Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

2. ročník betonářských školení ZAPA TECH

Společnost ZAPA beton otevírá 2. ročník betonářských školení ZAPA TECH, který navazuje na úspěšnou řadu školení z roku 2018. V jarních termínech roku 2019 se budeme věnovat zejména zvýšení kvality řízení staveb v přípravě a realizaci, zaměříme se na zásady zpracování betonu a na výhody betonů nové generace. Důležitým tématem bude boj proti suchu a přínos drenážního betonu.

Termíny a místa konání

 • 21.2.2019 Plzeň
 • 5.3.2019 Ostrava
 • 21.3.2019 Liberec
 • 27.3.2019 Brno

Semináře ZAPA TECH jsou zařazeny do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Přednášet budou přední odborníci společnosti ZAPA beton a společnosti SIKA CZ, s.r.o.. Dále odborníci z Katedry technologie staveb (ČVUT, Fakulta stavební) a Katedry stavebních hmot a diagnostiky staveb (VŠB-TUO, Fakulta stavební).

Hlavní témata přednášek

 • Nejdůležitější zásady zpracování betonu na stavbě
 • Specifikace betonu pro různé druhy staveb a konstrukcí
 • Bezpečné pracoviště při betonáži – příprava a realizace
 • Snadno zhutnitelné betony a jeho výhody
 • Betony pro bílé vany, provádění a řešení detailů
 • Drenážní beton – boj proti suchu a jeho přínos
 • Trhliny, krvácení, segregace – jak snížit riziko vzniku u betonových podlah

Témata přednášek se drobně liší dle místa konání

Odborným garantem je doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., vedoucí Katedry technologie staveb ČVUT, Fakulta stavební, který vystoupí se svou přednáškou s názvem „Příprava a realizace bezpečného pracoviště při betonáži“

Samozhutnitelný beton ZAPA QCC
Samozhutnitelný beton ZAPA QCC

Samozhutnitelný beton ZAPA QCC

Přednášející z řad společnosti ZAPA beton

Dr. Giuseppe Giunti, vedoucí kvality
Ing. Viktor Slezák, vedoucí technolog pro region Čechy
Ing. Daniel Miczek, vedoucí technolog pro region Morava
Ing. Jan Tomášek a Ing. Antonín Šťastný, technologové
Ing. Michal Tvarog a Ing. Petr Novosad, PhD. - technologové pro speciální betony

Přednášející hosté

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., vedoucí Katedry technologie staveb, ČVUT, Fakulta stavební
Jan Picek, Key account manager, Ing. Jiří Vlašimský, hlavní technolog, oba Sika CZ, s.r.o.
Ing. Markéta Bambuchová, vědecká pracovnice Katedry stavebních hmot a diagnostiky staveb, Faktulta stavební

Podrobný program a registrační formulář naleznete na http://www.zapa.cz/zapa-tech/

ZAPA TECH i na Slovensku

Zajímavostí na závěr je otevření seminářů ZAPA TECH i na Slovensku. První seminář proběhne v Bratislavě v termínu 12. 3. 2019.

Bližší informace a přihlášky na http://www.zapa.sk/zapa-tech/bratislava/

Dr. Giuseppe Giunti - přednášející - vedoucí oddělení kvality a technologie
Dr. Giuseppe Giunti - přednášející - vedoucí oddělení kvality a technologie
Ing. Michal Tvarog - přednášející - technolog ZAPA beton
Ing. Michal Tvarog - přednášející - technolog ZAPA beton

Drenážní beton ZAPA DROP – Bratislava
Drenážní beton ZAPA DROP – Bratislava
Drenážní beton ZAPA DROP – Brno
Drenážní beton ZAPA DROP – Brno
ZAPA beton - betonárna Holubice
ZAPA beton - betonárna Holubice