Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Požární obklady sloupů a nosníků s deskami fermacell

V novém vydání Požárního a akustického katalogu konstrukcí stěn, stropů a podlah s materiály fermacell, které společnost Fermacell vydala v listopadu 2014, se nově objevily i podrobné popisy certifikovaných požárních obkladů ocelových sloupů a nosníků dle nové normy EN 13381 – 4.

fermacell sádrovláknité desky
Opláštění sloupů a nosníků s fermacell AESTUVER obr. 2

Tým technického oddělení Fermacell tady široké odborné veřejnosti z řad projektantů a investorů představuje požární obklady ocelových sloupů a nosníků s deskami fermacell firepanel A1 a deskami fermacell AESTUVER.

Při použití desek fermacell Firepanel A1 tl. 12,5 nebo 15 mm (jednovrstvé nebo vícevrstvé opláštění) se požární odolnost třístranného opláštění sloupů pohybuje od R30 do R120, přičemž tloušťka opláštění se v závislosti na poměru Ap/V pohybuje od 12,5 mm do 37,5 mm. Uváděná data vychází z Požárně klasifikačního osvědčení PK2-16-14-001-A-0, vydaného v dubnu 2014 společností PAVUS, a.s. Desky fermacell firepanel A1 jsou díky svému složení protipožární a stavební deskou s nejvyšší třídou reakce na oheň (A1) a zároveň jsou vhodné do vlhkého prostředí. Obklady ocelových sloupů a nosníků z těchto desek jsou nejen požárně odolné, ale tyto konstrukce jsou i mimořádně hospodárné – pro stavbu i pro požární ochranu nebo vlhké prostory stačí pouze jeden typ desek.

fermacell sádrovláknité desky
Opláštění sloupů a nosníků s fermacell firepanel A1 obr. 1

Vysokou požární odolnost sloupů a nosníků lze dosáhnout s univerzálními protipožárními deskami z lehkého betonu se skelnými vlákny fermacell AESTUVER. Protipožární desky fermacell AESTUVER v tloušťkách 15 až 60 mm nabízí dle Požárně klasifikačního osvědčení CR 2013 – Efectis-R0, vydaného v roce 2013 evropskou autoritou v oblasti požární bezpečnosti, holandskou společností Efectis, požární odolnost od R15 až do R240.

S technickým návrhem požárních obkladů sloupů a nosníků je na vyžádání připraven pomoci tým technického oddělení Fermacell.

Další návrhy konstrukcí opláštění najdou zájemci v připravované publikaci Opláštění sloupů a nosníků fermacell.

 

Poslední vydání Požárního a akustického katalogu konstrukcí stěn, stropů a podlah s materiály fermacell je k dispozici na www.fermacell.cz/cz/docs/Konstrukce-sten-stropu-a-podlah.pdf.


James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. * Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell a cementovláknitých desek POWERPANEL. * Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické domy a systémy suché výstavby bytových, administrativních a i průmyslových ...