Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Architektonická budoucnost v současnosti: koncept aktivního domu ve Francii

Bydlení budoucnosti kloubí zdravé vnitřní prostředí, energetickou úspornost a maximální využití přirozeného denního světla s lehkostí moderního designu. Zároveň klade důraz na sladění s místním prostředím, využívá lokálních výrobců a materiálů typických pro daný region. Koncept, který bere v úvahu architektonické, historické i přírodní prostředí, ve kterém je postaven. To je Maison Air et Lumière – poslední počin projektu VELUX Model Home 2020.

Rodinný dům ležící v obci Verrières-le-Buisson nedaleko Paříže je šestým, a tedy prozatím posledním experimentálním domem v Evropě, který byl postaven na podporu rozvoje konceptu aktivních domů. Ty kladou důraz především na komfortní a zároveň zdravé prostředí k žití s ohledem na celoroční přísun přirozeného denního světla a čerstvého vzduchu. Od konce srpna si noví obyvatelé mohou po dobu jednoho roku vyzkoušet, jaké je bydlet ve vizionářském díle.

Přirozené světlo a vzduch jako symbol nové éry bydlení

Přirozené denní světlo je základem našeho fyzického a psychického zdraví. Díky poměru plochy oken a podlahy téměř 1:3 působí projekt Maison Air et Lumière velmi otevřeným a lákavým dojmem. Jeho místnosti jsou plné slunečního světla po celý den. „Dům bude příjemným prostředím pro život, ve kterém díky kvalitě jeho prostoru, přirozenému světlu a lokalitě budou lidé chtít bydlet. Vrátí se tak do kontaktu s podstatou – vzduchem a přirozeným denním světlem,“ říká Michel Langrand, generální ředitel společnosti VELUX France, která je hlavním investorem projektu. Při stavbě domu se také kladl velký důraz na ventilační systém. Navzdory teplým létům, která v tomto regionu panují, nepotřebuje dům klimatizaci, a to díky vhodně zvolené geometrii místností a promyšlenému systému ventilace. Jednoduchý systém hybridní ventilace kombinuje mechanickou ventilaci s rekuperací tepla s automaticky řízenou ventilací fasádními a střešními okny. Automaticky je i řízeno stínění domu. Zajišťují tak optimální prostředí v domě po všechna roční období.

Inteligentní šikminy pro pohodlí i úsporu

Unikátní charakteristika Maison Air et Lumière spočívá v inteligentním využití šikmé střechy kombinující pohodlí a úspory energie. Střecha domu má díky svým optimálně nastaveným šikminám zvýšenou schopnost zachycovat sluneční světlo a teplo, a aktivně tak přispívat k energetickým vlastnostem domu. Orientace a sklony byly zvoleny tak, aby mohly solární kolektory a fotovoltaické panely pracovat na maximální výkon. „Střecha se stává ve skutečnosti pátou fasádou, která reguluje vnitřní prostředí a optimalizuje přívod světla a vzduchu. Zároveň představuje i výrazný estetický prvek. Projekt tedy vychází z konceptu modulární architektury s šikmou střechou, jehož jednotlivé moduly lze kombinovat podle přání,“ přibližuje projekt Ing. arch. Klára Bukolská. Dům může být v dalších projektech přizpůsoben tak, aby vyhovoval různým geografickým, klimatickým, městským a rozpočtovým situacím a zároveň splňoval principy pohodlného bydlení a energetické účinnosti.

Mladá rodina plná nadšení

Dům ve Verrières-le-Buisson má dvě podlaží a jeho celková obytná plocha činí 130 m². Od konce srpna ho na zkušební dobu jednoho roku začala obývat čtyřčlenná rodina Pastourových, která testuje nový dům v praxi. Manželský pár se dvěma malými dětmi má v plánu postavit si světlý nízkoenergetický modulární dům. Maison Air et Lumière tak pro ně představuje ideální příležitost, jak porovnat jednotlivé možnosti a zhmotnit představy o svém projektu. „Kvalita bydlení v domě pro nás znamená hodně. Kvalita vzduchu je pro nás obzvlášť důležitá kvůli alergiím, které se v naší rodině objevují. Navíc je jeden z našich synů astmatik. Chtěli bychom dům plný světla, aby nám zvedal náladu jak v létě, tak v zimě. Mít ekologický a soběstačný dům je pro nás absolutní priorita,“ zdůrazňuje pan Pastour.

Obyvatele zaujala nevídaná kombinace, která propojuje design s moderními technologiemi. Estetické se tak zároveň stává praktickým a úsporným. Pro co největší snížení spotřeby elektřiny má dům aktivní fasádu s čidly, která reagují na změny vnější teploty. Pokud je například během dne slunce příliš intenzivní, markýzy se automaticky stáhnou, nebo večer se okna automaticky otevřou, aby se dům přirozeně ochladil a vyvětral. Pro majitele, kteří nadšeně obdivují nové technologie, je takové spojení splněným snem.

Výběr foto

Foto 111862-01-XXL
Realizace stavby Maison Air et Lumière odpovídá svému jménu – hlavními atributy domu jsou skutečně vzduch a světlo.
Foto 111912-01-XXL
Dům výborně zapadá do krajiny a ladí tak s prostředím, ve kterém je postaven.
Foto 111860-01-XXL
Šikmé střechy zvyšují schopnost zachytit sluneční světlo, a aktivně tak přispívat k energetickým vlastnostem domu.

Foto 111922-01-XXL
Elegantní design, pohodlí a energetické úspory si už nemusí protiřečit. Maison Air et Lumière je toho důkazem.
Foto 111948-01-XXL
Velké prosklené plochy zajišťují krásné výhledy do okolí a opticky spojují vnitřní prostory s venkovním prostředím.
Foto 111938-01-XXL
Zařízení domu se nese v duchu minimalismu. Jednoduché a čisté linie tak dávají vyniknout otevřeným prostorům.

Foto 112936-01-XXL
Přirozené denní světlo a čerstvý vzduch jsou prioritou celé stavby, což dokazuje i nezvykle příznivý poměr plochy oken a podlahy. Okna totiž tvoří téměř třetinu podlahové plochy stavby, oproti běžným 20 % je to skutečně nezanedbatelný rozdíl.
Foto rodiny Pastourových
Rodina Pastourových se do domu nastěhovala koncem srpna. Čeká ji rok života v bydlení v nedaleké budoucnosti, která se stane skutečností v roce 2020, kdy vstoupí v platnost novelizovaná směrnice EU a všechny domy budou muset mít energetickou spotřebu blízkou nule.

Vlastník projektu:VELUX Group
Architekti:Nomade Architectes
Energetický návrh:Cardonnel Ingénierie

Architektonický koncept

Maison Air et Lumière je navržen tak, aby s okolím tvořil harmonický celek. Svažitost pozemku určila uspořádání jednotlivých podlaží, a samotný svah tak vytváří přechodovou úroveň mezi zahradou a horním patrem (do objektu se vstupuje v mezipatře). Modulární koncept domu umožňuje přizpůsobení pozemku i adaptaci do jiného kontextu, jako například terasové nebo městské domy. Tyto adaptace umožňují vytváření dalších variant. Nezáleží na tom, zda je dům malý nebo velký, zda se nachází ve městě nebo na venkově. Flexibilita tohoto konceptu totiž umožňuje měnit typ a počet modulů, a tím přenést principy pohodlného bydlení, úspory energie a kvality životního prostředí domu Maison Air et Lumière do mnoha různých kontextů.

Podlahová plocha o velikosti 130 m2 se rozprostírá přes jedno a půl podlaží, přičemž prostory pod střechou jsou plně využity. Za použití integrovaného navrhování, které zohledňuje požadavky na architektonickou kvalitu a úspory energie, je projekt Maison Air et Lumière schopen klást důraz na komfort interiéru a zároveň respektovat energetické a ekologické cíle pro nové rodinné domy platné po roce 2020.Principy aktivního domu

Maison Air et Lumière splňuje všechny principy aktivního domu. Požadavky na nízkou spotřebu energie, kvalitní vnitřní prostředí a ohleduplnost k životnímu prostředí jsou integrovány v návrhu budovy. Schéma požadavků na aktivní dům (radar) ukazuje multikriteriální hodnocení domu – jak jsou všechny parametry každého z uvedených požadavků vzájemně vyváženy. Umožňují tak holistický přístup a celkový pohled na trvale udržitelné budovy. Rovněž ukazuje, že parametry aktivních domů závisí na aktivních volbách v rámci každého z parametrů.

První vydání hodnocení domů formou schématu – radaru aktivních domů vyjadřuje parametry určené na základě Specifikace aktivních domů, které byly publikovány dubnu 2011. Zobrazené radarové schéma vychází jak z teoretických předpokladů, tak z výpočtů založených na vstupních informacích od projektového týmu a poté je zobecněno. Hodnocení vyjadřuje současnou rozpracovanost projektu, bude postupně doplněno o údaje naměřené v testovacím období.

OriginálČeský překlad
Annual energy performanceRoční energetická bilance
Energy demandPotřeba energie
EnergysupplyVýroba energie
Light and view outSvětlo a výhled
Thermal environmentTeplota v interiéru
Indoor air qualityKvalitu vzduchu uvnitř domu
Noise andacousticsHluk a akustika
Consumption ofnon-renewable energy resourcesSpotřeba neobnovitelných zdrojů energie
Environmental impact from emissions to air, soil and waterVliv na životní prostředí – emise do ovzduší, půdy a vody
Fresh water consumption and waste water treatmentSpotřeba pitné vody a úprava odpadních vod
ENERGYENERGIE
INDOOR CLIMATEVNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENTŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Denní světlo

Zvláštní pozornost byla věnována dennímu světlu tak, aby bylo zajištěno fyzické i psychické zdraví a pohoda obyvatel. Důraz byl kladen na posílení vizuálního vnímání vnitřních prostor i dosažení úspor energie díky omezení potřeby umělého osvětlení. Množství denního světla a kvalita jeho distribuce byly prověřeny simulací v programu VELUX Daylight Visualizer 2.

Větrání

V závislosti na ročním období a povětrnostních podmínkách je větrání zajišťováno hybridním systémem ventilace, který kombinuje výhody mechanického větrání s rekuperací tepla v zimním období a automaticky řízeného přirozeného větrání otevřenými okny v letním období (doplněného o mechanické odsávání v koupelně a kuchyni).

Energetický návrh

Energetický návrh domu Maison Air et Lumière je založen na maximálním využití obnovitelných zdrojů (sluneční energie, přirozené světlo, čerstvý vzduch) s cílem minimalizovat potřebu používat klimatizaci v létě, omezit potřebu energie na vytápění v zimě a snížit potřebu umělého osvětlení. Tato kombinace znamená neutrální dopad na životní prostředí i maximální komfort pro obyvatele. Dřevostavba s kvalitní tepelnou izolací je postavena na zaizolované betonové desce a vyznačuje se poměrem plochy oken a podlahové plochy téměř 1:3.

Díky kompozici hmot se šikmou střechou je budova kompaktní a velmi dobře izolovaná. Vnitřní zdi domu jsou obloženy terakotovými obklady, které znatelně zlepšují teplotní setrvačnost budovy, aby byla zajištěna stabilní a komfortní pokojová teplota. Účinnost izolace spojená s rekuperací tepla a tepelnými zisky ze slunečního záření vstupujícího okny umožní omezit potřebu vytápění na minimum. Vytápění a ohřev vody jsou zajišťovány tepelným čerpadlem napojeným na solární panely VELUX a nízkoteplotní podlahové topení.

Umělé osvětlení, domácí spotřebiče a multimediální vybavení byly vybrány na základě jejich nízké spotřeby. Kromě toho je pračka a myčka na nádobí připojena přímo na přívod teplé i studené vody, aby byla ještě více snížena spotřeba elektrické energie.

Veškerá spotřeba elektrické energie bude vyvážena dodávkou z fotovoltaických panelů o celkové ploše 35 m2 integrovaných do střechy. Při standardním používání budovy bude celková energetická bilance pozitivní.


O společnosti VELUX

Posláním společnosti VELUX je vyvíjet a neustále zdokonalovat výrobky, které do podkrovních prostor přivádějí více denního světla a čerstvého vzduchu, umožňují výhled do okolí a zároveň jsou v souladu s moderními trendy v architektuře. Výrobní sortiment společnosti VELUX zahrnuje široký výběr střešních oken, světlovodů i řešení pro ploché střechy. VELUX také nabízí celou škálu stínicích a dekorativních doplňků – od rolet, žaluzií až po venkovní markýzy a předokenní rolety včetně kompletního systému montážních a ovládacích prvků na manuální či elektrické ovládání. Samostatnou skupinu tvoří výrobky využívající solární energii jako solární pohony ovládání střešních oken a solární panely pro montáž do střešní krytiny. Společnost VELUX vlastní výrobní závody v 11 zemích světa a obchodní společnosti v téměř 40 zemích. Jako taková patří k světově nejsilnějším společnostem v oblasti průmyslu stavebních hmot. Její výrobky se prodávají ve většině zemí světa. Skupina VELUX zaměstnává přibližně 10 000 zaměstnanců. Jejím vlastníkem je společnost VKR Holding A/S, společnost s ručením omezeným, jež je plně v majetku zakladatele společnosti a jeho rodiny.

Více informací najdete na adrese www.velux.com.

Kontakt pro média:

Dominika Antonie Skalová
Ogilvy Public Relations
Telefon: +420 221 998 242
Mobil: +420 737 383 598
e-mail: dominika.skalova@ogilvy.com

David Frodl
Ogilvy Public Relations
Telefon: +420 221 998 410
Mobil: +420 724 244 473
e-mail: david.frodl@ogilvy.com