Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vlastnosti dřevostaveb
Archiv článků od 27.5.2009 do 6.5.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

6.5.2010
ing. Karel Melichárek, redakce

V rámci textů z oblasti osobních zkušeností se stavbou pasivního domu nabízíme příspěvek inženýra Karla Melichárka ze Šenova. Příspěvek zazněl na semináři Dřevostavby ve Volyni.

29.3.2010
akad. arch. Aleš Brotánek, Centrum pasivního domu

U pasivních staveb je problém s překonáváním konzervativních postojů a je třeba volit řešení, která často nenavazují zkušenostmi na ustálenou praxi. Pokud navíc statik prohlásí kategoricky "tak pod takové řešení bych se nepodepsal", nezbývá architektovi než volit kompromis. Podívejme se na některé příklady z praxe.

8.3.2010
Ing. Michal Kloiber, Ing. Mária Kotlínová, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Náš příspěvek si klade za úkol přiblížit možnosti používání čtyř nejpoužívanějších nedestruktivních defektoskopických přístrojů při stavebně technických průzkumech dřevěných stavebních konstrukcí, jako jsou krovy, stropy či celé roubené nebo hrázděné domy. Metodický materiál by měl objasnit možnost použití, principy a také výhody či nevýhody jednotlivých metod.

5.12.2009
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Třetí ročník odborné konference Dřevostavby v praxi, kterou pořádala společnost Rigips, s.r.o., proběhl ve dnech 5.- 6. listopadu 2009 v hotelu Skalský Dvůr u Nového Města na Moravě.

10.11.2009
CIUR a.s., Ing. Mojmír Urbánek

Vedle minoritního množství dřevostaveb prováděných z masivního dřeva ve formě roubenek nebo podobných konstrukčních provedení tradičního typu se nově prosazují i stavby využívající dřevo jako statický prvek konstrukcí, který je doplněn celou skupinou příbuzných dřevomateriálů.

27.10.2009
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Zveme Vás na 3. ročník odborné konference "Dřevostavby v praxi", která se bude konat v termínu 5.-6. listopadu 2009 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Odborné přednášky se budou zabývat certifikací dřevostavbařů, zkušenostmi s programem Zelená úsporám, skladbami konstrukcí dřevostaveb s vazbou na průkaz energetické náročnosti budov, vnitřním prostředím energeticky úsporných domů a mnoha dalšími tématy.

10.8.2009
Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Dřevostavby obhájí dosavadní náskok jen díky dalšímu a systematickému zlepšování svých vlastností. S tím do určité míry souvisejí způsoby výpočtového posuzování stavebně-energetické kvality. Po energetických výpočtech se však chce v podstatě nemožné - měly by být současně výstižné i rychlé, zahrnovat veškeré energetické děje v budově a přitom být použitelné všemi.

27.7.2009
Ing. Michal Pánek, ČVUT v Praze Fakulta architektury

V současné době dochází k pozvolnému nárůstu dřevěné výstavby. Přes rozsáhlou publicitu a postupně se rozvíjející znalosti vykazuje řada dřevostaveb závady, kterým se dá jednoduše předejít systémovým přístupem k projektování, provádění, kontrole, budoucímu užívání a údržbě. Podívejme se na některé příklady.

29.6.2009
Ing. Petr Morávek, CSc., prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ATREA s.r.o.

Článek hodnotí stavby z hlediska dopadu na životní prostředí. Představuje exaktní metodu LCA (Life Cycle Assessment) nezávislou na deformovaných cenách energií, vyjadřující mimo souhrnné environmentální dopady výstavby také analýzu souhrnné energetické náročnosti spolu s celkovou bilancí svázaných energií a emisí CO2 pro výstavbu i provoz budov.

27.5.2009
James Hardie Europe GmbH, o.s., Dipl.-Ing. Jaroslav Benák

Cílem příspěvku je představit zkušenosti z výstavbou vícepodlažních budov na bázi dřeva v České republice a Německu s využitím sádrovláknitých desek FEMACELL.
Při realizaci musí být do celkové koncepce začleněny komplexní oblasti požární ochrany, statiky, zvukové a tepelné izolace a ochrany proti vlhkosti. FERMACELL nabízí při projektování a realizaci svou podporu a poradenství.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama