Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ROZHOVOR: Jednovrstvé i zateplené zdivo Xella splňuje nové požadavky

Zákazníci společnosti Xella i projektanti znají systém jednovrstvého zdiva Lambda YQ i zateplení Multipor. Jaké možnosti zvolit pro splnění nových požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie a dotované pasivní domy? Co dalšího hraje roli při výběru zdiva? Dozvíte se v rozhovoru s Ing. Michalem Vavřínkem, technickým poradcem společnosti Xella CZ, s.r.o.

Vyžádaly si požadavky na stavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie změnu v navrhování obvodových stěn budov?

V našem případě ne. Již několik let před novou normou 2020 byla naší nejprodávanější tvárnicí Ytong Lambda YQ tloušťky 450 mm, která plnila a plní požadavky pro takto úsporné domy. Projektanti/architekti tvárnici i její doplňky velmi dobře znají a pro snadnější použití ve svých projektech využívají tepelně technicky zpracované detaily z našeho webu www.ytong.cz.
Stavebníci si Lambdu YQ oblíbili, především pro kombinaci skvělých tepelně technických vlastností (stavba nepotřebuje žádné další zateplování) a jednoduchost používání (řezání, drážkování, samotné zdění i omítání).

Jaké systémy navrhujete pro současnou výstavbu, aby byly splněny požadavky?

Ing. MIchal Vavřínek, technický poradce společnosti Xella CZ, s.r.o.
Ing. MIchal Vavřínek, technický poradce společnosti Xella CZ, s.r.o.

Stavební normy a požadavky na energetickou náročnost staveb se neustále zpřísňují. Stále se však dají splnit jednovrstvým řešením – zdivem bez zateplení. Zateplovací systémy mají omezenou životnost a jsou náchylnější k poruchám a poškozením. Proto se stále přikláníme k našim produktům Ytong Lambda YQ, které vyrábíme v tloušťkách 375, 450, 500 a 550 mm. Ty zateplení nevyžadují.

U staveb většího rozsahu (bytové domy, polyfunkční domy atd.) jsou vyšší požadavky jak na únosnost, tak na akustiku. Zde se pak nevyhneme tzv. sendvičovému zdivu, zdivu se zateplením. Proto zde nabízíme řešení minerálními deskami Multipor. Pro vyšší nároky na akustiku nabízíme vápenopískové tvárnice Silka. Material , který svými vlastnostmi je podobný betonu, ale jedná se o zdicí systém se všemi výhodami zdění.

Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce a trvalému vytížení stavebních firem, vyrábíme pórobeton Ytong, i vápenopískové tvárnice SILKA ve velkých formátech, které urychlují výstavbu dokonce i při nižším počtu dělníků na stavbě.

Jaké systémy doporučujete pro výstavbu pasivních domů, tak, aby získaly dotaci a splnily požadavky nebo doporučení ČSN 73 0540-2?

Zděné pasivní domy vyžadují kvalitní zdivo, které mívá šířku kolem 500 mm. Kvalitního zdiva (co se týče tepelného odporu) je opět možné dosáhnout dvěma způsoby.

  1. Nezateplovat – použijeme produkty Lambda YQ 500 mm a 550 mm.
  2. Zateplovat – zvolit užší zdivo, tloušťky 250 mm nebo 300 mm a dopočítat potřebnou izolaci, ideálně systémový Multipor, který je odolný, trvanlivý a nenaruší zdravé vnitřní klima. (Nejčastější tloušťka zateplení bývá kolem 200 mm).
    Důležitou věcí u pasivních domů je vzduchotěsná obálka budovy. To se zkouší u každého pasivního domu tzv. Blower door testem. Díky tomu, že nejsou naše tvárnice duté nebo něčím plněné, nemá v nich vzduch kudy proudit a testy vzduchotěsnosti u budov z našich produktů vycházejí na výbornou.

U pasivních domů se ovšem neřeší jen úniky tepla, ale naopak i tepelní zisky. Moderní jsou dnes domy s velkými prosklenými plochami, kudy může (a má) proudit slunce a budovu vyhřívat. Abychom mohli toto teplo regulovat, osazují se otvory (okna, francouzské dveře) stínicí technikou (venkovní žaluzie a rolety). Náš systém nabízí žaluziové kastlíky, které lze schovat pod omítku a vytvořit tak krásný a funkční prvek.

Jaké parametry obvodových konstrukcí dnes považujete za standard a proč?

Takové parametry, které musí dnes splňovat každý dům, čili dům s téměř nulovou spotřebou energie. Dá se postavit z našich tvárnic Ytong Lambda YQ tl. 375 mm nebo 450mm. Součinitele prostupu tepla U mají 0,21 a 0,18 W/m2K. Důvod je jednoduchý – je to požadavek normy.

Podle jakých dalších hledisek si má zákazník vybírat?

Důležitá je jednoduchost systému – čím je systém jednodušší, tím více eliminujeme výskyt chyb na stavbách. Roli hraje také rychlost výstavby – souvisí to i se zmiňovanou jednoduchostí. Čím je systém snazší na provádění, tím je práce rychlejší a samozřejmě uspoří i peníze. Je rozdíl, jestli musíte aplikovat omítku v tloušťce 40 mm nebo pouze 8 mm, jak je to v případě našeho materiálu.U větší výstavby typu řadových a bytových domů se vyplatí zdít z větších formátů, díky kterým stavba rychleji roste. Nehledě na to, že se zdí pomocí mechanizace – mini jeřábku, který přispívá k urychlení.Také je důležité brát ohled na vzduchotěsnost – tento požadavek na obálky budov roste s požadavky na energetickou nenáročností. Vyplatí se proto olit materiály, kudy nemůže proudit vzduch.

Děkujeme za rozhovor, redakce TZB-info

 
 
Reklama