Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak pokládat suchou podlahu fermacell na dřevěné trámové stropy

Při sanaci prostor s dřevěnými trámovými stropy je nutné před samotným pokládáním suchých sádrovláknitých podlahových prvků fermacell vždy ověřit stav konstrukce. V případě potřeby je strop potřeba opravit (např. zašroubovat volné palubky), podklad se nesmí prohýbat nebo pružit. Pokud není podklad v celé ploše rovný, použijte pro jeho vyrovnání vyrovnávací podsyp fermacell.

Realizace suchých podlah fermacell u dřevěných trámových stropů

Dřevěné trámové stropy vykazují vzhledem k nízké hmotnosti nedostatečný zvukový útlum (kročejovou izolaci). V souvislosti se zvukotechnickou sanací lze obecně použít pouze systémy s nízkou výškou a relativně malou plošnou hmotností. Izolační voštinový systém fermacell je vhodný pro použití na dřevěné trámové stropy v novostavbách i starých budovách. Ve spojení s pružně zavěšeným podhledem je díky němu lze dosáhnout izolačních hodnot, které odpovídají doporučením pro zvýšenou zvukovou izolaci. Tato 60 mm resp. 90 mm vysoká konstrukce podlahy s plošnou hmotností cca 70 resp. 115 kg/m2 může zlepšit (podle provedení) izolační schopnosti až o 34 dB.

Pokládání podlahové voštiny

Podlahová voština fermacell se podkládá celoplošně na nosnou část stropu. Díky postrannímu přečnívajícímu papírovému pásku je zajištěno podélné a příčné překrytí. Přířez se provádí kobercovým nožem. Pro zajištění optimální zvukové izolace musí podlahová voština fermacell doléhat přímo na nosnou část stropu. Rozvody mohou být (do šířky max. 10 cm) zaříznuty a zasypány do podlahové voštiny fermacell.

Použití voštinového zásypu

Voštiny se vyplňují voštinovým zásypem fermacell. S plněním začněte ode dveří a pokračujte opatrně přes vyplněné voštiny. Voštinový zásyp fermacell zarovnejte pomocí pravítka s hranou voštin, tak aby vznikl rovný podklad pro pokládání podlahových prvků fermacell. Pokud při sanaci starých dřevěných trámových stropů bude nutné výškové dorovnání, můžete použít podlahové voštiny s přesypáním voštinového zásypu max. 3 mm. Není-li toto výškové dorovnání dostatečné, je nutné další výškové vyrovnání nad podlahovou voštinou fermacell provést pomocí vyrovnávacího podsypu fermacell.

Zhutnění

Ke zhutnění 60 mm vysokého voštinového zásypu použijte elektrické vrtací kladivo s vypnutou funkcí vrtání. Vibracemi se struktura voštinového zásypu zhutní.

Podlahové prvky fermacell

Na dřevěných trámových stropech se z izolačně technických důvodů nedoporučuje použití desek z pěnového polystyrenu. Pro takové stropy jsou vhodnější dřevovláknité desky nebo desky s minerální izolací. Na voštinový zásyp fermacell by se proto měly z důvodů izolace kročejového hluku pokládat tyto podlahové prvky fermacell:
2 E 31 (2 × 10 mm sádrovláknitá deska + 10 mm dřevovláknitá izolace)
2 E 32 (2 × 10 mm sádrovláknitá deska + 10 mm minerální izolace)
2 E 35 (2 × 12,5 mm sádrovláknitá deska + 20 mm minerální izolace)

Postup pokládky

Podlahové prvky se pokládají zleva doprava s převazem spár, křížové spáry nejsou přípustné. Odřez z konce jedné řady je začátkem druhé řady. U první řady podlahových prvků se ořízne polodrážka na styku se stěnou.

Lepení spojů

Polodrážky slepte podlahovým lepidlem fermacell (spotřeba cca. 40-50 g/m², kladené plochy = cca. 20-25 m²/láhev). Díky lahvi se dvěma otvory nanesete oba proužky lepidla v jediném pracovním kroku.

Podlahové prvky je nutno během 10 minut vzájemně sešroubovat nebo sesponkovat. Jinak dojde k vypěnění lepidla a nadzvednutí prvku. Maximální vzdálenosti spojovacích prostředků:

  • 20 cm u sádrovláknitých podlahových prvků (rychlořezné šrouby fermacell)
  • 15 cm u desek Powerpanel TE (šrouby Powerpanel TE)
  • 15 cm u sádrovláknitých podlahových prvků fermacell nebo prvků Powerpanel TE

Po vytvrzení podlahového lepidla fermacell (cca. 24 hodin) odstraňte vyteklé podlahové lepidlo škrabkou na lepidlo fermacell, špachtlí nebo dlátem. Během pokládky jsou podlahové prvky s opatrností pochůzné. Plné zatížení podlahy je možné až po vytvrdnutí podlahového lepidla fermacell

Fotogalerie
James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. * Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell a cementovláknitých desek POWERPANEL. * Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické domy a systémy suché výstavby bytových, administrativních a i průmyslových ...