Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Archiv článků od 8.12.2010 do 22.2.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

22.2.2011
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný

KS-QUADRO E je systém strojního zdění velkoformátových vápenopískových bloků Kalksandstein Zapf Daigfuss. Zdění bloků 0,5 x 0,5 m probíhá pomocí minijeřábu. V jednom kroku se osazuje až 0,5 m2 zdiva. Charakteristická je díky tomu mimořádná rychlost zdění od 4m2/hodinu při libovolné tloušťce zdiva.

17.2.2011
Tremco illbruck, s.r.o.

Snad každý už ví, že ke správné montáži nových oken nestačí pouze polyuretanová pěna. Bez sofistikovanějších těsnění se dnes již neobejdete. V oblasti nízkoenergetických a pasivních domů to platí dvojnásob. Vzduchotěsné uzavření všech spár, tedy nejen těch okenních, je tím hlavním, na čem je pasivní či nízkoenergetický dům postaven.

15.2.2011
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Velký zájem o broušené cihelné bloky HELUZ FAMILY určené k výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů přiměl společnost HELUZ ztrojnásobit jejich výrobu. Za rok 2010 se těchto broušených cihel s nejlepšími tepelněizolačními parametry na českém a slovenském trhu prodalo více než na 1 000 rodinných domů.

7.2.2011
Ing. Petra Pochmanová, Vlastimil Růžička, redakce

Také v Rakousku existuje celá řada dotačních programů, které jsou poskytovány jednak státem a také jednotlivými spolkovými zeměmi. Podívejme se na některé z nich a porovnejme s českými a německými dotacemi na našem serveru.

3.2.2011
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný

Ve výstavbě pasivních domů je situace na trhu v ČR bohužel velmi komplikovaná. Dnes každý "staví" nebo "umí" pasivní domy. Skutečných pasivních domů je v ČR opravdu málo. Optimalizace v PHPP se provádí pouze minimálně. Další nejasnosti do tohoto oboru vnesl dotační program Zelená úsporám, kde byly přiznány dotace také domům, které jsou dle TNI 730329 do 20 kWh/m2/rok.

31.1.2011
Ing. Petra Pochmanová, Vlastimil Růžička

Dotační programy podporující snižování energetické náročnosti a zvyšování využití obnovitelných energetických zdrojů jsou nabízeny nejen v České republice, ale přirozeně i u našich sousedů. Podívejme se, jaké možnosti finanční podpory v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů jsou k dispozici v Německu.

31.1.2011
Ing. Petr Morávek, CSc., Atrea s.r.o.

Nízkoenergetické (NED) a pasivní domy (PD) se v zemích EU postupně stávají standardem nové výstavby. Již to nejsou experimenty, ale zcela běžná masová produkce obytných sofistikovaných budov. Pořizovací náklady pasivních domů jsou přitom jen o 5 – 7 % vyšší než u běžné produkce, ale spotřeba energie na vytápění je až o 90 % nižší!

30.1.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) si vytyčila smělé cíle. Základním požadavkem je, aby všechny nové budovy byly od určitého data (2020) budovány s „téměř nulovou“ spotřebou energie. Na to, zda je takové nařízení v českých podmínkách reálné, jsme se zeptali předních odborníků, recenzentů našeho serveru.

29.1.2011
James Hardie Europe GmbH, o.s.

V Jílovém u Prahy budou realizovány nové rodinné domy nízkoenergetickým systémem montované dřevostavby AWIK a v plném rozsahu zde budou použity na stěnách, příčkách i podlahách sádrovláknité materiály Fermacell. Panely společnosti AWIK se systémem Fermacell úspěšně prošly certifikací u VVÚD Praha.

24.1.2011
akad. arch. Aleš Brotánek, AB Design Studio

V roce 2007 jsme v ateliéru zpracovávali návrh na energeticky pasivní stavbu mateřské školky a tělocvičny ve Slivenci (v současné době je vydáno stavební povolení a na stavbu mateřské školky probíhá výběr dodavatele) a návrh na propojení celého komplexu, kde mateřská školka i tělocvična bude součástí areálu stávající základní školy. Na jeden z pavilónů základní školy bylo v té době vydáno stavební povolení na dostavbu a rekonstrukci.

22.1.2011

Na okraji Ždírce nad Doubravou vyrostla na jaře 2010 novostavba bowlingu s restaurací. Nejedná o tradiční pravoúhlý objekt, ale o stavbu, jejiž čelní a boční stěnu spojuje půloblouk. Pro bezproblémovou realizaci bylo tedy nutné najít stavební materiál, který umožní rychlou výstavbu a snadno se opracovává.

17.1.2011
Ing. Tomáš Kupsa

V technické normalizační komisi č.43 se připravuje revize požadavkové tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2 [1], která má v blízké době vejít v platnost. K návrhu revize normy se již v různých jejích fázích vyjadřovalo mnoho subjektů a připomínky byly podrobeny poměrně rozsáhlé diskuzi. Návrh revize normy je stále ještě ve stavu rozpracovaném, a není tedy určen široké veřejnosti. Směřuje ale již do své závěrečné fáze a je možné popsat alespoň některé očekávané změny.

17.1.2011
Susanne Theumer, architektka, poradkyně pro energie, Passivhaus Institut Darmstadt

Pasivní domy poskytují velmi dobrou vnitřní pohodu kombinovanou s velmi nízkou spotřebou energie. Výborná realizovatelnost této koncepce byla prokázána na tisících postavených pasivních domech, nutné je ovšem pečlivé plánování, provedení i stavební dohled. Aby se zajistilo skutečné dosažení komfortu i úspor energie, nabízí Passivhaus Institut (PHI) certifikaci budov. Kromě toho vytvořil i NOVOU certifikaci, jež se právě nachází v pilotní fázi: certifikaci EnerPHit pro sanace starších objektů s komponenty pasivního domu.

10.1.2011
Ing. Petr Morávek, CSc., ATREA

V srpnu 2007 byl dokončen a předán k užívání pilotní obytný soubor dvanácti pasivních rodinných domů a školicího střediska v Koberovech, jako první hromadně realizované experimentální výstavby v ČR na bázi úsporné dřevoskeletové konstrukce.

21.12.2010
Oldřich Rejl

Návrh NED a PD není pouze záležitostí tloušťky izolace a těsných oken, nelze opominout návrh větrání. Odborný návrh např. s ohledem na CO2 je stejně důležitý jako poučení obyvatel o používání domu jako celku.

16.12.2010
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Nové technologie zpracování, propojení provozů a rozšíření skladovacích kapacit byly hlavním předmětem letošních nemalých investic předního výrobce cihelných produktů společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. V budoucnu lze vlivem těchto kroků očekávat další optimalizaci výroby, zvýšení kvality produktů i nabízených služeb.

13.12.2010
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

Plánujete stavbu rodinného domu? Zajímáte se o energeticky úsporné bydlení? Inspirujte se některým z ukázkových projektů v novém a zcela jedinečném Katalogu pasivních domů, vydaného společností Saint-Gobain Isover CZ.

13.12.2010
Ing. Jiří Novák, Ph.D., Mgr. Stanislav Paleček

Nové znění směrnice (1) mimo jiné požaduje další výrazné snižování energetické náročnosti budov – k roku 2020 postupně až na úroveň téměř nulových domů. Takové budovy se zřejmě neobejdou bez vysoce efektivních větracích systémů, jejichž správná funkce je podmíněna vynikající vzduchotěsností obálky. Zajištění podmínek pro postupné zlepšování úrovně vzduchotěsnosti v běžné stavební praxi chápou příslušní odborníci z celé Evropy jako společnou výzvu a úkol.

ECOFILM F – fólie pro podlahové vytápění
8.12.2010
redakce

FENIX Trading se zaměřuje na vytápění nízkoenergetických a pasivních domů. Topné folie Ecofilm lze snadno využít pro podlahové a stropní vytápění bez navýšení tloušťky této konstrukce. V nabídce jsou také např. elektrické topné kabely pro ochranu okapů proti námraze, sálavé panely, elektrické konvektory a regulace a sady pro teraristy.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama