Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak je to s penězi za emisní povolenky na zateplování a úspory v příštích letech?

V posledních dnech média vydala zprávu, že peníze z emisních povolenek nebudou určeny k dosahování energetických úspor v rezidenčních budovách. Na pondělním semináři iniciativy Šance pro budovy zástupce MŽP uvedl, že 50 % peněz by MŽP připadnout mělo, věc je ale stále předmětem budoucího rozhodnutí Vlády ČR. SFRB připravuje nový projekt úvěrů na zateplování a opravy domů.

Podle slov Pavla Zámyslického z Odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP bylo na minulém jednání Vlády ČR ministrem financí řečeno, že ačkoliv budou peníze z prodeje emisních povolenek vykázány jako příjem státního rozpočtu, neznamená to, že by nebyly vůbec určeny na snižování energetické náročnosti budov a dalších emisí CO2. Současný stav počítá s tím, že by pro tyto účely bylo určeno 50 % těchto finančních prostředků.

Obchodování s emisními povolenkami

To potvrdil i ministr životního prostředí Chalupa ve svém včerejším tiskovém prohlášení. Doplnil, že je vládou pověřen zpracovat návrh zákona o obchodování s emisními povolenkami, který by měl pravidla přesně nastavit.

V letech 2013 až 2020 se předpokládá obchodování s 645 miliony EUA, z toho 342 milionů EUA je určeno pro aukce, 303 milionů EUA bude společnostem rozdáno zdarma. V roce 2013 bude podíl aukcí na celkovém obchodování 22 %, v roce 2020 už to bude 60 %, přičemž v roce 2020 již žádné povolenky nebudou určeny výrobcům elektřiny. Reálný odhad ceny povolenky v roce 2020 je necelých 11 eur. Nejčernější scénář ministerstva životního prostředí počítá s tím, že z aukcí získá 50 miliard korun, nejoptimističtější varianta pracuje se 150 miliardami korun.

Nové projekty Státního fondu rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení připravuje program, který by poskytoval od roku 2014 kolem dvou miliard korun ročně na zateplování a opravy bytových domů. Zdroje k těmto účelům neplynou ze státního rozpočtu, ale jako vracející se finanční prostředky z předchozích programů. Nebudou však již k dispozici dotace formou hrazení úroků z úvěrů. SFRB předpokládá, že bude poskytovat nízkoúročené úvěry s fixní úrokovou sazbou od 2 % až na 30 let, kryjící až 70 % nákladů. Poprvé se jedná také o čerpání evropských peněz pro tyto účely v rámci programu Jessica. Pilotní projekt by měl mít v roce 2013 k dispozici 600 milionů korun. Na semináři iniciativy Šance pro budovy to řekl šéf Státního fondu rozvoje bydlení Jiří Koliba.

Jednotný projekt podpory úspor energií v budovách nevzniká

V současné době Státní fond rozvoje bydlení finanční prostředky neposkytuje. Ani ministerstvo životního prostředí nemá nyní zpracován žádný návrh programu pro úspory energií a emisí CO2 v budovách. Podle slov Zámyslického na semináři byly před současnými úspornými balíčky veškeré úvahy pouze ve formě debat. Nerozvíjí se ani úvahy o tzv. Zelené bance. Na semináři Šance pro budovy byl prezentován německý projekt podporující energetickou efektivnost a úspory v podobě Německé rozvojové banky KfW sledující cíl 40% redukce CO2 do roku 2020 a 80% do roku 2050. Panelisté se na semináři shodli, že podobný model by v ČR uvítali. Úvahy o takovém projektu však na půdě ministerstev ani nevládních organizací ani nezačaly.

Aktualizováno: MŽP připravuje pokračování programu Zelená úsporám pro rok 2013