situací je požár. Požaduje-li se stanovení požární odolnosti z hlediska stavební mechaniky, musí být konstrukce navrženy a provedeny takovým způsobem, aby si zachovaly svou nosnou funkci během příslušného požárního namáhání.

19.7.2010
Michal Kloiber, Jiří Frankl, Miloš Drdácký, Jan Tippner, Irena Kučerová, Jan Bryscejn, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Jednoduché, přírodní nátěry k ochraně konstrukčního dřeva před ohněm a požáry byly užívány již ve starověku. Jejich stopy nacházíme na povrchu některých historických konstrukcí (Drdácký et al. 2005). Rozvoj chemického průmyslu v 19. a 20. století umožnil vývoj a pozdější intenzivní aplikaci nových retardérů hoření na dřevěné prvky běžných stavebních konstrukcí.

6.5.2010
ing. Karel Melichárek, redakce

V rámci textů z oblasti osobních zkušeností se stavbou pasivního domu nabízíme příspěvek inženýra Karla Melichárka ze Šenova. Příspěvek zazněl na semináři Dřevostavby ve Volyni.

29.3.2010
akad. arch. Aleš Brotánek, Centrum pasivního domu

U pasivních staveb je problém s překonáváním konzervativních postojů a je třeba volit řešení, která často nenavazují zkušenostmi na ustálenou praxi. Pokud navíc statik prohlásí kategoricky "tak pod takové řešení bych se nepodepsal", nezbývá architektovi než volit kompromis. Podívejme se na některé příklady z praxe.

8.3.2010
Ing. Michal Kloiber, Ing. Mária Kotlínová, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Náš příspěvek si klade za úkol přiblížit možnosti používání čtyř nejpoužívanějších nedestruktivních defektoskopických přístrojů při stavebně technických průzkumech dřevěných stavebních konstrukcí, jako jsou krovy, stropy či celé roubené nebo hrázděné domy. Metodický materiál by měl objasnit možnost použití, principy a také výhody či nevýhody jednotlivých metod.

5.12.2009
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Třetí ročník odborné konference Dřevostavby v praxi, kterou pořádala společnost Rigips, s.r.o., proběhl ve dnech 5.- 6. listopadu 2009 v hotelu Skalský Dvůr u Nového Města na Moravě.

10.11.2009
CIUR a.s., Ing. Mojmír Urbánek

Vedle minoritního množství dřevostaveb prováděných z masivního dřeva ve formě roubenek nebo podobných konstrukčních provedení tradičního typu se nově prosazují i stavby využívající dřevo jako statický prvek konstrukcí, který je doplněn celou skupinou příbuzných dřevomateriálů.

27.10.2009
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Zveme Vás na 3. ročník odborné konference "Dřevostavby v praxi", která se bude konat v termínu 5.-6. listopadu 2009 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Odborné přednášky se budou zabývat certifikací dřevostavbařů, zkušenostmi s programem Zelená úsporám, skladbami konstrukcí dřevostaveb s vazbou na průkaz energetické náročnosti budov, vnitřním prostředím energeticky úsporných domů a mnoha dalšími tématy.

10.8.2009
Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Dřevostavby obhájí dosavadní náskok jen díky dalšímu a systematickému zlepšování svých vlastností. S tím do určité míry souvisejí způsoby výpočtového posuzování stavebně-energetické kvality. Po energetických výpočtech se však chce v podstatě nemožné - měly by být současně výstižné i rychlé, zahrnovat veškeré energetické děje v budově a přitom být použitelné všemi.

27.7.2009
Ing. Michal Pánek, ČVUT v Praze Fakulta architektury

V současné době dochází k pozvolnému nárůstu dřevěné výstavby. Přes rozsáhlou publicitu a postupně se rozvíjející znalosti vykazuje řada dřevostaveb závady, kterým se dá jednoduše předejít systémovým přístupem k projektování, provádění, kontrole, budoucímu užívání a údržbě. Podívejme se na některé příklady.

29.6.2009
Ing. Petr Morávek, CSc., prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ATREA s.r.o.

Článek hodnotí stavby z hlediska dopadu na životní prostředí. Představuje exaktní metodu LCA (Life Cycle Assessment) nezávislou na deformovaných cenách energií, vyjadřující mimo souhrnné environmentální dopady výstavby také analýzu souhrnné energetické náročnosti spolu s celkovou bilancí svázaných energií a emisí CO2 pro výstavbu i provoz budov.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama