Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Archiv článků od 27.4.2011 do 25.7.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

25.7.2011
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Lubomír Kuchynka

Také uvažujete o koupi tepelného čerpadla pro vytápění Vašeho domu? Máme zde pár tipů, k čemu Vám může tepelné čerpadlo AC Heating nebo jeho řídicí systém xCC posloužit v létě. Jakkoliv to může znít zvláštně, topení realizované tepelným čerpadlem AC Heating užijete i v letním období.

18.7.2011
Dr. Burkhard Schulze, Darup, Augraben 96, D-90476 Nürnberg

Aby mohly být dosaženy globální cíle ochrany klimatu, musí být v rámci EU sníženy emise CO2 do roku 2050 o 80 - 95 %. V oblasti budov je na rozdíl od většiny ostatních oblastí možné při přijatelné náročnosti a při využití v současnosti dostupných technologií dosáhnout 100 % snížení. Rychlé udržitelné jednání je závazkem stejně jako příležitostí - v regionálním i v celostátním rámci.

18.7.2011
doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc., předseda Odborných společností pro dřevostavby při ČKAIT a ČSSI

Srovnávání znalostí v oboru dřevěných budov mezi ČR a zahraničím vychází zvláště z autorových mnoha zahraničních návštěv realizovaných staveb, podniků a univerzit, ze znalosti rozsahu a úrovně zvláště americké a německé odborné literatury a účasti na řadě zahraničních konferencí, včetně posledního Světového kongresu dřevěného inženýrství WCTE, konaného v červnu 2010 v Itálii.

11.7.2011
Ing. Robert Wawerka, VUT v Brně, Fakulta stavební

V dnešní době roste zájem o kvalitní a energeticky co nejúspornější bydlení. V následujícím příspěvku představím a přiblížím neobvyklou rekonstrukci koncového řadového domu v Dánsku. Předpokládá se, že po rekonstrukci by se daná stavba měla stát CO2 neutrální stavbou.

4.7.2011
prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.

V článku je podána informace o činnosti mezinárodního centra AIVC (Air Infiltration and Ventilation Centre), které se v novém cyklu od roku 2011 do roku 2013 zaměří na strategii 20-20-20, která zavazuje členské země EU k úsporám energie v budovách. Je vysvětlena struktura AIVC a její úkoly jako mezinárodního informačního centra, které má napomoci nejenom členským zemím AIVC při řešení problematiky větrání v nově stavěných budovách, které budou muset splnit velmi přísné požadavky na těsnost.

27.6.2011
Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o., člen TNK č. 43 Tepelná ochrana budov

V lednu jsem publikoval článek o připravované revizi ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky. Vyjádřil jsem se ke změnám jednotlivých kapitol. Od té doby došlo k dalšímu posunu ve vývoji revize normy. Mění se princip stanovení požadavku na teplotní faktor konstrukce a bezpečnostní přirážka teplotního faktoru. Probíhá diskuse o požadavku na vnitřní povrchovou teplotu oken.

27.6.2011
Vlastimil Růžička

Vesnice na moravském úpatí Bílých Karpat, o které už bylo napsáno mnohé. Proslavila se ekologickými projekty, navštívila ji celá řada významných osobností, je dávána za příklad úspor energií a ekologického stavitelství. Zaměřili jsme se tentokrát na stavbu pasivního domu, který zde funguje jako Centrum modelových ekologických projektů pro venkov.

21.6.2011
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Mohlo by se zdát, že jednovrstvé cihelné zdivo již nemůže konkurovat novým technologiím, HELUZ však dokazuje opak. Připravuje cihelný blok HELUZ Family 2in1, který překoná ostatní zdicí materiály. Nejenže si zachovává staletími ověřené unikátní vlastnosti jednovrstvého cihelného zdiva, hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,058 W/mK jej navíc řadí přímo mezi izolanty.

18.6.2011
Vlastimil Růžička

Stavební fakulta ČVUT Praha, katedra urbanismu a územního plánování představila na květnové konferenci výsledky výzkumu. Jednotliví autoři příspěvků nastínili nové možnosti v oblasti projektování a plánování veřejných prostorů, urbanistických souborů a měst. Potvrdili, že urbanismus výrazně ovlivňuje i stavby domů v pasivním a nízkoenergetickém standardu.

13.6.2011
Vlastimil Růžička

Navrhnout a postavit dům na klidném místě za obcí je standardní zadání, které ničím nepřekvapí. V obci Myslejovice v Olomouckém kraji v průměrné výšce 353 metrů nad mořem stojí zajímavě řešený nízkoenergetický dům, který řešil kromě jiného i využití komínu. O pasivním domě původně majitel vůbec neuvažoval. Závěrečná měření ho mile překvapila. Je citlivě zasazený do krajiny a nabízí celou řadu úprav, které mohou být zajímavé i pro ostatní stavebníky.

9.6.2011
FENIX Trading s.r.o.

Novinky Fenix: nový typ podlahové folie 40W/m2 a stropní folie 100 W/m2, nové skleněné sálavé panely ECOSUN G na stěnu i strop. Fenix zdůrazňuje význam kvalitní regulace a upozorňuje, že v Německu se tepelná čerpadla i přes silné dotace přestala prodávat, jelikož pro nové zateplené domy jsou provozně drahá.

3.6.2011
Vlastimil Růžička

Na začátku měsíce května se ve Vysokých Tatrách konal již 16. ročník mezinárodní konference Tepelná ochrana budov s podtitulem Aktuální tepelnětechnické požadavky a trendy. Konference proběhla v období úprav právních a technických předpisů souvisejících s energetickým hospodařením budov a implementace nové evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

31.5.2011
ROCKWOOL, a.s.

Kvalitní zateplení fasády hraje při snižování energetické náročnosti budov klíčovou roli. Fasády představují jeden z hlavních zdrojů tepelných ztrát. Pro kontaktní zateplovací systémy doporučuje společnost ROCKWOOL především izolační desku Frontrock MAX E. Kvalita dvouvrstvých patentovaných desek ROCKWOOL se rovněž potvrdila při aplikaci v systémech ETICS.

23.5.2011
Ing. arch. Vladimír Balda

Nízkoenergetickým domem vyzděným z vápenopískových cihel pokračujeme v našem seriálu. Rodinný dům se nachází nedaleko Liberce v podhůří Jizerský hor. Okolní převážně vesnické domy a blízkost chráněné krajinné oblasti ovlivnily tvar domu obdélníkového půdorysu zastřešený sedlovou střechou. Umístění domu na pozemku reaguje na okolní zástavbu a mírně svažitý pozemek. V souvislosti s umístěním je nutné zmínit výraznější odklon delší strany domu od jižního směru, které v důsledku vede snížení zisků ze solárních panelů umístěných na střeše.

16.5.2011
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT Praha

Technické podklady by měly poskytovat dostatek jednoznačných informací. Význam stavebně-energetických výpočtů stoupl s dotačními programy pro pasivní domy. Nyní je nutné zpřesnění definice energeticky nulových domů jako logického pokračování pasivního domu s přiměřeným doplněním o aktivní energetické prvky.

10.5.2011
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V současnosti se stále více prosazují nízkoenergetické nebo pasivní domy. Jsou projektovány tak, aby nedocházelo k zbytečným únikům energií, a tím se stávají takřka vzduchotěsnými. Na jedné straně získáme úsporu za energii, ale na straně druhé zamezujeme přívodu čerstvého vzduchu infiltrací. V místnostech tak vznikají plísně a snadněji se množí mikroorganismy, bakterie a viry.

2.5.2011
Stanislav Karásek a kol.

Přestože je vhodnost použití střešních oken v pasivním domě diskutabilní, jejich použití se občas nelze vyhnout. Na našem trhu je několik výrobců nabízejících okna pro pasivní domy. Nicméně základní problémy použití střešních oken v pasivním domě stále přetrvávají.

27.4.2011
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Mnohem větší roli než v minulosti sehrávají kvalitativní vlastnosti izolace. Ta kvalitní by měla umět mnohem víc, než jen nepropouštět draze zaplacené/nabyté teplo mimo budovu. Ideální řešení pro zateplení fasád představuje novinka od společnosti Knauf Insulation - fasádní deska na bázi kamenné vlny s označením FKD S.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama