Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Směrnice EPBD II konkrétní čísla nedává, ta se generují v národních legislativách

Ing. Jaroslav Maroušek CSc., předseda Pracovní skupiny EPBD KH ČR, komentuje implementaci EPBD II

K EPBD II: Přesná definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie je v pravomoci členských států. HK ČR se velmi snaží na udržení nákladů za ceny energetických průkazů budov. K CZT: Problematika CZT je velmi složitá a reaguje na mnoho různých zájmů. Byznys klesá, ale je nutná rekonstrukce.

 Marcela Jonášová (AVMI), Ing. Libor Urbášek (AVMI), Jiří Vacek (CEEC Research), Ing. Jaroslav Maroušek CSc., (SEVEn)
Zleva: Marcela Jonášová (AVMI), Ing. Libor Urbášek (AVMI), Jiří Vacek (CEEC Research), Ing. Jaroslav Maroušek CSc., (SEVEn)

V únoru 2012 Asociace minerálních izolací uspořádala tiskovou konferenci, na které byly prezentovány výsledky průzkumu, který mapuje aktuální stav informací odborné i laické veřejnosti v ČR v oblasti zvyšující se energetické účinnosti budov. Sice 85% dotázaných ví, že do roku 2020 se má výrazně snížit energetická spotřeba budov, ale je to spíše obecné povědomí než konkrétní znalosti. Podrobné výsledky výzkumu.

Na tiskové konferenci vystoupil předseda Pracovní skupiny EPBD KH ČR a rovněž předseda správní rady SEVEn Ing. Jaroslav Maroušek CSc., který komentoval přípravu nové české legislativy, která zapracovává směrnici EPBD II.

O evropské směrnici EPBD II

V květnu 2010 byla schválena směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov – tzv. EPBD II nebo EPBD Recast.

Podle strategie EU do roku 2020 (snížení emisí skleníkových plynů o 20%, 20% energie z obnovitelných zdrojů a snížení spotřeby energie o 20%) by měly veřejné orgány a instituce do budoucna najímat pouze energeticky účinné budovy a kupovat energeticky účinné výrobky a služby. Zároveň by měly provádět modernizaci svých budov a zvýšit jejich energetickou účinnost, a to tempem až 3% ročně, aby se snížení energetické náročnosti vůbec projevilo.

Podle již přijaté evropské Směrnice o energetické náročnosti budov (tzv. EPBD II) by členské státy včetně ČR měly od r. 2013 nastavit své požadavky na energetickou náročnost budov tak, aby byly na nákladově optimální úrovni. Následně do 31.12.2018 bude třeba zajistit, aby nové budovy užívané a vlastněné ústředními orgány státní správy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Přesná definice toho, co to znamená budova s téměř nulovou spotřebou energie je v pravomoci členských států.

V ČR na její implementaci pracují 2 komise: Pracovní skupina "EPBD" při HK a Pracovní skupina "EPBD" při MPO. Skupiny mají pracovat samostatně. Výsledky pracovní skupiny EPBD při Hospodářské komoře budou předávány skupině EPBD při MPO pro posouzení. Výsledkem bude jeden materiál (návrh úpravy legislativy - zákon a vyhláška o ENB), který doporučí skupina EPBD při MPO.

Ing. Jaroslav Maroušek CSc. k problematice implementace EPBD II na tiskové konferenci řekl:

 Ing. Jaroslav Maroušek CSc.
Ing. Jaroslav Maroušek CSc.
 • Všechna konkrétní čísla se generují v národních legislativách, sama směrnice konkrétní čísla nedává.
 • Od platnosti legislativy začnou platit fixní požadavky na kvalitu budovy (bude platit od 1.1.2013). Například energetické průkazy budou striktně požadovány, zatímco dosud je požadavek mnohdy nejasný.
 • Bude dána tabulka měrné spotřeby tepla na vytápění. Je třeba si uvědomit, že roste spotřeba tepla na přípravu teplé vody. Směrnice proto vyžaduje podívat se na všechny složky energie.
 • Pasivní domy jsou nákladově pozitivní záležitost
 • V době přednášky v únoru 2012 česká legislativa byla před ukončením procesu v legislativní radě vlády a očekávaly se změny v parlamentu. Nyní je legislativa v senátu.
 • Platnost nové legislativy se očekává pro rodinné domy od r. 2020, pro velké budovy od r. 2018, protože u velkých budov je stavební řízení delší)
 • Energetické štítky v realitní kanceláři ve Vannes, Francie, červen 2012, foto D.Kopačková
  Energetické štítky v realitní kanceláři ve Vannes, Francie, červen 2012, foto D.Kopačková
  HK ČR se velmi snaží na udržení nákladů za ceny energetických průkazů budov ( RD cca 5000). Je důležitá velká konkurence, která by mohla srazit cenu za energetické průkazy.
 • Pro vyhl. 148/2007 je důležité aby se dala aplikovat na všechny budovy (kromě historických, památkově chráněných..)
 • EU vyžaduje přepočet na prvotní energetické zdroje a podíl OE.
 • Já se velice těším, až takto budeme kupovat domy a byty a uvidíme, jaký to bude mít vliv na cenu.

Z DISKUSE K TÉMATU TISKOVÉ KONFERENCE A K PŘEDNÁŠCE:

K současné situace v CZT a odpojování zdrojů

 • V ČR CZT patří pod teplárenské společnosti, které však zaspaly. Podle vyhlášky EU státy smějí podporovat vysoce účinnou kogeneraci. U nás ale velké zdroje neplní kritéria. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je min. o 10% lepší než oddělená. Ale dnes to tak v ČR není. Je upřednostňována pára před rekonstrukcí velkého systému. Páru ale nikdo nechce. V ČR se vyrábí pára, aby se mohla vyrábět elektřina. Teplárenská sdružení nereagovala na pokles spotřeby energie. Ale je třeba si uvědomit nebezpečí s kolapsem velkých soustav CZT.
 • Problematika CZT je velmi složitá a reaguje na mnoho různých zájmů. Byznys klesá, ale je nutná rekonstrukce. Investice do nových technologií. Půl století se již do nových zdroj investuje, přidává se biomasa… ale je třeba nahradit výkony kotlů. Investice musí být zdrojově zaměřeny. Nelze udržet velké systémy, ale je třeba smysluplné rozdělení na menší zdroje. CZT má v ČR velkou setrvačnost, která neodpovídá realitě.

K problematice přísnějších požadavků na zateplení


 • Mnoho domů, které majitelé zateplili podle dřívějších pravidel, jsou dnes ve stavu, že by potřebovaly „zateplení po zateplení“. Požadavky na zateplení se změnily a současné požadované hodnoty jsou výrazně přísnější. Ale je třeba říci, že hodnoty zateplení odpovídaly tehdejším požadavkům a domy od té doby šetří. Ve srovnání s domy, které zateplují nyní, je úspora nižší, ale i tak je situace dobrá. Uvědomme si například jen růst cen energií za tu dobu.

Pozn. Ze studie připravenosti na energeticky efektivní budovy: V průběhu posledních 5 let došlo k nárůstu tloušťky zateplovacích materiálů až o 58%, což přispělo ke zvýšení energetické úspornosti budov. Lze předpokládat, že s růstem ceny energií se standard zateplování bude posouvat ještě výše.

Respondenti o změnách ví, při získání informací spoléhají především na vlastní schopnosti

Představitelé dotázaných organizací ve Studii připravenosti na energeticky efektivní budovy očekávají podrobnější informace v podobě nového zákona a prováděcích předpisů; při následné transformaci na tyto nové standardy spoléhají respondenti především na vlastní schopnosti.
Věříme, že v tomto případě sehraje významnou roli TZB-info. I z toho důvodu připravujeme zejména pro odbornou veřejnost k nové legislativě konferenci v listopadu 2012 v Praze.

Portál TZB-info zve čtenáře a experty na odbornou konferenci Energetická náročnost budov 2013.
Konference volně navazuje na předchozí podobnou akci v roce 2008. Stejně jako tehdy je před námi nová legislativa.
Klíčovými tématy konference budou novela zákona č. 406/2000 a vyhlášky č. 148/2007 ve vazbě na aktuální dotační tituly a energetický management budov, reakce na rozdíly v energetickém hodnocení budov podle stávající a nové legislativy a komentář konkrétních příkladů.

8. listopadu 2012 - Praha, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Konference je určena energetickým auditorům, energetickým expertům, projektantům, technikům a správcům budov.
Přednášet budou například Ing. Karel Mrázek, Arcadis, Ing. Pavel Jirásek, MPO ČR, Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., SEVEN o.p.s., Ing. Mirolav Urban, FSv ČVUT, Ph.D., Ing. Miroslav Mareš, AEA, Mgr. Jan Teicher, SEI.
Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.
Více informací pro zájemce o účast a firemní prezentaci dagmar.kopackova@topinfo.cz