Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dozvěděl se Klaus, co jsou to budovy s (téměř) nulovou spotřebou energie?

Ve středu měla veřejnost příležitost navštívit seminář Václava Klause Domy s nulovou spotřebou energie - Geniální návrh, nebo nesmyslná regulace EU? S redakcí jsme jej pro naše čtenáře zaznamenali na mikrofon. Hovořili Václav Klaus, Pavel Gebauer (MPO), Ivo Strejček (poslanec Evropského parlamentu), Karel Kabele (ČVUT) a Lukáš Petřík (Parlamentní listy).


Již skladba publika, kterým se zcela zaplnil sál Autoklubu v Opletalově ulici, napovídala, že se většina nepřišla dozvědět, co to budovy s téměř nulovou spotřebou energie mohou být. Autority z oboru energetiky a stavebnictví si přišly poslechnout, v jaké rovině, jakým tónem a v jakých souvislostech se bude o tomto pojmu diskutovat.

Upřímně řečeno přednášky Pavla Gebauera a Ivo Strejčka trochu strachu nahnaly. Z první ruky jsme slyšeli, že na půdě Evropského parlamentu žádné předpisy nevznikají. Ty jdou výhradně od Evropské komise a nelze se dopátrat, kdo je jejich skutečným autorem. Vznikají směrnice, které lze naplnit…, a mnozí je považují za výzvu, jako například EPBD II (I když podle slov Strejčka je „obludná“ a „katastrofálně vágní“). Na „evropské půdě“ však již leží návrh dalšího dokumentu, který má například nařizovat povinnost států každý rok převést 3 % podlahové plochy všech veřejných budov do nízkoenergetického standardu, a to bez ohledu na efektivitu takových opatření nebo dokonce samotnou proveditelnost. Dalšími příklady nařízení jsou povinnost dělby nákladů převodu na nízkoenergetický standard mezi pronajímatele a nájemce, povinnost energetických firem vykázat roční energetickou úsporu apod.

Brilantní prezentaci přednesl Karel Kabele (vedoucí Katedry technických zařízení budov a vedoucí Společnosti pro techniku prostředí). Z výkladu se Václav Klaus mohl dozvědět, že technická obec už je přeci jen dál. Ne jen že přemýšlí o tom, co by to budovy s téměř nulovou spotřebou energie mohly být, ale také jakými prostředky lze dosáhnout jejich realizace, za jakou to bude cenu apod. Nejednalo se ale o jakousi oslavu myšlenek o úsporném stavění. Kabele byl velice objektivní a nestranný. Věnoval se problematickým formulacím ve směrnici. Prezentoval možnosti, jak by budova splňující směrnici mohla vypadat, bez opomenutí energeticky soběstačné venkovské chalupy. Uvedl i příklad, kdy autoři stavby deklarují, že jejich dílo naplňuje pojem „nulová budova“, ovšem za cenu, že je zásobována energií z obnovitelných zdrojů, které do energetického hodnocení vstupují se záporným znaménkem, přičemž stavebně budova výjimečná z hlediska úspor není. Klausovi tato přednáška odpovědi poskytla. Ekonom a politik, vzdálený technice, dostal evidentně právě vůbec poprvé informace o tom, co si pod pojmem nulových budov představit. Pochopitelná, i když pro nás velice úsměvná, je pak i Klausova veřejně přiznaná neznalost zkratky TZB při představování katedry, kterou přednášející vede: „KTZB? To jsem v životě neslyšel…“ Méně pochopitelná je ovšem Klausova neznalost termínu Nízkoenergetická budova. Podle způsobu, jak četl své poznámky z přednášky, se zdálo, že toto sousloví také ještě neslyšel...

Klaus a jistě i další vnímají pojem budovy s (téměř) nulovou spotřebou energie výhradně jako chiméru, pojem, který si někdo vytvořil a předepisuje jej nařízením. Naštěstí však víme, že není zcela bez opory v praxi. Na semináři, pro uši prezidenta, případně dalších, bohužel ale dostatečně zřetelně nezaznělo, že projektování a realizace úsporných budov již probíhá, a to bez ohledu na evropská nařízení a časová ultimáta. Mnozí architekti a projektanti to považují za naprostou samozřejmost a tvoří své stavby úsporné z vlastní vůle a z vlastního přesvědčení. Pokud pomineme to, že vznik směrnice bylo politické rozhodnutí, s kterým je potřeba se vyrovnat, stavět úsporně umíme.

Necháme na Vás, čtenářích, abyste si sami ze semináře utvořili závěr po poslechu zvukového záznamu.Pavel Gebauer - začátek přednášky 2:55
Ivo Strejček - začátek přednášky 18:10
Karel Kabele - začátek přednášky 39:45

English Synopsis
Did Václav Klaus learned what (almost) zero energy buildings are?

On Wednesday, January 11th, the public had the opportunity to attend a seminar of Václav Klaus: Zero energy buildings - an ingenious design, or pointless EU regulation? In this paper you can listen to it again. Speakers were Václav Klaus, Pavel Gebauer (MIT), Ivo Strejček (MEP), Karel Kabele (Czech Technical University) and Lukáš Petřík (Parliamentary news editor).

Klaus and certainly anothers see the concept of (almost) zero energy building as a chimera, a concept that someone created and prescribed by regulation. Fortunately, we know that is not entirely without support in practice. Unfortunately at the seminar, for the ears of the President, or others, it was not clearly said that the design and realisation of efficient buildings is under way, and without regard to European regulations and time ultimatums. Many architects and designers consider it absolutely for granted, and design it of their own volition and on their own beliefs. If we leave aside the fact that the emergence of the directive was the political decision, which is needed to cope, we can build efficient buildings.

 
 
Reklama