Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Archiv článků od 20.11.2010 do 29.1.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

29.1.2011
James Hardie Europe GmbH, o.s.

V Jílovém u Prahy budou realizovány nové rodinné domy nízkoenergetickým systémem montované dřevostavby AWIK a v plném rozsahu zde budou použity na stěnách, příčkách i podlahách sádrovláknité materiály Fermacell. Panely společnosti AWIK se systémem Fermacell úspěšně prošly certifikací u VVÚD Praha.

24.1.2011
akad. arch. Aleš Brotánek, AB Design Studio

V roce 2007 jsme v ateliéru zpracovávali návrh na energeticky pasivní stavbu mateřské školky a tělocvičny ve Slivenci (v současné době je vydáno stavební povolení a na stavbu mateřské školky probíhá výběr dodavatele) a návrh na propojení celého komplexu, kde mateřská školka i tělocvična bude součástí areálu stávající základní školy. Na jeden z pavilónů základní školy bylo v té době vydáno stavební povolení na dostavbu a rekonstrukci.

22.1.2011

Na okraji Ždírce nad Doubravou vyrostla na jaře 2010 novostavba bowlingu s restaurací. Nejedná o tradiční pravoúhlý objekt, ale o stavbu, jejiž čelní a boční stěnu spojuje půloblouk. Pro bezproblémovou realizaci bylo tedy nutné najít stavební materiál, který umožní rychlou výstavbu a snadno se opracovává.

17.1.2011
Ing. Tomáš Kupsa

V technické normalizační komisi č.43 se připravuje revize požadavkové tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2 [1], která má v blízké době vejít v platnost. K návrhu revize normy se již v různých jejích fázích vyjadřovalo mnoho subjektů a připomínky byly podrobeny poměrně rozsáhlé diskuzi. Návrh revize normy je stále ještě ve stavu rozpracovaném, a není tedy určen široké veřejnosti. Směřuje ale již do své závěrečné fáze a je možné popsat alespoň některé očekávané změny.

17.1.2011
Susanne Theumer, architektka, poradkyně pro energie, Passivhaus Institut Darmstadt

Pasivní domy poskytují velmi dobrou vnitřní pohodu kombinovanou s velmi nízkou spotřebou energie. Výborná realizovatelnost této koncepce byla prokázána na tisících postavených pasivních domech, nutné je ovšem pečlivé plánování, provedení i stavební dohled. Aby se zajistilo skutečné dosažení komfortu i úspor energie, nabízí Passivhaus Institut (PHI) certifikaci budov. Kromě toho vytvořil i NOVOU certifikaci, jež se právě nachází v pilotní fázi: certifikaci EnerPHit pro sanace starších objektů s komponenty pasivního domu.

10.1.2011
Ing. Petr Morávek, CSc., ATREA

V srpnu 2007 byl dokončen a předán k užívání pilotní obytný soubor dvanácti pasivních rodinných domů a školicího střediska v Koberovech, jako první hromadně realizované experimentální výstavby v ČR na bázi úsporné dřevoskeletové konstrukce.

21.12.2010
Oldřich Rejl

Návrh NED a PD není pouze záležitostí tloušťky izolace a těsných oken, nelze opominout návrh větrání. Odborný návrh např. s ohledem na CO2 je stejně důležitý jako poučení obyvatel o používání domu jako celku.

16.12.2010
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Nové technologie zpracování, propojení provozů a rozšíření skladovacích kapacit byly hlavním předmětem letošních nemalých investic předního výrobce cihelných produktů společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. V budoucnu lze vlivem těchto kroků očekávat další optimalizaci výroby, zvýšení kvality produktů i nabízených služeb.

13.12.2010
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

Plánujete stavbu rodinného domu? Zajímáte se o energeticky úsporné bydlení? Inspirujte se některým z ukázkových projektů v novém a zcela jedinečném Katalogu pasivních domů, vydaného společností Saint-Gobain Isover CZ.

13.12.2010
Ing. Jiří Novák, Ph.D., Mgr. Stanislav Paleček

Nové znění směrnice (1) mimo jiné požaduje další výrazné snižování energetické náročnosti budov – k roku 2020 postupně až na úroveň téměř nulových domů. Takové budovy se zřejmě neobejdou bez vysoce efektivních větracích systémů, jejichž správná funkce je podmíněna vynikající vzduchotěsností obálky. Zajištění podmínek pro postupné zlepšování úrovně vzduchotěsnosti v běžné stavební praxi chápou příslušní odborníci z celé Evropy jako společnou výzvu a úkol.

ECOFILM F – fólie pro podlahové vytápění
8.12.2010
redakce

FENIX Trading se zaměřuje na vytápění nízkoenergetických a pasivních domů. Topné folie Ecofilm lze snadno využít pro podlahové a stropní vytápění bez navýšení tloušťky této konstrukce. V nabídce jsou také např. elektrické topné kabely pro ochranu okapů proti námraze, sálavé panely, elektrické konvektory a regulace a sady pro teraristy.

6.12.2010
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT s.r.o.

V současné době se připravuje změna požadavkové tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2 [2]. Budeme se věnovat části kapitoly 7 zabývající se průvzdušností obálky budovy a těsnosti spár, kde se zřejmě dle dosavadního průběhu tvorby revize normy, provedou na rozdíl od jiných kapitol změny pouze "kosmetické". Domníváme se, že hodnota intenzity výměny vzduchu n50 pro objekty s přirozeným větráním by se měla nejenom z doporučení změnit na požadavek, ale také snížit nejméně na v zahraničí obvyklou hodnotu n50,N ≤ 3,0 h-1.

5.12.2010
POROTHERM DŮM Wienerberger

Výstavba dobrého rodinného domu se neobejde bez splnění tří základních podmínek: kvalitního projektu, výborného stavebního materiálu a prověřené stavební firmy. Při výběru těchto nezbytností pomůže publikace „Postavíme vám dům“, kterou vydala společnost Wienerberger v rámci programu POROTHERM DŮM.

4.12.2010
SULKO s.r.o.

Moderní profilový systém oken SULKO HR + umožňuje větrání s rekuperací a je schválen Českým sdružením pro technická zařízení pro výměnu vzduchu v místnostech s plynovými spotřebiči a jeho využití při výměně oken garantuje správné splnění normy TPG.

3.12.2010
VELUX Česká republika, s.r.o.

Na západ od Vídně byl otevřen Sluneční dům (Sunlighthouse) – v pořadí třetí stavba v rámci celoevropského projektu VELUX Model Home 2020 postavená na principu aktivního domu. Sluneční dům nabízí zdravé vnitřní prostředí a uživatelský komfort, je energeticky efektivní a ohleduplný k životnímu prostředí.

29.11.2010
Ing. Petr Bohuslávek

V květnu byla schválena směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov – tzv. EPBD II nebo EPBD Recast. Členské země Unie jsou povinny nové požadavky implementovat do svých národních předpisů. Implementací směrnice 2010/31/EU se zabývalo několik konferencí na právě skončeném veletrhu Aqua-therm 2010. V následujícím článku nabízíme nejdůležitější fakta z přednesených prezentací konference EEBW a také odkazy na již publikované informace před a v průběhu Aqua-thermu 2010.

21.11.2010
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Na 12. ročníku mezinárodní konference vystoupí mimo jiné Rut Bízková - náměstkyně ministra životního prostředí, Tomáš Hüner - náměstek ministra průmyslu a obchodu, Mirek Topolánek - ex-premiér ČR, Josef Fiřt - předseda Energetického regulačního úřadu a mnoho dalších významných osobností.

21.11.2010
Vlastimil Růžička

V rámci konference Pasivní domy 2010 nabídlo Centrum pasivního domu také zajímavé exkurze. Účastníci mohli navštívit stavby v okolí Brna, nebo cestovat za pasivními domy do sousedního Rakouska. S redakcí jsme navštívili moravské stavby.

20.11.2010
HOTJET CZ, s. r. o.

HOTJET uvádí na trh nejmodernější způsob modulace výkonu tepelných čerpadel s technologií digital scroll od firmy Copeland. Ačkoliv většina instalací si vystačí s klasickým tepelným čerpadlem, jsou situace, kdy se může regulace výkonu tepelného čerpadla hodit.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama