Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Montáž otvorových výplní do pasivních dřevostaveb

Článek přibližuje postup výroby stěnových panelů dřevostaveb z lehkého skeletu a zejména osazování oken Progression od společnosti Slavona do panelu dřevostavby přímo ve výrobně.

Exkurzi jsme pro Vás zdokumentovali s laskavým svolením firmy Natur House s. r. o. pana Jiřího Kohoutka a Luboše Petržílka ve výrobním závodě Natur House ve Chvaleticích. Komentáře k samotným oknům Progression od společnosti Slavona poskytla paní Zora Stupňánková z firmy Slavona. Z montáže pro Vás připravujeme instruktážní video.

Při exkurzi byly v hale montovány dvě konstrukce, jedna s tzv. difuzně uzavřenou skladbou, obsahující fóliovou parozábranu, jedna s difuzně otevřenou skladbou s parobrzdnou vrstvou z OSB desek, na které ukážeme detailně montáž otvorových výplní.

Montáž oken Progression do dřevostavby

  1. Ověří se otvor pro okno (nebezpečí špatného rozměru otvoru se u staveb tvořených ve výrobně značně minimalizuje) a rozměr osazovaného okna. Spára by měla mít tloušťku cca 1,5 cm.
  2. Na rám okna se přilepí parotěsnicí páska, v rozích okna s přesahem tak, aby byla zajištěna dokonalá těsnost.
  3. Na rám se namontují pásové kotvy. Lehce se ohnou směrem do okna a zpět. Tím vznikne dvojitý ohyb vymezující tloušťku připojovací spáry. Pásové kotvy jsou pro dřevěná okna do dřevostaveb lepší než šrouby, z důvodů zajištění dilatace okna v otvoru.
    Dle zkušeností zaměstnanců firmy Natur House nemají oproti plastovým oknům dřevěná okna montovaná na páskové kotvy problém z kroucením vlivem teplotní roztažnosti, tím méně okna, která mají celý rám chráněna vnějším tepelným izolantem podobně, jako okna Slavona Progression.
  4. Okno se následně osazuje do otvoru, vyklínuje a vyrovná do vodorovné i svislé roviny. K tomu si speciálně u těchto oken montážníci pomáhají dočasnými zarážkami na líci stěnového panelu. Okno se umisťuje k vnějšímu líci nosné konstrukce (zateplovací systém následuje až po smontování konstrukce na stavbě).
  5. Páskové kotvy se připevňují k nosné konstrukci. Nejen u pasivního domu s difuzně otevřenou skladbou je nutné dbát na důkladné přelepení a tmelení veškerých vrtaných míst. K tomu se pod kotvy používá například tmel Illbruck.
  6. Následně se lepí k parobrzdné zábraně (OSB desce) interiérová parotěsná páska připravená na rámu okna.
  7. Z vnější strany se připojovací spára mezi stěnovým panelem a rámem okna vyplňuje polyuretanovou nízkoexpanzní pěnou a nechává se vyzrát. Před pěněním se doporučuje osadit okenní (dveřní) křídlo, nebo použít speciální rozpěry, aby se pěněním rám nezkroutil směrem do otvoru. Toto riziko u masivních dřevěných oken a dveří není tak velké, jelikož robusnost výrobku a použití nízkoexpanzní pěny riziko kroucení minimalizuje.
  8. Po vyzrání pěny se nalepuje páska určená pro exteriér, jako paropropustná větrová a dešťová zábrana. Kouty a přesahy veškerých pásek je nutno podlepovat těsnicím tmelem, jelikož zde vznikají v ohybech a přesazích pásek drobné netěsnosti.

Správný postup montáže ve výrobně si můžete prohlédnout na fotografiích a detailech, po dokončení stavby Vám zprostředkujeme video, ve kterém bude celý postup zaznamenán včetně aplikace fasádního systému a smontování celého objektu.

Dle slov Zory Stupňánkové ze společnosti Slavona povoluje výrobce u dveří i přes omezení možnosti dilatace kotvit dveřní výplně napevno šrouby, jelikož tyto rámy trpí daleko více nárazy při zavírání než dilatačními pohyby. Při osazení pouze na pásové kotvy dochází k jejich kmitání při rychlém zavírání a dveřní rám i přilehlé porchové úpravy ostění nepřiměřeně trpí.

Zdroj: Návštěva ve firmě Natur House s. r. o. (Chvaletice), informace o rámech Progression: Zora Stupňánková

Připevněná pásová kotva.
Připevněná pásová kotva.
Pásové kotvy se mírně ohnou a okno se může přemístit do osazovaného otvoru.
Pásové kotvy se mírně ohnou a okno se může přemístit do osazovaného otvoru.
Náhled chování kotvy při ohnutí dovnitř a do původní polohy – získaný tvar zajistí distanci okna od okrajů otvoru.
Náhled chování kotvy při ohnutí dovnitř a do původní polohy – získaný tvar zajistí distanci okna od okrajů otvoru.

Osazení výplně do otvoru – viditelné lícovací zarážky.
Osazení výplně do otvoru – viditelné lícovací zarážky.
Vyklínování a vyrovnání.
Vyklínování a vyrovnání.
Vrtaná místa je nutno přetmelit, interiérová páska se nalepí na parobrzdnou vrstvu – skladba difuzně otevřená.
Vrtaná místa je nutno přetmelit, interiérová páska se nalepí na parobrzdnou vrstvu – skladba difuzně otevřená.

Mezera mezi rámem a konstrukcí stěny se vypění. Zde je viditelná i exteriérová konstrukce okna Progression (tmavě hnědý thermowood, černý korek a mořený thermowood okolo skla, šedá kompozitní okapnice na parapetní části rámu).
Mezera mezi rámem a konstrukcí stěny se vypění. Zde je viditelná i exteriérová konstrukce okna Progression (tmavě hnědý thermowood, černý korek a mořený thermowood okolo skla, šedá kompozitní okapnice na parapetní části rámu).
Opatření spáry exteriérovou (nebo univerzální) páskou.
Opatření spáry exteriérovou (nebo univerzální) páskou.
Veškeré drobné netěsnosti je nutné dotmelit např. speciálními tmely Illbruck.
Veškeré drobné netěsnosti je nutné dotmelit např. speciálními tmely Illbruck.


Výroba stěnových panelů montované dřevostavby Natur House

Základní postup montáže celého domu se u jednotlivých druhů konstrukce liší pouze v několika vrstvách skladeb, princip výroby zůstává stejný. Ten spočívá už v podrobném zpracování projektu výrobcem, kdy se stěny rozděluji na logické celky, které je možné v hale vyrobit a následně převést a spojit. U rodinných domů to bývá dělení po patrech na celou délku stěny z jednoho kusu. Dle výrobní dokumentace se každý díl na montážních stolech poskládá a sešroubuje nejprve z KVH profilů se zohledněním budoucích otvorů, osazení krokví ale i montážních závěsů pro přepravu jeřáby pod.

Na takto připravený rám se montuje požadovaná skladba. Druh tepelné izolace, řešení fasády i vnitřní materiály je možné variabilně volit dle potřeb projektu. U skladeb je však nutno pamatovat na to, že některé vrstvy neplní pouze funkci tepleně a vzduchově izolační ale i statickou (příčné ztužení) jako například desky Fermacell či OSB.

Při montáži je nutné myslet i na přípravu elektroinstalace. Projekt musí být dořešen do detailů před zahájením výroby. pro elektroinstalace se předvrtají otvory popřípadě ukládají „husí krky“.

U skladeb s fóliovými parozábranami je nutné dbát na dokonalou spojitost vrstvy, tím spíš, když skladba firmy Natur house s. r. o. počítá s využítím polystyrenu v zateplovacím systému. Z toho vyplývá i nutnost na důslednou montáž a kontrolu veškerých spojů a prostupů, které je třeba dokonale těsnit. Toho se v ideálních podmínkách výrobny dosahuje určitě snadnějí oproti podmínkám přímo na stavbě.

U difuzně otevřených skladeb je parobrzdná vrstva tvořena OSB deskou (která zajišťuje i ztužení panelu). Tu je nutno používat se spojem pero-drážka a spoje přelepovat, nejen z důvodů transportu vlhkosti, ale zejména z důvodu zajištění vzduchotěsnosti obálky domu.

Dalším krokem je osazení otvorových výplní. V rámci naší redakční návštěvy jsme dokumentovali montáž oken a dveří Progression od firmy Slavona, s certifikací pro pasivní domy. Zajímavostí těchto oken je využítí korkové izolace a dřeva thermowood. Okno je konstruováno tak, aby izolace zateplovacího systému byla přetažena přes celý rám okna, který se z exteriéru projeví jen nepatrně v parapetní části.

Montážní hala, stěny domu se montují ve vodorovné poloze na stolech. Vpředu je parozábrana přetažená přes celou délku stěny bez přerušení
Montážní hala, stěny domu se montují ve vodorovné poloze na stolech. Vpředu je parozábrana přetažená přes celou délku stěny bez přerušení
Tvar a nosná konstrukce panelů musí počítat i s osazením stropních trámů a krokví.
Tvar a nosná konstrukce panelů musí počítat i s osazením stropních trámů a krokví.
Spodní profil na panelu je obalen fólií proti vodě při manipulaci, vrchní i spodní profily v rámu jsou impregnovány.
Spodní profil na panelu je obalen fólií proti vodě při manipulaci, vrchní i spodní profily v rámu jsou impregnovány.

Ve vodorovné poloze se na dílce připraví i montážní oka a izolační výplň rámu.
Ve vodorovné poloze se na dílce připraví i montážní oka a izolační výplň rámu.
Ve vodorovné poloze se připraví i průchodky pro elektroinstalaci vnitřní...
Ve vodorovné poloze se připraví i průchodky pro elektroinstalaci vnitřní...
I u difúzně otevřené skladby je nutno brát zřetel na spoje – zde OSB na pero a drážku s přelepenými spárami u okenního otvoru.
I u difúzně otevřené skladby je nutno brát zřetel na spoje – zde OSB na pero a drážku s přelepenými spárami u okenního otvoru.

Je nutné ohlídat i malé otvory – například po vykružovacím vrtáku. Právě otvory pro elektroinstalace mají často za následek problémy při blower door testech.
Je nutné ohlídat i malé otvory – například po vykružovacím vrtáku. Právě otvory pro elektroinstalace mají často za následek problémy při blower door testech.
Panely se po dokončení zvednou jeřábem do svislé polohy pro montáž otvorových výplní.
Panely se po dokončení zvednou jeřábem do svislé polohy pro montáž otvorových výplní.
Panel ze stavby s difuzně uzavřenou skladbou čekající na velký posuvný výkladec, již nalepená část zateplovacího systému. Jak je vidět, ani s velkými otvory nemají sloupkové prefabrikované dřevostavby problém.
Panel ze stavby s difuzně uzavřenou skladbou čekající na velký posuvný výkladec, již nalepená část zateplovacího systému. Jak je vidět, ani s velkými otvory nemají sloupkové prefabrikované dřevostavby problém.

Ve výrobně je čas i možnost ohlídat správně zapuštěné a zateplené kotvení kontaktního fasádního systému. Příklad vyloučení tepelného mostu.
Ve výrobně je čas i možnost ohlídat správně zapuštěné a zateplené kotvení kontaktního fasádního systému. Příklad vyloučení tepelného mostu.
Správně provedený detail pásky na rohu rámu okna. Záhyb se vytváří z důvodu vyloučení netěsnosti v uhybu pásky.
Správně provedený detail pásky na rohu rámu okna. Záhyb se vytváří z důvodu vyloučení netěsnosti v uhybu pásky.

 
 
Reklama