Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Strop Ytong Klasik na rodinném domě

Stropní systém Ytong Klasik je ideální pro rodinné domy, bytové domy a občanskou výstavbu. Realizován byl rovněž na rodinném domě, který redakce TZB-info nedávno navštívila. Investoři oceňují rychlou výstavbu se stropem Klasik a možnost variabilního umístění příček.

Návrh stropu vždy spočívá ve statickém výpočtu, který určí třídu betonu pro dobetonávku, vyztužení a tloušťku nadbetonávky. Ta je obvykle 50 mm. Dosáhnout lze vysoké únosnosti hotové konstrukce i při větším rozpětí. Kompletní dokumentace s autorizovaným statickým výpočtem je vždy součástí dodávky od společnosti Xella.

Společnost Xella vždy připraví kompletní kladecí plán na úrovni prováděcí dokumentace. Proto ji projektant může přímo přiložit do projektové dokumentace celého domu. Pro stavební firmu je důležitý výkaz množství betonu, výztuže a doporučené rozmístění stojek.

Vizualizace stropu Ytong Klasik
Vizualizace stropu Ytong Klasik
Stropní nosníky s příhradovou prostorovou výztuží
Stropní nosníky s příhradovou prostorovou výztuží

Samotné stropní nosníky tvoří příhradová prostorová svařovaná výztuž zalitá do betonové patky obdélníkového průřezu s rozměry 120 × 40 mm. Nosníky se standardně vyrábějí v délkách od jednoho do 7,6 m. Vložky se vyrábějí ve variantách Ytong 200 nebo 250 mm. Vyztužení se provádí vždy na základě statického návrhu. Může obsahovat přídavnou tahovou výztuž nosníků a smykovou výztuž.

Podepřené stropní nosníky, připravené pro umístění vložek Klasik
Podepřené stropní nosníky, připravené pro umístění vložek Klasik
Strop s vložkami Klasik připravený pro umístění výztuže
Strop s vložkami Klasik připravený pro umístění výztuže

Montáž tradičního vložkového stropu probíhá v několika krocích: Nejprve se na připravený podklad rozmístí nosníky a dočasnou konstrukcí se podepřou. Mezi nosníky se vkládají vložky. Následuje položení ocelové výztuže a zmonolitnění zálivkou a v případě stropní konstrukce typu Klasik s nadbetonávkou z betonu třídy min. C20/25.

Montáž výztuže stropu Ytong Klasik
Montáž výztuže stropu Ytong Klasik
Strop po dobetonování
Strop po dobetonování

První nadzemní podlaží připraveno pro zdění dalších konstrukcí
První nadzemní podlaží připraveno pro zdění dalších konstrukcí
Strop Ytong Klasik
Strop Ytong Klasik