Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové vegetační dlažby pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou

Města se v rámci “modrozelené architektury” častěji přiklání k vytváření vodopropustných ploch pomocí vegetačních dlažeb na místech, kde by jinak voda bez dalšího užitku stekla do kanalizace. K pozitivním efektům takových ploch patří nejen zadržování vody v lokalitě, ale také vyšší vlhkost a nižší teploty v letních měsících, rychlejší vsakování srážek, snížení nákladů na retenční nádrže či nižší potřeba zálivky okolní zeleně.

Zatravňovací dlažba LiaStone
Zatravňovací dlažba LiaStone

V tomto kontextu získávají vegetační dlažby, které byly dlouho vnímány především jako estetický prvek, nový význam. Jejich přednosti lze zúročit při budování parkovacích stání, příjezdových cest i dalších ploch v rámci soukromé výstavby, ale také v intravilánu měst, kde lze s jejich pomocí vytvářet rozsáhlé zpevněné plochy parkovišť, vstupů do objektů, tramvajových pásů, odstavných ploch, či zpevněných svahů.

Na správné hospodaření s dešťovou vodou v obcích a městech se vztahují i dotace, které umožňují oprávněným žadatelům získat podporu právě na výměnu nepropustných povrchů za propustné či budování nových propustných ploch.

Vegetační dlažba Vřídlo-EKO
Vegetační dlažba Vřídlo-EKO
Vegetační dlažba Vřídlo-EKO

Vegetační dlažba Vřídlo-EKO

Nové vegetační dlažby LiaStone

Aby zatravňovací dlažby vyhovovaly moderním architektonickým řešením různých ploch, prochází dlouhodobě vývojem a zdokonalováním. Na požadavky trhu zareagovala také společnost Lias Vintířov, která ke stávajícímu sortimentu betonových dlažeb LiaStone přidala letos dvě novinky. Jsou jimi vegetační dlažba VŘÍDLO-EKO a betonová zatravňovací dlažba RAINSTONE. První zmiňovaná tvoří geometrickou šachovnicovou strukturu, zatímco RAINSTONE vytváří elegantní, jednoduché, úzké linkování. V sortimentu najdete i dlažby, které slouží pro vizuální oddělení i jako dělící pásy, jednotlivých parkovacích stání. Dlažby se dodávají v přírodním šedém odstínu a v několika dalších barevných provedeních. Kromě těchto novinek najdete v nabídce LiaStone i další vegetační dlažby.

Vegetační dlažba Vřídlo-EKO
Vegetační dlažba Vřídlo-EKO

Vegetační dlažba Vřídlo-EKO

Estetické benefity

V závislosti na druhu vegetační dlažby a způsobu pokládky může podíl zatravněné plochy tvořit až 40 %. Díky tomu dlážděná plocha lépe opticky splyne s okolní zelení. Na rozdíl od běžného trávníků se ale při pocházení nebo pojíždění autem neznehodnotí. Místo klasického zatravnění je také možné spáry vyplnit štěrkovou drtí nebo zásypovým pískem. Při využití různě barevných zásypů lze dosáhnout originálního vzhledu dlážděné plochy.

Vegetační dlažba Vřídlo-EKO
Vegetační dlažba Vřídlo-EKO

Vegetační dlažba Vřídlo-EKO

V souladu s legislativou

Použití vegetační dlažby může také pomoci vyřešit jeden legislativní problém vyplývající z vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, případně územního plánu obce. Ty stanovují poměr výměry části pozemku schopné vsakovat dešťovou vodu k celkové výměře pozemku. V případech, kdy by úřady vybudování další běžné zpevněné plochy na pozemku neschválili, může být vhodným řešením právě použití vegetační dlažby.

Bližší informace o nových vegetačních dlažbách LiaStone najdete na webu www.liastone.cz.

Vřídlo-EKO
Vřídlo-EKO
Rainstone
Rainstone
Vegetační dlažba EKO-FLOR
Vegetační dlažba EKO-FLOR


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.