V Ostravě Porubě bylo otevřeno nejmodernější školicí centrum jako nízkoenergetická pasivní dřevostavba

Studenti a návštěvníci uvidí v budově odkryté tepelné toky a nejnovější měřící přístroje
Datum: 3.10.2012  |  Organizace: Moravskoslezský dřevařský klastr  |  Zdroj: tisková zpráva

Budova, která byla slavnostně otevřena 19. září 2012, patří k nejmodernějším nízkoenergetickým pasivním stavbám v zemi. Zároveň je centrum první unikátní výukovou a názornou pomůckou, která bude sloužit studentům Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Projekt vznikl ve spolupráci Moravskoslezského dřevařského klastru (MSDK) s VŠB-TU Ostrava.

Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) zahájil počátkem loňského roku výstavbu unikátního školicího centra. Projekt vznikl ve spolupráci s Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava.

„V rámci všech stavebních fakult v České republice jsme v Ostravě jedni z prvních, kteří mají takto moderní výukové centrum. Centrum bude sloužit výuce, zejména studentům magisterských a doktorských studií, a bude také sloužit výzkumu a spolupráci s praxí v oblasti navrhování a realizace stavebních konstrukcí a dřevostaveb a konstrukcí na bázi dřeva,“ uvedla prof. Ing. Darja Kubečková Ph.D., děkanka Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava.

„Nové školicí centrum nemá v rámci naší země obdoby. Čeští technici odvedli opět mistrovské dílo. Koncepce, projekt i realizace stavby je výsledkem práce české stavební firmy RD Rýmařov. Na výstavbu nového školícího centra jsme použili ty nejmodernější technologie,“ uvedl prezident Moravskoslezského dřevařského klastru Jiří Pohloudek.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu podnikání a inovace, program Školicí střediska. Cílem projektu bylo vybudování odborného školicího střediska v areálu Fakulty stavební (FAST), VŠB-TU Ostrava, určeného pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů členů MSDK. Samotné středisko slouží jako unikátní výuková a názorná pomůcka nízkoenergetické pasivní dřevostavby, kde jsou prostřednictvím odborných seminářů, kurzů a konferencí prezentovány technologie v pasivním standardu a materiály šetrné vůči životnímu prostředí.

 

Studenti a návštěvníci uvidí v budově odkryté tepelné toky a nejnovější měřicí přístroje

„Schéma propojení je ve školicím středisku koncipováno jako viditelné. Rozvody jsou v hlavních uzlech propojeny tak, aby byly přehledné a lehce kontrolovatelné. Prezentace zapojení, vstupy a výstupy jsou sledovatelné také v počítačové formě. Způsob distribuce a její prezentace je proveden odkrytými, průhledovými konstrukcemi. Testována jsou nástěnná topná tělesa, podlahové vytápění a rozvody,“ uvedl prezident MSDK Jiří Pohloudek.

Na výstavbu pasivní budovy školicího střediska MSDK byly použity nejnovější technologie

„Provázanost inovací a vzdělávání má zásadní vliv na zajištění budoucí konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. Tento projekt je jedním z příkladů, jak by měla spolupráce škol a firem při podpoře technického vzdělávání vypadat. Budovu jsme vybavili řídicím systémem, který zajišťuje datovou integraci soustav vytápění i chlazení, osvětlení, žaluzií a klimatizace,“ řekl Milan Kopřiva, ředitel úseku automatizace budov společnosti Siemens, která se podílela na technologickém vybavení školicího centra.

Je zde instalována například výuková sestava tepelných zdrojů a systémů vytápění. Cílem je, aby sestava umožňovala po vymezený časový úsek provozovat vybraný tepelný zdroj, včetně změn jeho vstupních a výstupních parametrů. U otopných soustav pak sestava musí umožnit po vymezený časový úsek regulovaný provoz s umožněním změn tepelných výkonů. Systém je sestaven tak, aby šlo měřit všechny potřebné veličiny, toky výkonů a tepelné energie. MaR je prováděno ve spolupráci s investorem a výstupy jsou vyvedeny na PC s grafickým zobrazením daného schématu, zvoleného zdroje i otopné soustavy. Demonstrační instalované tepelné zdroje i zvolená otopná soustava se využívají i pro vytápění školicího střediska.

Pro tyto tepelné zdroje lze proporcionálně měnit vstupní parametry topné vody, u tepelného čerpadla pak i teplotu nemrznoucí směsi v systému odvodu chladu. Chlazení přebytečné tepelné energie se provádí vzduchovým povrchovým chladičem dimenzovaným na odvod cca 12 kW při teplotě okolního vzduchu 25 °C.

Skladba obvodové stěny
Skladba obvodové stěny
Skladba obvodové stěny – horizontální řez
Skladba obvodové stěny – horizontální řez

Skladba střechy – příčný řez
Skladba střechy – příčný řez
Strojovna
Strojovna

Seznam dlouhodobě sledovaných charakteristik v prostředí domu

  • měření součinitelů prostupu tepla konstrukci
  • měření povrchových teplot
  • měření vlhkosti
  • měření teplot vnitřního vzduchu
  • měření parametrů vnitřního prostředí při nuceném větrání

Prezentace Inovační a výzkumné centrum MSDK (6216 kB)

Nové školicí centrum – dvoupodlažní, nízkoenergetická pasivní dřevostavba

Centrum je dvoupodlažní nepodsklepený dům s pultovou střechou se sklonem 15°. Z konstrukčního hlediska se jedná o montovaný dům na bázi lehké prefabrikace dřeva. Spojování je provedeno šroubovými, hřebíkovými a lepenými spoji. Obvodové stěny jsou difúzně otevřené.

 

Partneři projektu

Občanské sdružení Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. (MSDK, o.s.) vzniklo v roce 2005 jako výsledek projektu – vyhledávací studie, jehož garantem a nositelem je Sdružení pro rozvoj MS kraje. Členové sdružení jsou fyzické a právnické osoby podnikající v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu, ale i představitelé vysokého školství. Struktura firem pokrývá celý dřevozpracující hodnotový řetězec od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech inovací, vzdělávání, výzkumu a propagace. Hlavním cílem je inovovat a dále rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Více informací naleznete na www.msdk.cz.

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB-TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Její vznik 1. 1. 1997 si doslovně vynutil stavební průmysl severní Moravy a Slezska, který každoročně potřebuje cca 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby aj.). Uplatnění absolventů je všestranné – jako inženýrů stavebních firem, projektantů, pracovníků stavebních úřadů a inženýrských organizací aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání. Více informací naleznete na www.fast.vsb.cz.

Společnost RD Rýmařov, s. r. o. působí na stavebním trhu již 40 let. S historií společnosti je nedílně spojen průmyslový rozvoj moderního stavění na bázi prefabrikace dřeva. Společnost realizovala více než 22 000 staveb, a to nejen rodinných či bytových domů, ale také celých developerských projektů. Více informací naleznete na www.rdrymarov.cz.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 121 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří více než 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2010/2011 (říjen–září) obrat 32 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 19,5 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Více informací naleznete na www.siemens.cz.

Společnost Fermacell zaujímá se svojí produkcí více než 38 mil. m2 na trhu sádrovláknitých desek nejen v Evropě ale i v České republice dominantní postavení. Zákazníci oceňují nejen široký sortiment a příznivé obchodní podmínky, ale především kompletnost systémových řešení a servis, který Fermacell prostřednictvím svého zastoupení v České republice svým zákazníkům poskytuje. Pracovníci českého zastoupení dodávají na náš trh více než 1,3 mil. m2 desek ročně s tím, že největší objem dodávek se realizuje pro výrobce a dodavatele montovaných domů na bázi dřevěné konstrukce. www.fermacell.cz

 

Hodnotit:  

Datum: 3.10.2012
Organizace: Moravskoslezský dřevařský klastrSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely