Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Archiv článků od 25.2.2010 do 20.4.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

20.4.2010
PORFIX CZ, a.s.

Společnost QPOR a.s. v roce 2009 uvedla na trh tvárnici s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi. PORFIX Plus je nový výrobek, který obsahuje o 20 % větší podíl vzduchových pórů a je předurčen ke zdění obvodových stěn s vysokými nároky na tepelně-izolační vlastnosti. Má široké využití - od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby. Objemová hmotnost materiálu je 420 kg/m3 při součiniteli tepelné vodivosti λ = 0,089 W/m.K.

19.4.2010
Martin Sedlák

Vývoj ve stavebnictví směřuje k pasivním stavbám, jejichž technologie se v Evropě rozvíjí již několik desítek let. Francie plánuje přechod na pasivní standard a od roku 2050 je plánována výstavba pouze tzv. kvazinulových domů. V České republice se významnějším impulsem stal program Zelená úsporám.

16.4.2010
Internorm-okno, s.r.o.

Speciálně v chladném období roku se optimálně využívá slabého slunečního záření a získané teplo se zadrží v budově. Vysoká hodnota g umožní také při nevhodné poloze stavby nebo nepřesné orientaci zasklení na jih optimalizovat zisky z pasivní sluneční energie.

15.4.2010
KÖMMERLING ČR

Nový profil plastových okenních rámů Kömmerling je dalším důkazem inovativního přístupu značky v konstrukci okenních systémů s vysokou energetickou účinností. Kömmerling 88plus splňuje nejvyšší nároky stavebníků, kteří ocení okna ve vysoké kvalitě a elegantním designu. Díky nim pak mohou naplnit své představy o komfortu bydlení.

12.4.2010
Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.

V posledních letech je stále diskutovaná otázka, jak výrazně je ovlivněn součinitel prostupu tepla transparentního prvku ve vztahu k použitému typu zasklívacího rámečku (profilu). Na trhu jsou k dispozici v zásadě dva typy plastových rámečků a rámečky nerezové (místo hliníkových) se spoustou protichůdných odborných názorů o jejich kvalitě a parametrech.

9.4.2010
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

Společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. vás zve ve středu 14. 4. 2010 při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2010 na odbornou konferenci Pasivní domy - komfortní styl bydlení (trendy, návrh, realizace, ekonomická a ekologická hlediska).

7.4.2010
Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu a Inštitút pre energeticky pasívne domy si dovolují vyzvat všechny odborníky k zaslání svých přednášek na konferenci PASIVNÍ DOMY 2010, která se bude konat v Brně 14. - 15. října 2010.

4.4.2010
Prof. Dr. Wolfgang Feist, Bauphysik; Universität Innsbruck und Passivhaus Institut Darmstadt

Vědecky podložené důkazy vyzkoušené v praxi, které vypovídají o tom, že je stavebnictví schopno snížit energetickou spotřebu novostaveb a rekonstrukcí u starších budov na hodnoty nižší než 10 % současné průměrné spotřeby. Důkazem budiž příspěvky k Mezinárodním konferencím o pasivních domech a k 1. Konferenci o pasivních domech a výstavě 2009 ve městě Pécs.

2.4.2010
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

První Multi-Komfortní dům v ČR byl realizován v Srchu u Pardubic a jedná se o dům firem skupiny Saint-Gobain působících v ČR (Isover, Rigips, Weber-Terranova). Základem je splnění požadavků kladených na pasivní domy dle deklarace Passive House Institutu v Darmstadtu a jejich ověření kalkulačním nástrojem PHPP 2007 a praktickým testem vzduchotěsnosti (Blower door test).

30.3.2010
, Radek Fabian

INFRACLIMA® je nízkopotenciální systém celoročního udržování tepelné pohody s teplotou vody v systému 22°C+/-2°C po celý rok a představuje tak systém s nejnižší možnou teplotou teplonosné látky - vody. Jediný systém kde teplonosná látka má stejnou provozní teplotu po celý rok, nerozlišujeme již režim vytápění a chlazení.

29.3.2010
akad. arch. Aleš Brotánek, Centrum pasivního domu

U pasivních staveb je problém s překonáváním konzervativních postojů a je třeba volit řešení, která často nenavazují zkušenostmi na ustálenou praxi. Pokud navíc statik prohlásí kategoricky "tak pod takové řešení bych se nepodepsal", nezbývá architektovi než volit kompromis. Podívejme se na některé příklady z praxe.

26.3.2010
Xella CZ, s.r.o.

Pátrat v české kotlině po pasivních domech stále ještě připomíná hledání jehly v kupce sena. Důvodem je nejen vyšší pořizovací cena, ale i řada předsudků o jejich konstrukci i samotném užívání. Vzorový pasivní dům v Plzni svou osvětovou činností úspěšně boří mnohé mýty o ekologickém bydlení.

24.3.2010
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Broušený cihelný blok HELUZ Family 50 získal ve čtvrtek 18. února 2010 bronzovou medaili v soutěži Stavební výrobek - technologie roku 2009. Jeho výrobce, společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., jej nově nabízí ve dvou dalších rozměrech, 38 a 44 cm.

22.3.2010
Ing. Zdeněk Zikán, ATREA

Vysvětlení principu zpětného získávání tepla (ZZT) a základní rozdělení zařízení pro ZZT ve vzduchotechnických systémech, při větrání. Výhody a nevýhody jednotlivých systémů a jejich použitelnost.

19.3.2010
BAHAL ČR a. s.

Rychlá výstavba, pohodlné, ekologické, energeticky úsporné a finančně dostupné bydlení - to jsou trumfy, s nimiž do hry vstupuje nový stavební systém, který si můžete na vlastní oči prohlédnout v podobě vzorového domu Alexander od firmy BAHAL ČR, který byl veřejnosti zpřístupněn v říjnu roku 2009 v Líbeznicích.

16.3.2010
Martin Jindrák, ATREA

Vzduchotechnické systémy (VZT) se stále častěji stávají běžnou součástí výstavby rodinných a bytových domů. Se vzduchotechnikou se uvažuje už ve fázi ranné studie objektu, což umožňuje snažší integraci do dispozice objektu. Nechci popisovat vazby a systémy rovnotlakého větrání a cirkulačního teplovzdušného systému s větráním (vše s rekuperací tepla z odpadního vzduchu). Tato oblast je již dostatečně známá a popsána. Tento příspěvek popisuje malou část provozu VZT systému vč. vlivu na vnitřní mikroklima.

11.3.2010
Fronius Česká republika s.r.o.

Na přání zákazníků přichází společnost Fronius na fotovoltaický trh s novou produktovou řadou střídačů. Nese jméno Fronius IG TL a jedná se o první beztransformátorové střídače se sériovou kontrolou systému. Perfektně se hodí zejména pro FV systémy na rodinných domech nebo i pro instalace na zemědělských a průmyslových objektech. Díky svým technickým parametrům patří bezesporu k absolutní špičce trhu.

5.3.2010
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

V moderních budovách se objevuje množství nových technických systémů, které řeší jednotlivé funkce stavby. Vedle vlastního systému, jenž musí umět danou funkci splnit, je velmi důležité jeho provozování, které musí splňovat ekonomické, energetické, ekologické i legislativní požadavky.

25.2.2010
James Hardie Europe GmbH, o.s.

Elektrosmog, problémy s plísněmi, exhalace plynů ze stavebních hmot a nábytku: mezi našimi vlastními čtyřmi stěnami jsme vystaveni stále silnějšímu zatížení škodlivinami. Proto je stále větší poptávka po ekologických a zdravotně nezávadných stavebních materiálech - zejména mají-li současně vlastnosti zlepšující vzduch v prostoru jako nové sádrovláknité desky FERMACELL.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama