Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Energeticky úsporné dřevostavby bytových a rodinných domů se sádrovláknitými materiály

1. část

Celý rezidenční projekt „Seefeldergasse“ s 31 rodinnými domy a 3 bytovými domy byl dokončen v srpnu 2014 na celkové ploše cca 7400 m2. Hlavním subdodavatelem dřevěných částí staveb byla společnost RD Rýmařov. Na venkovních stěnách i vnitřních příčkách bytových i rodinných domů byly použity sádrovláknité materiály fermacell.

Nové nízkoenergetické dřevostavby stojí v atraktivní lokalitě na východním okraji Vídně nedaleko národního parku Vídeň-Lobau.
U bytových domů byla celá spodní stavba, včetně podzemních garáží s betonovým jádrem, dodávkou rakouského generálního dodavatele Ing. Friedrich Schaffer Bau GmbH. Společnost RD Rýmařov pak dodávala dřevostavbu a betonové lodžie plus všechny rodinné domy.

Generální dodavatel: Hlavní subdodavatel dřevěných částí: Investor:
  • Bytové družstvo EBG
Autor návrhu bytových domů:
  • Architekt Ulrich Huhs z atelieru huhs & hanenberg
Autor návrhu rodinných domů:

V rakouském Seefeldergasse nesměly být použity žádné materiály, které mají nebo mohou mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel. Vybavení bytů jako takové se pak už významně neliší od vybavení bytů u nás. Standardně jsou k dispozici dvě nebo tři obytné místnosti, kuchyňský kout, WC a koupelna. Všechny byty mají k dispozici přístup na lodžii nebo balkon, byty ve 4. NP mají přístup na jednu nebo dvě střešní terasy.

Rakouský investor (na rozdíl od některých našich bytových projektů) kladl velký důraz na vybavení společných prostor bytových domů. Pod bytovými domy jsou velké podzemní garáže pro všechny obyvatele, tedy i pro ty, co si vybrali bydlení v rodinných domech. V každém bytovém domě jsou dále dvě kočárkárny, kolárna, sklepní kóje pro každý byt, technická místnost a místnost pro uklízecí firmu. Navíc je obyvatelům k dispozici celý společenský dům o užitné ploše cca 120 m2 a jeho střešní terasa.

fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse rodinné domy
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse rodinné domy
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse rodinné domy
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse rodinné domy
 

Technické zařízení a stavební předpisy

Technické a stavební předpisy v ČR a Rakousku jsou velmi podobné, metody a postupy pro stanovení požadavků na tepelnou a požární ochranu a ochranu proti hluku jsou v Rakousku stejné jako v České republice. U rodinných domů byly předepsané hodnoty stěn, stropů a střechy REI 60, u dělících stěn mezi dvojdomky pak REI 90. Únikové cesty bytových domů mají REI 90, stěny, stropy a střecha pak REI 60. Na plnění požárních, statických a akustických parametrů se významně podílely v konstrukci stěn a příček použité sádrovláknité desky. Ve skladbě venkovní stěny o tloušťce 347 mm jsou použity hned tři vrstvy desek fermacell – 2×15 mm, 15 mm a 2×10 mm. V konstrukcích dělících stěn s REI 90 jsou také tři vrstvy desek fermacell – 2×12,5 mm, 1×12,5 mm a 2×12,5 mm. V konstrukce obvodových stěn s požadavkem REI / REW 90 jsou použity z exteriéru i z interiéru 2×15 mm sádrovláknité desky. Nosné stěny v bytech jsou opláštěny jednou deskou fermacell tl. 15 mm. Protože sádrovláknité desky tvoří pohledovou vrstvu, musely být odsouhlaseny vídeňským institutem pro ekologii Bauxund Forschung und Beratung GmbH. Firma Fermacell má zde celou řadu evropských zkoušek a certifikátů.

Se zvyšujícími se nároky na ochranu energie pro vytápění se v České republice i Rakousku uplatňují úspornější hodnoty pro obálky budovy. Investor bytových a rodinných domů na Seefeldergasse 18 požadoval vyšší nízkoenergetický standard – předpokládaná celková potřeba energie u všech domů je menší než 60 kWh/m2/rok, z toho na vytápění je třeba cca polovina. Hodnoty se však výrazně neliší od hodnot, které firma RD Rýmařov nabízí tuzemským zákazníkům.

Úspora energie u rodinných domů je podpořena instalovanou vzduchotechnikou se zpětným získáváním tepla a zdrojem tepla v podobě tepelného čerpadla. U bytových domů je zdrojem tepla dálkové vytápění, které rovněž příznivě ovlivňuje energetickou bilanci bytových a veřejných prostor.

fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse rodinné domy PUNKT
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Interiér rodinných domů v Seefeldergasse
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Interiér RD
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Interiér RD
 

Projekt a stavební dozor

Hlavní kontrola probíhala schválením výrobní dokumentace, včetně technického zařízení budovy (TZB). Její součástí byly výkresy, statika, detaily, skladby konstrukcí s použitými materiály a projekty technického zařízení budov. Všechny dokumenty byly před začátkem stavby odsouhlaseny odborníky ze strany investora. Statika musela být schválena ještě před začátkem výroby. Stavební část a pohledové materiály byly schvalovány architektem, který požadoval vzorky materiálů a provedení vybraných detailů v měřítku 1:1. Skladby a materiály odsouhlasoval rakouský stavební fyzik a projekt TZB autorizovaný projektant v oboru.

Další dozor probíhal přímo na staveništi kontrolou odsouhlaseného provedení. Z každé kontroly byl sepsán protokol o kontrole a případné nejasnosti dodatečně řešeny. Mezi další kontroly, které probíhaly na staveništi, patří kontrola zateplovacího systému, klempířských prvků a ekologie použitých materiálů. Průběžně probíhala kontrola kvality ze strany zástupce investora a generálního dodavatele. Rovněž společnost RD Rýmařov s.r.o. prováděla kontrolu kvality provedené práce. Mezi nástroje pro kontrolu patřily, kromě jiných, všechny zkoušky prováděné na stavbě, jako je zkouška vzduchotěsnosti, tlakové zkoušky instalovaných rozvodů, zkoušky těsnosti kanalizace, atp.

Druhý díl článku pod názvem Energeticky úsporné dřevostavby v rakouském Seefeldergase v číslech najdete v záložce "Dřevostavby".

Na další obsáhlou fotogalerii se můžete podívat také na stránkách subdodavatele dřevěných částí, společnosti RD Rýmařov.

fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse rodinné domy
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse rodinné domy
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse rodinné domy
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse rodinné domy LARG
 
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse rodinné domy interiér
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse bytové domy interiér
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse bytové domy interiér
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse bytové domy lodžie
 
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse bytové domy zleva
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse bytové domy zleva
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse Společenský dům
 
 
Reklama