Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Building Efficiency Awards (BEFFA)

Mezinárodní soutěž moderních stavebních projektů s výjimečnou energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotou

První ročník Building Efficiency Awards (BEFFA) odstartoval 14. 3. 2012. Odborným garantem soutěže BEFFA je Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Stavebně unikátní projekty můžete přihlásit do krajských kol soutěže do 30. června 2012.

„Hlavním smyslem soutěže je především snaha zviditelnit současné unikátní architektonické projekty a více je tak přiblížit širší veřejnosti. Energetickými kritérii hodnocení se snažíme poukázat na jejich důležitost pro současnou i budoucí architekturu. Jedním z dílčích cílů soutěže je tak i podpora cílů evropské směrnice 20-20-20 o energetické náročnosti budov,“ říká předseda poroty a zástupce odborného garanta soutěže Jiří Hirš.


foto zleva - Petr Zahradník (člen Národní ekonomické rady vlády), Jiří Hirš (Vysoké učení v Brně, Fakulta Stavební), Libor Urbášek (Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Isover), Petr Štěpánek (tajemník poroty)

Energetická směrnice 20-20-20 představuje pro země EU závazek snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů i celkovou spotřebu energie alespoň o 20 % a dále cíl dosáhnout k tomuto datu alespoň 20% podílu energie dosažené z obnovitelných zdrojů. Do Building Efficiency Awards 2012 je možné přihlásit stavby zrealizované na území České republiky a Slovenska v době od 1. ledna 2010 do 30. června 2012. Soutěž probíhá ve dvou fázích. První kolo na regionální úrovni se bude konat ve vybraných kategoriích ve všech českých a slovenských krajích. V této fázi můžete přihlásit energeticky či architektonicky výjimečné projekty v kategoriích rodinné a bytové domy, nebytové budovy anebo rekonstrukce (bytové i nebytové). Regionální vítězové pak postoupí do mezinárodního česko-slovenského kola, ze kterého v listopadu vzejdou celkoví vítězové v každé kategorii.

logo BEFFA 2012

Finálového kola se budou moci ve zvláštní kategorii účastnit také studentské stavební projekty přihlášené do 30. června 2012. U nich však není podmínkou přihlášení jejich realizace. Kromě těchto projektů budou ve finálovém kole zvlášť hodnoceny také dřevostavby přihlášené do kterékoli kategorie krajského kola. Více o podmínkách lze nalézt na webu soutěže – www.beffa.eu.

Generálním partnerem soutěže BEFFA je skupina Saint-Gobain a její společnosti Isover, Rigips a Weber.
Skupina Saint-Gobain patří mezi 100 největších světových korporací, působící v 64 zemích světa. Jako celosvětový lídr v oblasti bydlení a stavebnictví navrhuje, vyrábí a dodává stavební materiály a inovativní řešení směřující ke komfortnímu bydlení. „Jedná se o ucelený koncept, jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících objektů, směřující k výraznému snížení jejich energetické náročnosti, lepším akustickým parametrům, trvale vysoké kvalitě vnitřního prostředí a vyšší požární bezpečnosti staveb. A to vše za optimálních investičních a provozních nákladů garantovaných po celou dobu životnosti.
Soutěž BEFFA je postavena na stejných principech, proto jsme ji velmi rádi podpořili,“ říká zástupce generálního partnera, obchodní a marketingový ředitel divize Isover Libor Urbášek.

BEFFA - pravidla soutěže

Harmonogram pro rok 2012:

  • vyhlášení soutěže / tisková konference (14. 3. 2012)
  • odborná konference (7. 6. 2012)
  • uzávěrka přihlášek do soutěže (30. 6. 2012)
  • hodnocení projektů (červenec - srpen 2012)
  • vyhlášení krajských vítězů (září - listopad 2012)
  • slavnostní vyhlášení vítězů nadnárodního kola (polovina listopadu 2012)

Směrnice 2010/31/EU a Hodnocení energetické náročnosti budov na TZB-info

 
 
Reklama