Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Archiv článků od 30.1.2011 do 19.4.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

19.4.2011
Peder Vejsig Pedersen, Cenergia, Soren Ostergaard Jensen, Teknologisk Institut, Jiří Sedlák, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Přijetím evropské směrnice EPBD 2010/31/EU jde současně o požadované snížení emisí skleníkových plynů, ochranu životního prostředí a zajištění energetické bezpečnosti v budovách související s dosažením větší nezávislosti eurozóny na dovozu nafty a zemního plynu.

15.4.2011
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

V rámci veletrhu IBF v Brně proběhl kulatý stůl Transformace českého stavebnictví k energeticky úsporným budovám. Špičky v oboru energetické náročnosti budov společně formulovaly memorandum, jehož cílem je podpořit transpozici směrnice 2010/31/EU (EPBD II) do českých předpisů. Zazněly i nejaktuálnější informace o termínech novelizace vyhlášky 148/2007 Sb. a výsledcích posledního projednávání revize požadavkové normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

9.4.2011

Témata optimalizace návrhů systémů vytápění, větrání, přípravy teplé vody a zdravotechniky pro obnovu a výstavbu budov zazní v rámci mezinárodních zkušeností z energetického hodnocení budov a s příklady jednotlivých technologií. Přednášet budou odborníci ze stavebních fakult v Bratislavě, Praze a Brně.

30.3.2011
SLAVONA s.r.o.

Nemusíte být experty na stavebnictví, abyste zachytili stoupající trend dřevostaveb. A pokud už se stavebník rozhodne právě pro dřevostavbu, pak ji nejčastěji uskutečňuje v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Moderní a šetrné metody mohou být uplatněny i pro ohřev vody, vytápění a větrání.

29.3.2011
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

Společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. vás zve ve čtvrtek 14. 4. 2011 při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2011 na odbornou konferenci na téma Výstavba, podpora a užívání energetický úsporných budov v ČR (nová legislativa, příklady realizací, rekonstrukce, technologie a výrobky, dotace, bydlení v PD).

22.3.2011
SLAVONA s.r.o.

Dnes nám při stavbě domu záleží hlavně na energiích. Hned poté nás zajímá životnost, snadná obsluha a údržba produktu. Proto naše volba padne na dřevěná okna. Dřevěná okna SOLID COMFORT (SC92) ze Slavony Slavonice mají výborné tepelněizolační vlastnosti, hodnota součinitele prostupu tepla je Uw=0,70W/m2K.

21.3.2011
Univ. Prof. Arch. DI Dr. Martin Treberspurg, DI Roman Smutny, Division of Sustainable Construction, Institute of Structural Engineering

V Rakousku bylo dosud vybudováno přes 5000 budov ve standardu pasivního domu. V budoucnu se má ve standardu pasivního domu realizovat značná část novostaveb. Cílem studií (2), (3) bylo poučení z prvních obytných komplexů pasivních domů. Dosahují existující pasivní domy ambiciózní cíle projektů, jak spokojení jsou obyvatelé, jaké stavební vícenáklady lze očekávat a jak vysoká je skutečná úspora energie ve srovnání s konvenčními obytnými komplexy?

8.3.2011
BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o. Klatovy

Spojení výroby kompletního vlastního stavebního systému a stavební a projektové činnosti se společnosti Betonové stavby - Group Klatovy, působící na českém trhu již od roku 1993, osvědčilo. Poskytujeme ucelenou a cenově příznivou nabídku kvalitních nízkoenergetických rodinných domů doplněnou profesionálním a odborným stavebním servisem.

1.3.2011
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Nová aplikace na výpočet únosnosti pilířů a stěn s názvem „HELUZ stěna a pilíř v1.0“ je určena především projektantům. Jde o ideální pomůcku při vytváření statických návrhů za použití zdiva HELUZ – podle zadané tloušťky a typu zdiva nabídne program interaktivně typy cihel, jejich pevnostní třídy, způsob zdění a z toho vyplývající materiálové charakteristiky zdiva.

28.2.2011
Ing. Daniel Veselý

Současný trh je více než nasycen různými technologiemi a produkty, které slibují raketovou návratnost, všestranné použití a efekt pro každého. Jak to tak bývá pravda je složitá věc a účelem tohoto článku ani není pravdu hledat. Každá technologie má jistě své místo, pokud se však důkladně prošetří zadání. Snahou je na jednoduchém příkladu porovnat zdánlivě neporovnatelné. Uživatelské efekty zateplení obvodového pláště kontra aplikace řízeného větrání s rekuperací tepla v klasickém rodinném domě.

22.2.2011
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný

KS-QUADRO E je systém strojního zdění velkoformátových vápenopískových bloků Kalksandstein Zapf Daigfuss. Zdění bloků 0,5 x 0,5 m probíhá pomocí minijeřábu. V jednom kroku se osazuje až 0,5 m2 zdiva. Charakteristická je díky tomu mimořádná rychlost zdění od 4m2/hodinu při libovolné tloušťce zdiva.

17.2.2011
Tremco illbruck, s.r.o.

Snad každý už ví, že ke správné montáži nových oken nestačí pouze polyuretanová pěna. Bez sofistikovanějších těsnění se dnes již neobejdete. V oblasti nízkoenergetických a pasivních domů to platí dvojnásob. Vzduchotěsné uzavření všech spár, tedy nejen těch okenních, je tím hlavním, na čem je pasivní či nízkoenergetický dům postaven.

15.2.2011
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Velký zájem o broušené cihelné bloky HELUZ FAMILY určené k výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů přiměl společnost HELUZ ztrojnásobit jejich výrobu. Za rok 2010 se těchto broušených cihel s nejlepšími tepelněizolačními parametry na českém a slovenském trhu prodalo více než na 1 000 rodinných domů.

7.2.2011
Ing. Petra Pochmanová, Vlastimil Růžička, redakce

Také v Rakousku existuje celá řada dotačních programů, které jsou poskytovány jednak státem a také jednotlivými spolkovými zeměmi. Podívejme se na některé z nich a porovnejme s českými a německými dotacemi na našem serveru.

3.2.2011
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný

Ve výstavbě pasivních domů je situace na trhu v ČR bohužel velmi komplikovaná. Dnes každý "staví" nebo "umí" pasivní domy. Skutečných pasivních domů je v ČR opravdu málo. Optimalizace v PHPP se provádí pouze minimálně. Další nejasnosti do tohoto oboru vnesl dotační program Zelená úsporám, kde byly přiznány dotace také domům, které jsou dle TNI 730329 do 20 kWh/m2/rok.

31.1.2011
Ing. Petra Pochmanová, Vlastimil Růžička

Dotační programy podporující snižování energetické náročnosti a zvyšování využití obnovitelných energetických zdrojů jsou nabízeny nejen v České republice, ale přirozeně i u našich sousedů. Podívejme se, jaké možnosti finanční podpory v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů jsou k dispozici v Německu.

31.1.2011
Ing. Petr Morávek, CSc., Atrea s.r.o.

Nízkoenergetické (NED) a pasivní domy (PD) se v zemích EU postupně stávají standardem nové výstavby. Již to nejsou experimenty, ale zcela běžná masová produkce obytných sofistikovaných budov. Pořizovací náklady pasivních domů jsou přitom jen o 5 – 7 % vyšší než u běžné produkce, ale spotřeba energie na vytápění je až o 90 % nižší!

30.1.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) si vytyčila smělé cíle. Základním požadavkem je, aby všechny nové budovy byly od určitého data (2020) budovány s „téměř nulovou“ spotřebou energie. Na to, zda je takové nařízení v českých podmínkách reálné, jsme se zeptali předních odborníků, recenzentů našeho serveru.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama