Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Studentská soutěž ACTIVE HOUSE AWARD zná své vítěze

Společnost VELUX Česká republika vyhlásila výsledky 1. ročníku studentské soutěže Active House Award zaměřené na návrhy projektů udržitelných staveb v aktivním standardu. Z přihlášených projektů z Česka a Slovenska ocenila mezinárodní odborná porota celkem 7 soutěžních prací.

Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, partnery soutěže byly ČVUT Praha, Česká rada pro šetrné budovy, Galerie Jaroslava Fragnera a Institut pro aktivní domy, o. s.

Active House Award je soutěží, která hledá cestu k trvale udržitelným budovám v aktivním standardu. Ten je definován kvalitou vnitřního prostředí budov, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou. „Denní světlo je rozhodujícím prvkem pro udržitelné budovy kvůli úspoře energie pomocí pasivních solárních zisků, pro zajištění zdravého vnitřního prostředí a pro využití obnovitelné energie ze slunce," říká porotkyně Lone Feifer z Active House Alliance.

Soutěžní práce hodnotila mezinárodní odborná porota v tomto složení:

  • Mag. Arch. Juri Troy – předseda poroty (juri troy architects, Rakousko)
  • MA Lone Feifer (Active House Alliance, Dánsko)
  • doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. (SEA Architekt, Česká republika)
  • Ing. arch. Ľubomír Závodný hostující profesor, FA STU, Bratislava (Závodný AA, Slovensko)
  • Ing. arch. Klára Bukolská (zástupce vyhlašovatele, VELUX Česká republika)

Kritérii pro hodnocení soutěžních prací byly kvalita vnitřního prostředí budovy z pohledu využitelnosti dispozice, množství denního světla v interiéru a zajištění ventilace; vliv na životní prostředí z pohledu architektonického zpracování, urbanismu, použitých materiálů a využití obnovitelných zdrojů. Třetím kritériem byla energetická efektivita, resp. nulová bilance spotřeby energie v rámci celoroční bilance. Pro kvantitativní hodnocení zmíněných kritérií byl využit preSBToolCZ, který je národním hodnoticím nástrojem pro kvalitu budov a vyjadřuje udržitelnost stavby.

Vítězem kategorie novostaveb se stal projekt studentek Fakulty stavební ČVUT v Praze Kristýny Klucové a Pavlíny Šmejkalové. Soutěžní návrh rodinného domu s ateliérem v Mělníku zohlednil složité podmínky svažitého terénu a maximálně využil danou stavební parcelu. Porota ocenila vyvážené hmotové řešení obytné i pracovní části domu, které nabízí uživatelům pohodlí jak v interiérech, tak i na zahradě. Vítězný dům dosáhl v hodnocení udržitelnosti dle nástroje preSBToolCZ skóre 9 bodů z 10 možných, což jej řadí na úroveň zlatého certifikátu. Projekt výborně kombinuje nízkoenergetické řešení s využitím obnovitelných zdrojů energie. Zvolené konstrukční materiály jsou především na bázi dřeva a projekt řeší i využití dešťové vody. Díky tomu má návrh jedny z nejnižších emisí oxidu uhličitého v soutěži. Z hlediska kvality vnitřního prostředí dům dosahuje vysokých standardů obzvlášť v oblasti vizuálního komfortu, kdy slunce vstupuje do domu ze všech světových stran, ale i akustiky, tepelné pohody a kvality vnitřního vzduchu.

V kategorii rekonstrukcí zvítězil návrh studentů Juraje Kačenky a Evy Bírové z Fakulty architektury VUT v Brně, kteří se pustili do v současné době velmi aktuálního tématu rekonstrukce panelového domu. Výsledné řešení má vysokou estetickou hodnotu, nabízí možnost opakovatelnosti a prefabrikace. Rekonstrukce navržená tímto způsobem zvyšuje kvalitu života obyvatel v domě, řeší zatraktivnění a zvětšení dispozic jednotlivých bytů a výrazně zlepší kvalitu vnitřního prostředí v bytech. Návrh významně snížil energetickou náročnost stavby a využívá rekuperaci a solární panely. Příznivě se na hodnocení udržitelnosti stavby projevil i návrh zelené fasády a využití dešťové vody.

V prvním ročníku soutěže Active House Award byly uděleny také dvě zvláštní ceny. První z nich putovala do rukou Norberta Obršála z Fakulty architektury VUT v Brně za projekt s názvem Městotvorný dům.
Návrh rovnoměrně naplňuje požadavky ze všech třech pilířů udržitelné výstavby, protože je šetrný k životnímu prostředí a zároveň poskytuje kvalitní vnitřní prostředí. Dům je navržen pro různé sociální vrstvy lidí. Porota ocenila koncept bytového domu jako řešení bydlení, které je z prostorového hlediska méně náročné na stavební parcelu. Zvolené řešení představuje kombinaci prostorů pro bydlení i práci současně, což umožňuje snížení nároků na dopravu a zajišťuje odběr zelené energie v průběhu celého dne, kdy běžně lidé nejsou doma. Architektonické řešení objektu je kultivované a dobře zapadá do kontextu místa.

Druhou zvláštní cenu získal student Fakulty architektury VUT v Brně Kryštof Foltýn. Porota ocenila u jeho projektu s názvem Komfortní bydlení nad městem volbu bytového domu, který inovativním způsobem pracuje s konceptem šikmé střechy pro využití denního světla a potenciálu přirozené ventilace zakomponované v základním objemu stavby. Návrh je vysoce energeticky efektivní a má mezi soutěžními projekty jedny z nejnižších emisí oxidu uhličitého.

Kromě cen ve dvou hlavních kategoriích a dvou zvláštních cen byla v soutěži udělena také tři čestná uznání. Cena za projekt rodinného domu Activ House Lichnov šla do rukou dvojice studentů Fakulty architektury a stavební na ČVUT v Praze Tereze Podolské a Jiřímu Horskému. Na projektu porota ocenila především skromný přístup neokázalé architektury, která citlivě reaguje na okolí domu. Řešení fasád a rozmístění okenních otvorů k různým světovým stranám zajišťují celoročně dobrý vizuální komfort i atmosféru.

Další čestné uznání získali studenti Fakulty architektury VUT v Brně Miloš Hradec a Jiří Jašek za návrh rodinného domu s názvem Dom A. Tento soutěžní návrh pracuje se silným konceptem domu, který porota sice nevidí jako vzorové řešení pro budoucí pojetí staveb kvůli jeho uzavřenosti a nepropojenosti s okolím, ale ocenila na něm výrazné koncepční hledání nových, neprověřených řešení aktivních domů se stoprocentním podílem využití obnovitelné energie.

Třetí čestné uznání získal projekt Jaroslava Matouška z Fakulty architektury VUT v Brně za dům zapuštěný do svahu ve Svaté Kateřině. Porota ocenila koncepční řešení stavby, která pracuje s principem zapuštění objektu pod terén. Jedná se o možné řešení přinášející energetickou efektivitu soběstačného domu i tepelnou stabilitu v průběhu roku, i když v tomto provedení mírně na úkor komfortu obyvatel. Když však odhlédneme od praktických dopadů stavby, jedná se o funkční princip využitelný při hledání cesty k budoucím stavbám.

Cenu partnera soutěže, Institutu pro aktivní domy o.s., si odnesl Michal Mázl z Fakulty stavební VUT v Brně za práci s názvem Centrum ekologických aktivit města Mostu.

Předseda poroty Mag. Arch. Juri Troy k soutěži říká: „Soutěž Active House Award považuji obecně za velmi důležitou. Lidi může nakopnout a přimět je přemýšlet o tom, co je aktivní dům. Je to začátek dlouhé diskuse v nejširších souvislostech.“

Vítězové v kategoriích novostaveb a rekonstrukcí získali odměnu ve výši 35 000 Kč a dvoudenní exkurzi do Kodaně, včetně prohlídky první veřejné CO2 neutrální stavby v Dánsku s názvem Zelený maják (Green Lighthouse). Autoři projektů oceněných zvláštní cenou si odnesli finanční odměnu ve výši 15 000 Kč a projekty s čestným uznáním získaly prémii 10 000 Kč.

Výsledky soutěže Active House Award si můžete prohlédnout také v přiloženém PDF souboru.

Více informací o soutěži včetně soutěžních projektů jsou k dispozici na stránkách www.velux.cz a www.velux.sk.


Kristýna Klucová a Pavlína Šmejkalová z Fakulty stavební ČVUT v Praze: rodinný dům s ateliérem v Mělníku

Juraj Kačenka a Eva Bírová z Fakulty architektury VUT v Brně: rekonstrukce panelového domu

Kryštof Foltýn z Fakulty architektury VUT v Brně: Komfortní bydlení nad městem


Tereza Podolská a Jiří Horský z Fakulty architektury a stavební na ČVUT v Praze: rodinný dům Activ House Lichnov

Miloš Hradec a Jiří Jašek z Fakulty architektury VUT v Brně: rodinný dům Dom A

Jaroslav Matoušek z Fakulty architektury VUT v Brně: dům zapuštěný do svahu ve Svaté Kateřině


Michal Mázl z Fakulty stavební VUT v Brně: Centrum ekologických aktivit města Mostu

Norbert Obršál z Fakulty architektury VUT v Brně: Městotvorný dům