Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Přízemní dům se slunolamem

Nízkoenergetická dřevostavba se slunolamem kryjícím terasu

Novostavba rodinného domu je situována do malé obce nedaleko Mladé Boleslavi. Pozemek je součástí většího území, které bylo developersky připraveno, rozčleněním na jednotlivé stavební parcely a vybudováním potřebné infrastruktury pro výstavbu rodinných domů.

Úvod

Novostavba rodinného domu je situována do malé obce nedaleko Mladé Boleslavi. Pozemek je součástí většího území, které bylo developersky připraveno, rozčleněním na jednotlivé stavební parcely a vybudováním potřebné infrastruktury pro výstavbu rodinných domů. Parcela, na které dům stojí, se nachází na okraji tohoto území a navazuje na starší, ale ne tradiční zástavbu obce. Pozemek je rovinatý, mírně se svažující k jihu a bez jakékoliv vzrostlé zeleně a ze severovýchodní strany sousedí s ulicí, která zajišťuje jeho dopravní obsluhu.


Pohled z ulice na rozestavěný dům v kontextu okolní zástavby

Situace stavby s umístěním rodinného domu a krytým stáním pro auto

Architektonické a dispoziční řešení

Obdélníkový půdorys jednopodlažního domu je zastřešen pultovou střechou, s výjimkou přední části, která má po celé délce stavby plochou střechu. Terasa probíhající po celé jižní fasádě je zastřešena plochou střechou, která plní funkci slunolamu a chrání obyvatele při pobytu terasy před účinky nepříznivého počasí. Dostatečná hloubka střechy - slunolamu současně braní přehřívání místností na jižní straně v letním období. Přesah je podepřen stěnovými prvky, které kromě konstrukční funkce rozdělují terasu na sekce se vstupy z jednotlivých pokojů a ložnic.

dispoziční řešení

Příčný řez domem dobře ukazuje kombinované zastřešení
pultovou a plochou střechou.

Základem dispozičního řešení je chodba, která tvoří vnitřní komunikační osu a zároveň rozděluje dům po délce na dvě funkční části. Na jižní osluněné straně domu, jsou podél chodby situovány obytné místnosti, které všechny mají přímý výstup přes terasu na zahradu. Ze severní strany se k chodbě přimykají provozní místnosti domu včetně vstupu se zádveřím a kuchyně.


Půdorys s podélnou chodbou dělící dispozičně i funkčně dům na dvě části.

Tvar zastřešení, kombinující pultovou a plochou střechu, umožňuje přirozeně osvětlit chodbu uvnitř dispozice okenními otvory umístěnými v nejvyšší části stěny na severní straně. Chodba vedoucí středem domu tak zůstává světlá jako ostatní místnosti se standardně umístěnými okny.

Chodba osvětlená okny na severní straně domu. Ustoupení prosklené stěny rozšiřuje terasu před obývacím pokojem.

Konstrukce

Dům je standardně založen na betonových pasech, jejichž horní část je vyzděna z betonových tvarovek ztraceného bednění umožňující jednoduché provedení zateplení základu deskami z extrudovaného polystyrenu. Pro vrchní stavbu byla zvolena dřevěná konstrukce v dnes již i u nás hojně používaném systému "two by four". Pro vnější i vnitřní stěny bylo použito dřevěných KVH profilů. Obvodové stěny jsou z vnitřní strany obity OSB deskami, které kromě konstrukční funkce plní i funkci parozábrany. Všechny spáry desek jsou důsledně lepeny nízkoroztažnou PUR pěnou.

stavba
Stavby obvodových stěn z dřevěných fošen a dřevoštěpkových desek.

Stavba konstrukce pro vnitřní příčky.

Skladba vybraných konstrukcí

Konstrukce obvodové stěny s vnější omítkou

Sádrokarton12,5 mm
Instalační rošt + tepelná izolace60 mm
OSB deska 4PD s lepenými spoji15 mm
Nosná konstrukce z fošen 40x140 + tepelná izolace140 mm
Vodorovný laťový rošt 40x60 + tepelná izolace
Dhf desky 4PD (kladené na svislo)15 mm
Fasádní minerální izolace80 mm
Difuzně otevřený fasádní systém5 mm

Konstrukce šikmé střechy

Sádrokarton12,5 mm
Instalační rošt + tepelná izolace100 mm
Osb desky 4PD s lepenými spoji15 mm
Konstrukce krovu 40x260 +tepelná izolace260 mm
Tepelná izolace100 mm
Rozšířená konstrukce krovu + tepelná izolace40 mm
Dhf desky 4PD15 mm
Podélná odvětrávaná mezera z KVH latí60 mm
Příčná odvětrávaná mezera z prken 24 mm
Záklop z Osb desek 4PD18 mm
Plechová krytina RHEINZINK

Konstrukce ploché střechy

viz skladba šikmé stěny
Příčná odvětrávaná mezera z KVH latí 60x4040 mm
Podélná spádovaná odvětrávaná mezera z prvků F40x140 140 mm
Záklop z Osb desek 4PD15 mm
Geotextílie Filtek 5 mm
Střešní fólie Protan, mechanicky kotvená

Okenní a dveřní výplně

Ve fasádě domu jsou osazena dřevohliníková okna osazená trojskly. Všechny spáry mezi okny a konstrukcí jsou důsledně přelepena vzduchotěsnými páskami. Vstupní dveře v barvě hliníkových částí oken jsou opatřena bočním oknem zajišťující světlo do prostoru zádveří.

Fasáda

Na fasádě je kombinován vodorovný obklad z kosích modřínových profilů z modřínu a difuzně propustné omítky. Omítka je probarvená světlešedým odstínem. Na jižní straně se významně pohledově uplatňují ploché sloupy obložené vláknocementovými deskami Cembonit

Detail řešení návaznosti francouzského a běžného okna na jižní fasádě. Fasáda je kombinací vodorovně kladených kosích profilů z modřínu a difuzně propustné omítky.

Střecha a odvod dešťové vody

Jako střešní krytina byly použity falcované pásy z titanzinku s předzvětralou úpravou. Plochá střecha přesahu nad terasou plní kromě výše uvedeného i funkci okapového žlabu. Svody jsou skryty v konstrukci plochých sloupků nesoucích přesah nad terasou. Plochá střecha na severní straně i střecha slunolamu jsou izolovány fólií.


Střecha přesahu tvoří v celé své délce a šířce okapový žlab pro obvod vody z pultové střechy.

Systém vytápění, solární ohřev a vzduchotechnické větrání

Hlavním zdrojem pro vytápění a ohřev TV je plynový kondenzační kotel. Vytápění domu je podlahové. Vyhřívání jednotlivých místností zajišťuje podlahové topení. Jako doplňkový zdroj pro ohřev teplé vody slouží trojice deskových solárních kolektorů umístěné na pultové střeše. V obývacím pokoji jsou umístěna krbová kamna bez napojení na otopný systém. V domě bylo realizováno řízené větrání s rekuperací s jednotkou umístěnou pod stropem technické místnosti.


Hlavní obytná místnost s výdechy vzduchotechniky umístěnými v podlaze před prosklenou stěnou.

Souhrn technických parametrů

Tepelná ztráta domu při zimní výpočtové teplotě: 4,2 kW
Celková roční potřeba tepla na vytápění dle TNI 73 0329: 6923kWh/rok
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy dle TNI 73 0329: 45 kWh/m2.a
Blower door test: n50=0,76

Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí
Obvodové stěny0,14 W/m2K
Podlaha 1.NP0,11 W/m2K
Střecha0,09 W/m2K
Okna0,77 - 0,89 W/m2K
Vstupní dveře1,20 W/m2K

Projektové práce

Architektonický návrh a autorský dozor stavby: Ing. arch Vladimír Balda, Liberec
Interiér: Lucie Baldová, Liberec
Projekt pro provedení stavby: Ing. Jiří Biskup, Penatus s.r.o.

Seznam vybraných dodavatelů

Generální dodavatel: Penatus s.r.o.
Blowerdoor test: Radion - Mgr. Stanislav Paleček
Koupelny: A-Keramika, Liberec

Použité materiály a zařízení

Střešní krytina a oplechování: RHEINZINK - předzvětralý modrošedý
Tepelné izolace: foukaná celulóza Ciur, Orsil Orsik, Orsil NF333
Okna a vstupní dveře: Internorm - Varion Linea

IZT: Sonnenkraft

Komín: Nerezové třínožkové těleso
Dřevěný obklad: modřín
Obklad sloupů a soklu: vláknocementové desky Cembonit

 
 
Reklama