Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zkoušení a jakost ve stavebnictví již poosmé

Tradiční říjnová konference s názvem Zkoušení a jakost ve stavebnictví na půdě Fakulty stavební VUT Brno úspěšně zakončila již 8. ročník. Pravidelnou slavnostní součástí je udělení Ceny Karla Hollana za celoživotní přínos v oboru stavební zkušebnictví. Ocenění tentokrát obdržel prof. Ing. Jindřich Melcher, CSc. Na podrobnosti jsme se zeptali tajemníků brněnské konference, členů vědeckého výboru, Ing. Ondřeje Antona, Ph.D., a Ing. Věry Heřmánkové, Ph.D.

Fotosoutěž 1
Fotosoutěž 1
Fotosoutěž 2
Fotosoutěž 2

Laureát ceny doc. Hollana – prof. Melcher
Laureát ceny doc. Hollana – prof. Melcher
Předání ceny doc. Hollana panu prof. Melcherovi
Předání ceny doc. Hollana panu prof. Melcherovi

Čím byl letošní ročník konference výjimečný?

Letošní ročník reflektoval současnou situaci v České republice. O naši konferenci je stálý zájem ze strany firem z praxe, zabývajících se stavebním zkušebnictvím a diagnostikou, stálými účastníky jsou zástupci výrobců přístrojové techniky pro diagnostiku konstrukcí, nezanedbatelné procento účastníků přijelo ze Slovenska. Na druhé straně, lze sledovat klesající počet účastníků z tuzemských univerzit, což mimo jiné souvisí se současným bodovým systémem hodnocení vědy a výzkumu, kdy publikace na tuzemské konferenci není bodově hodnocena. Ale to by bylo na mnohem delší diskusi. Na druhé straně nás příjemně překvapil zájem o nový prvek naší akce, kdy jsme pro odlehčení závažných a seriózních témat vyhlásili fotografickou soutěž. Počet dodaných fotografií s tématikou stavebního zkušebnictví byl značný, a jejich úroveň, a převážně humorná tématika byla velmi příjemným osvěžením… A již pravidelnou součástí konference se stalo udělení Ceny Karla Hollana, za celoživotní přínos stavebnímu zkušebnictví. Ocenění obdržel prof. Ing. Jindřich Melcher, CSc.

Úvodní slovo prof. Hobsta
Úvodní slovo prof. Hobsta

Zaměření našeho portálu míří více na konkrétní stavby, stavebnictví a stavební materiály. Které přednášky byste doporučil naší pozornosti?

Letošní ročník přinesl sice oproti loňsku poněkud méně příspěvků, ale jejich úroveň byla velmi vysoká. Nejen vysoká, ale i pestrá z hlediska zaměření. Navíc se příspěvky ve valné většině věnovaly skutečné praxi, pokud šlo o experimenty či výsledky výzkumu, i tyto byly přímo svázány výstupy užitými v technické praxi. Docházelo i k zajímavým konfrontacím, kdy například přednáška zástupce renomovaného výrobce diagnostických přístrojů byla následována přednáškou o praktických zkušenostech s přístroji tohoto výrobce při diagnostice konstrukcí. Typickým příkladem vývoje nových materiálů byl příspěvek sledující vývoj speciálních drátkobetonů a jejich testování, určených pro ochranné vojenské stavby.

Které novinky se objevují na poli normalizace a certifikace ve stavebnictví, v oblasti řízení jakosti a kvality stavebních materiálů?

V posledních letech mají stále častější zastoupení příspěvky zaměřené na vady a poruchy konstrukcí, způsobení technologickou nekázní, či přímo fatálními chybami při stavbě. Je s podivem, že v době mohutně deklarovaného dodržování jakosti stále častěji dochází k fatálním opomenutím a chybám, ať již neúmyslným, či úmyslným.

Mohli bychom uvést nějaké konkrétní příklady kritizovaných staveb z hlediska zkoušení materiálů a naopak ukázky dobré práce?

Zaměření naší konference způsobuje, že pokud jsou příspěvky zaměřeny na zkoušení či diagnostiku existujících konstrukcí, logicky se zaměřují na problémy, nedostatky, vady a poruchy. Takže zatímco na obdobné konferenci zaměřené například na betonové konstrukce, můžeme sledovat příspěvky věnované skvělým inženýrským dílům a úspěchům v betonovém stavitelství, u nás je to většinou naopak. Jako typický příklad bych uvedl příspěvek věnovaný havárii silážních žlabů.

Z jednání konference 1
Z jednání konference 1
Z jednání konference 2
Z jednání konference 2
Z jednání konference 3
Z jednání konference 3

Jaké novinky připravujete pro další ročník konference?

Máme za sebou letošní osmý ročník konference, a jako každý rok, již začínáme připravovat příští. A jistě zvažujeme i novinky, ale ty ještě nebudeme prozrazovat.

Děkuji za rozhovor.

Více informací o konferenci na www.zkouseniajakost.cz