Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Školení je určeno jak pro zaměstnance, tak i sebezaměstnané osoby v oblasti energetické auditorství, technika prostředí staveb, technická zařízení a pozemní stavby - zejména se zaměřením na environmentálně šetrné budovy.

Termín konání: 27. dubna – 26. června 2012

Školení proběhne ve třinácti lekcích. V týdnu vždy 1-2 lekce po 4 až 8 hodinách. Program školení.

Místo konání:
Praha, Výpočetní a informační centrum ČVUT (Zikova 4, metro A Dejvická)

Cílová skupina:
Školení je určeno jak pro zaměstnance tak i sebezaměstnané osoby v oblasti energetické auditorství, technika prostředí staveb, technická zařízení a pozemní stavby - zejména se zaměřením na environmentálně šetrné budovy.
Školené osoby musí vykonávat ekonomickou činnost z více než 50 % na území hlavního města Prahy.

Cena školení:
Školení je financováno z Operačního programu Praha Adaptabilita a je pro účastníky zdarma.

Stručný popis vzdělávacího programu
Pro účastníky školení jsou připraveny tři vzdělávací bloky. Hlavním blokem je zvyšování kvalifikace v oblasti environmentálně šetrných konstrukcí budov s časovou dotací 44 hodin, vedlejším blokem v rozsahu 6 hodin problematika obnovitelných zdrojů energie a doplňkovým blokem s časovou dotací 8 hodin oblast komunikace a vyjednávání.

Vzdělávací bloky doplňuje e-learning v rozsahu 12 hodin, dvě tříhodinové exkurze a 2 hodiny individuálních konzultací.

Účastníci, kteří absolvují alespoň 60 hodin, obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Přednášející:
Ing. Michal Čejka, Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Arch. Josef Smola, Ing. Vladimír Sochor, Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., Ing. Miroslav Urban

Odborný garant:
Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.

Hlavní témata přednášek
Legislativní požadavky: směrnice EPBD II, národní legislativa. Návrh nízkoenergetických a pasivních domů. Principy a nástroje energetického managementu. Legislativní požadavky na provoz budov, hygienické požadavky. EPC – principy a příklady. Systémy vytápění, příprava TV. Větrání a rekuperace. Chlazení a klimatizace. Tepelná čerpadla, principy navrhování. Teplo z OZE, solární tepelné soustavy. Nulové domy. Role OZE v české energetice. Legislativní a ekonomické prostředí pro využití OZE. Alternativní paliva a biopaliva.

Další informace
Školení bude zařazeno do programu Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Veškeré informace ke vzdělávacímu programu

Přihlášení
Přihlášky posílejte e-mailem na adresu sekretariat@biom.cz a pasivnidomy@porsenna.cz nebo poštou na adresu CZ Biom – České sdružení pro biomasu, U čtyř domů 1201/3, 140 00 Praha 4 nejpozději do 22. dubna 2012.
Pro přihlášení můžete využít též on-line formulář na stránkách www.biom.cz.

CZ Biom - České sdružení pro biomasu
logo CZ Biom - České sdružení pro biomasu

CZ Biom je profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.