Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Redakční návštěva: Jak se dělá suchá podlaha s podlahovým vytápěním

Podlahová konstrukce je jednou z nejdůležitějších z hlediska provozu v domě nebo bytě. Očekává se od ní únosnost, trvanlivost a zároveň zvuková izolace. O tom, jak se dělá taková podlaha bez jediného mokrého procesu, navíc kombinovaná s podlahovým vytápěním, se můžete sami přesvědčit.

Na stavbu nás pozvala firma Stavby 3000 s mnohaletou zkušeností se systémem fermacell. Celková rekonstrukce bytu, která zahrnovala i výměnu podlahy, probíhala ve staré dejvické bytové zástavbě. Důraz byl kladen na kvalitu podlahy, ale také na rychlost rekonstrukce a co nejmenší zatížení společných prostor v domě a sousedních bytů hlukem, technologií a nepořádkem, kterému se na žádné stavbě nelze zcela vyhnout.

Při výběru podlahy padla volba na suchý systém fermacell kombinovaný ve skladbě s teplovodním podlahovým vytápěním. V technologii provádění podlahy tak nebyl žádný mokrý proces. Ten by jednak celou stavbu zpomalil a znamenal by složitou dopravu směsi na stavbu včetně nutnosti přistavení mixu v ulici.

Skladba suché plovoucí podlahy

Na připravený vyčištěný strop se jako první provádí vyrovnávací vrstva suchým podsypem fermacell. Jeho povrch se vyrovnává do dokonalé předem vytyčené roviny. Následuje již první izolační vrstva, a to kročejová izolace z dřevovláknitých desek, tlumících zvuk vznikající přímým „úderem“ na konstrukci. Na kročejovou izolaci se pokládá první vrstva z desek fermacell tl. 10 mm. Jde o tuhou konstrukci plnící roznášecí funkci.

V této fázi nastupují topenáři s montáží teplovodního vytápění. Natahují se flexibilní trubky do připravených polystyrenových tvarovek s projektovanou roztečí topných trubek. Povrch polystyrenových tvarovek je opatřen hliníkovou fólií pro dokonalý přenos tepla do podlahových vrstev. Ze stejného důvodu musí být povrch polystyrenových tvarovek po dokončení montáže vytápění dokonale vyčištěn.

Následuje již finální roznášecí vrstva z podlahových prvků fermacell, která je podkladem pro nášlapnou vrstvu. Podlahové prvky fermacell mají v tomto případě tloušťku 25 mm. Po okrajích jsou opatřeny polodrážkou pro možnost spojení mezi sebou. Spoje se lepí speciálním lepidlem fermacell a zároveň se pro vyloučení sebemenších nerovností sponkují nebo šroubují.

Technologie podlahy bez betonu a vody

Jak jsme se přesvědčili s naší kamerou, trvá montáž podlahy místnosti nebo malého bytu v této skladbě v řádu hodin. Podmínkou je pochopitelně dobrá organizace stavby a příprava staveniště. Z technologie je vyloučena jakákoliv voda a mokrý proces. Nehrozí tak žádné riziko dotace vlhkosti do konstrukcí historického domu. Zkušená stavební firma rovněž oceňuje plynulost prací bez technologických přestávek. Názorně se s celou technologií můžete seznámit ve fotogalerii a ve videu.

Vyrovnávací podsyp fermacell
Vyrovnávací podsyp fermacell
Vyrovnávací podsyp fermacell
Vyrovnávací podsyp fermacell

Pokládka kročejové izolace – dřevovláknitá deska
Pokládka kročejové izolace – dřevovláknitá deska
Roznášecí vrstva – sádrovláknitá deska fermacell 10 mm
Roznášecí vrstva – sádrovláknitá deska fermacell 10 mm

Systém podlahového vytápění pro suché podlahy
Systém podlahového vytápění pro suché podlahy
Systém podlahového vytápění pro suché podlahy
Systém podlahového vytápění pro suché podlahy

Systém podlahového vytápění pro suché podlahy
Systém podlahového vytápění pro suché podlahy
Příprava podlahových prvků fermacell
Příprava podlahových prvků fermacell

Pokládka podlahových prvků fermacell 25 mm
Pokládka podlahových prvků fermacell 25 mm
Lepení podlahových prvků fermacell 25 mm v polodrážce
Lepení podlahových prvků fermacell 25 mm v polodrážce

Pokládka podlahových prvků fermacell 25 mm
Pokládka podlahových prvků fermacell 25 mm
Podlahové prvky fermacell 25 mm se pokládají na systém podlahového vytápění
Podlahové prvky fermacell 25 mm se pokládají na systém podlahového vytápění

Suchá plovoucí podlaha v systému fermacell připravená pro pokládku nášlapné vrstvy
Suchá plovoucí podlaha v systému fermacell připravená pro pokládku nášlapné vrstvy
Suchá plovoucí podlaha v systému fermacell připravená pro pokládku nášlapné vrstvy
Suchá plovoucí podlaha v systému fermacell připravená pro pokládku nášlapné vrstvy