Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Fermacell vydává nový Požární a akustický katalog konstrukcí fermacell

Oživením publikace jsou vizualizace základních konstrukcí s pojmenováním jejích jednotlivých složek. Nový Požární a akustický katalog konstrukcí FERMACELL tak bude opět užitečnou a praktickou pomůckou nejen pro architekty, projektanty, ale také pro montážní firmy, soukromé stavebníky, studenty a další zájemce o moderní suchou výstavbu.

Nové konstrukce pro suchou výstavbu

Deset nových konstrukcí pro suchou výstavbu prezentuje v novém katalogu například ekonomické konstrukce s deskou fermacell 10mm (1S10 s požární odolností EI 30 nebo 1S01, což je nejjednodušší příčka pro rozdělení prostoru). Do interiéru s potřebou vysokého akustického útlumu jsou určeny stěnové konstrukce 1S34 pro vysoký akustický útlum (až 75dB vzduchové neprůzvučnosti), do mokrých provozů pak konstrukce s deskou Powerpanel H2O. Pro všechny konstrukce suché výstavby je v katalogu nově zakomponované řešení pro vysoké příčky, které obsahuje to nejpodstatnější z další letošní novinky v publikační edici Fermacell - Navrhování vysokých stěn.

Konstrukce pro dřevostavby


Největší přírůstek obsahuje část věnovaná konstrukcím dřevostaveb, která se rozrostla o 32 nových stěnových konstrukcí. Ty například obsahují ekonomické řešení pro nosné stěny bungalovů s deskou fermacell 10mm (1HT10 a 1HT13), akustické stěny, plnící požadavky na mezibytové konstrukce s vysokými požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost. Předstěny jsou v této části nově řešeny na akustických profilech fermacell. Nové jsou také difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb s parobrzdnou deskou fermacell Vapor a cementovláknitou deskou fermacell Powerpanel z vnější strany. 12 nových konstrukcí s masivními dřevěnými (CLT) panely s opláštěním fermacell řeší zlepšení akustických vlastností konstrukce, a to až o 38dB oproti samotnému CLT panelu. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti bylo naměřeno jak u přímého opláštění deskami fermacell, tak u obkladu z desek na akustických profilech nebo u předsazených stěn v systému fermacell.

Předsazené stěny

U předsazených stěn přibylo v novém vydání Požárního a akustického katalogu pět nových konstrukcí, u obkladů stěn je novinkou devět nových konstrukcí s Ytong tvárnicemi, kde fermacell opláštění řeší zlepšení akustických vlastností příček a to až o 28dB. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti bylo naměřeno, podobně jako u konstrukcí dřevostaveb, jak přímým opláštěním deskami fermacell, tak obkladem z desek na akustických profilech nebo předsazenými stěnami v systému fermacell (konstrukce 3WS4 zlepšuje akustické vlastnosti až o 28dB).

Požární bezpečnost staveb, ochrana proti hluku a řešení spár

Protipožární opláštění s materiály fermacell obsahuje zjednodušený návod pro návrh protipožárního opláštění ocelových sloupů a nosníků nově s deskami Firepanel A1 a Aestuver. Tato kapitola je výběrem z obsáhlé brožury, která se připravuje.

U podhledů je jednou z nových konstrukcí podhled s dvojitým opláštěním deskou Firepanel A1 pro EI 60 DP1, u dřevěných stropů pak například spodní opláštění dřevěného trámového stropu na akustických profilech s REI 30. V nabídce střešních konstrukcí jsou dvě nové skladby s akustickým měřením a vzduchovou neprůzvučností 57 až 59dB.

V publikaci jsou tři nové kapitoly, které se věnují požární bezpečnosti staveb, ochraně proti hluku a řešení spár. Jsou to výběry z publikace Fermacell- navrhování a provádění dřevostaveb, které vysvětlují terminologii, požadavky norem a postupy pro jejich splnění. Velký důraz by měl čtenář věnovat tabulce 14.2 Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách podle ČSN 73 0532, která je základním prvkem pro správný návrh podlahy a pomůckou při orientaci v akustických hodnotách katalogu.

Nový Požární a akustický katalog konstrukcí fermacell si můžete stáhnout na webu fermacell.cz.

Konstrukce-sten-stropu-a-podlah.pdf
James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. * Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell a cementovláknitých desek POWERPANEL. * Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické domy a systémy suché výstavby bytových, administrativních a i průmyslových ...