Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ytong s novou Lambdou YQ nabízí i kompletní tepelně izolační řešení stěny

Ytong se připravil na změnu tepelněizolačních norem roku 2020 v předstihu a inovoval svou osvědčenou řadu tepelněizolačních tvárnic pro jednovrstvé zdění. Spolu s Lambdou YQ, která kromě vylepšených tepelněizolačních vlastností vyniká i větší pevností, na trh uvádí i systémové doplňky pro kompletní řešení stěny.Z porovnání s dosud nejznámějšími tvárnicemi Lambda + s označením P2-350 je zřejmé, že se podařilo dosáhnout snížení objemové hmotnosti bez výrazného poklesu pevnosti. Přesněji, pevnost zdicích prvků v tlaku fb (EN 772-1) je 2,2 N/mm2 a charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (EN 1996-1-1) je 1,56 N/mm2. Snížení objemové hmotnosti a zlepšení struktury materiálu přineslo efekt zlepšení součinitele tepelné vodivosti ve vysušeném stavu λ10,dry = 0,077 W/(m.K), čemuž odpovídá návrhová hodnota λu = 0,083 W/(m.K). Návrhový součinitel přechodu tepla vypočítaného pro stěnu bez omítek tloušťky 375 mm s hodnotou Uu = 0,213 W/(m2.K) je v intervalu doporučeném normou ČSN 730540-2 2011 pro pasívní domy. Zdivo tloušťky 450 mm splňuje i podmínku pro obvodové steny stanovené v Nové zelené úsporám a se zdivem tloušťky 500 mm je možné postavit dům s nejvyšší dotací od státu, a to bez zateplení stěn.

Díky těmto vlastnostem se Lambda YQ stává materiálem budoucnosti a její tepelně izolační vlastnosti plně vyhovují i novým tepelně technickým normám. Představuje tak nadčasové řešení pro bydlení ve 21. století i bez dodatečného zateplení. Svou lehkostí přináší další zjednodušení práce při výstavbě, což jistě ocení i mnoho stavebníků svépomocí. Lambda YQ si stále zachovává stejné přírodní složení, jaké známe u Ytongu. Je tedy materiálem ekologickým a takřka s neomezenou životností.

ŘRD Na Včelníku, Nová ves pod Pleší
ŘRD Na Včelníku, Nová ves pod Pleší

Pro Ytong je typické systémové řešení, proto spolu s Lambdou YQ uvádí další novinky, tepelně izolační zakládací maltu, speciální lehčenou tepelně izolační omítku, výztužnou tkaninu Ytong a U profily YQ.

Zakládací malta účinně zabrání vzniku tepelných mostů mezi základovou deskou a zdivem. Omítka zajistí ochranu stěny i při dlouhodobém střídání teplot a vlhkostních poměrů a nabízí pětinásobně lepší tepelnou izolaci oproti běžné lepicí maltě. Společně s výztužnou tkaninou Ytong tak vytváří perfektní povrch bez prasklin pro dlouhou životnost stěny. Pomocí U profilů YQ je pak možné zhotovit překlady až do světlosti 4 000 mm.

Díky provázanosti všech těchto prvků je s Ytongem možné stavět celou stěnu tak, že je minimalizováno riziko tepelných mostů při zachování difúzních vlastností materiálu. To znamená, že dům „dýchá“ a reguluje vlhkost na optimální úroveň.
Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.