Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Penetrace podkladu – podceňovaná jistota

Jak vytvořit bezchybně fungující propojení mezi sádrovou omítkou a podkladem? Samozřejmě, že penetrace podkladu bude většinová odpověď. Aby ale bylo vytvořeno dokonalé, dlouhodobě funkční a spolehlivé spojení, je nutno dodržet několik níže uvedených pravidel a doporučení. Jen tak vznikne jistota spoje omítky a podkladu.

Pevné a stabilní spojení omítky k podkladu

Tvorba optimální velikosti krystalu sádrové omítky propojené přes penetrační nátěr do suchého a vyzrálého podkladu (betonu, cihly nebo pórobetonu). Takto vytvořené a narostlé krystaly jsou velké a velmi dobře prorostlé do podkladní struktury a povrchu betonu. Podmínkou tvorby těchto velkých, pevných a soudržných krystalů je suchý podklad opatřený vyschlou penetrací se složením, které zabezpečuje možnost částečného, kontrolovaného průniku vlhkosti z aplikované omítky do podkladu (např. betonu). Veškeré vápenaté ionty a sírany ze sádrové omítky pronikají při krystalizaci a tuhnutí omítky do podkladu a vytvářejí dokonale pevné a stabilní spojení.

Pevné a stabilní spojení omítky k podkladu
U1 – čerstvě aplikovaná sádrová omítka
U2 – podklad – vyzrálý beton s vlhkostí pod 3 % hm. vlhkosti

Nedostatečná přídržnost aplikované omítky k podkladu

Vznik opačného efektu, který má za následek tvorbu malého, slabého a početně nedostatečného množství krystalů. Jestliže bude podklad nevyzrálý a vlhký, otáčí se směr odparu a veškeré vápenaté ionty, draselné kationty a hydroxidy, případně sodíky, sírany, neprorostou z omítky přes penetraci do podkladu v takové velikosti, síle a počtu a přídržnost aplikované omítky bude nedostatečná.


U3 – mokrý nevyzrálý a nevyschlý betonový podklad
U4 – čerstvě aplikovaná sádrová omítka

Nejčastější příčiny poruch aplikovaných omítek, stěrek a jiných povrchových úprav interiéru:

 1. Vysoká vlhkost podkladní konstrukce
  Zejména betonové stropy jsou velice kritickým podkladem, když nejsou dostatečně dotvarované a vyzrálé a vyschlé. Také zatečení do konstrukce při výstavbě má fatální důsledek na přídržnosti aplikovaných omítek, mnohdy jsou vápenaté ionty a sanitry již přímo vysublimované na povrchu zdiva.
 2. Nedostatečné vyschnutí základního nátěru
  Pro zajištění plné funkčnosti a vlastností penetračního nátěru je nezbytné, aby nanesený nátěr zcela a dokonale proschnul před aplikací dalších vrstev. Zcela nesprávné a chybné je domnívat se, že na před hodinou natřenou penetraci lze již omítat, protože její vyschnutí a zfilmovatění polymerních částic bude nedostatečné. I proto jsou v technických listech k penetračním nátěrům Knauf uvedeny doporučené časy schnutí.
 3. Použití nevhodné nebo nesprávné penetrace
  Penetrační nátěry lze rozdělit do dvou skupin na filmotvorné, např. Knauf Aufbrennsperre – na bázi emulze syntetické pryskyřice (velikostí polymer cca 0,15 μm), a nefilmotvorné, tzv. Hloubkové penetrace (velikost polymeru cca 0,05 μm). Vždy použijte penetrační nátěr systémový a odzkoušený. Např. pod sádrové omítky musí být použity tzv. filmotvorné penetrace, aby proces spojení a přídržnosti byl dostatečný (Knauf Aufbrennsperre a Knauf Betokontakt).
 4. Dlouhá doba vysychání omítky
  Po aplikaci a ztuhnutí sádrových omítek je nutné zajistit v objektu dokonalé a intenzivní větrání. Zcela nedostatečné je větrání systémem mikroventilace v oknech, protože vlhkost z omítky tímto způsobem není možné rychle a dostatečně odvětrat. Velké riziko je to i pro rohové profily a pro omítníky (příliš dlouhým působením vlhkosti výrazně degradují, a hrozí tak riziko jejich koroze v omítce).
 5. Průnik vlhkosti do omítky
  Jakýkoli průnik vlhkosti do omítky vytvoří nežádoucí efekt. V zastřešených a dokončených objektech to však může být i působení vlhkosti z vysychajících litých potěrů.
 6. Napětí a objemové změny v konstrukci
  Dotvarování konstrukcí má na provedené omítky také významný vliv. Je nutno připomenout, že spoje stěny a stropu je nutno opatřit proříznutím a vytvořením tzv. pracovní spáry. Jinak hrozí riziko spojení omítky aplikované na stropní konstrukci a omítky na stěně a vznik trhliny v místě cca 1–2 cm pod stropem.


více informací o sádrových omítkách Knauf na www.knauf.cz


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...