Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tepelná ochrana domů a využívání solárních zdrojů tepla

Seminář portálu TZB-info na veletrhu For Arch 2011

Zveme Vás na seminář, kde zazní informace o právě vycházející revizi tepelnětechnické požadavkové normy 73 0540-2, a to z úst člena normalizační komise Tepelná ochrana budov. Dále zazní přednášky s názornými příklady chyb při zateplování budov, o výzkumu průběhu teplot v inverzní skladbě střechy, principech jejího navrhování a o navrhování solárních kolektorů na bytové domy a jejich montáži na fasády bytových domů.

Seminář se koná 22. 9. 2011 od 10.30 hod. v Pražském veletržním areálu Letňany,
veletrh For Arch 2011, vstupní hala I, konferenční sál 3

Podrobný program:

10.30-11.00 Ing. Petr Bohuslávek (TZB-info): Provádění zateplovacích systémů a chyby v praktických příkladech
Od návrhu zateplovacího systému, jeho založení včetně přípravy až po provádění detailů.

11.00-11.30 Ing. Tomáš Kupsa (DEKPROJEKT s.r.o., energetický auditor, člen TNK Tepelná ochrana budov): Nová ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky
Nové tepelnětechnické požadavky na budovy a jejich důsledek na projektování a revitalizace budov; definice nulových domů a domů blízkých nule v nové normě podle požadavků EPBD II.

11.30-12.00 Ing. Vladimír Vymětalík (MONTAKO s.r.o.): Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev
Návrh systému inverzních střech vyžaduje pozornost z důvodu přímého působení vnějšího prostředí na souvrství nad hydroizolací a samotnou konstrukci střechy. Zazní úskalí jak z podhledu materiálového složení, tak konstrukčního uspořádání.

12.00-12.20 Jiří Kalina (oddělení projektů a realizace Regulus spol.s r.o.): Solární soustavy pro přípravu teplé vody v bytových domech
Nejen díky dotacím se podařilo v minulých letech vybudovat několik solárních soustav pro přípravu teplé vody v bytových domech. Nyní přinášíme první poznatky a zkušenosti z provozu.

12.20-12.40 Ing. Václav Frolík (Brilon CZ a.s.): Efektivní využití stávající plochy střechy a možnosti solárních kolektorů na fasády bytových domů
Kolektory VARISOL nabízejí nové možnosti architektům nejen v tom, aby rozhodli o jejich nejvhodnějším umístění, ale aby je kreativně použili jako vícefunkční části objektů. Často není možné anebo vhodné umístit kolektory na střeše a architekt může bez problémů navrhnout umístění na fasádu.

12.40-13.00 doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Bohuslávek: Doplnění informací a diskuze, projekt Solární kolektory na TZB-info

13.00-13.20 Ing. Ladislav Jůna (výkonný ředitel - Středoevropská asociace environmentálně efektivních a inteligentních budov), Ing. Jaromír Homola (marketing manažer): Vyhlášení začátku soutěže v návrhu environmentálně vyspělého a efektivního rodinného domu "nové generace"
Soutěž je určena pro týmy studentů vysokých škol z ČR a SR a je organizována. Středoevropskou asociací environmentálně efektivních a inteligentních budov AEEIB (www.aeeib.com/soutez).

Vstup zdarma. Těšíme se na Vaši účast

 
 
Reklama