Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hledáte nejbližší betonárnu skupiny Českomoravský beton? Pomůže mobilní verze webu Transportbeton.cz

Mobilní verze webu transportbeton.cz umožňuje prostřednictvím chytrého mobilního telefonu snadno a rychle vyhledat kontakt na nejbližší betonárnu skupiny Českomoravský beton v okolí. Poskytuje informace o vzdálenosti k ní a díky vazbě na navigační modul pak do vybrané betonárny zákazníka lehce dovede. Klíčová je uživatelská přívětivost a snadná ovladatelnost internetové aplikace.

Mobilní web
Mobilní web

Mobilní verze webu Transportbeton.cz najde rychle kontakt a navigaci na nejbližší betonárnu skupiny Českomoravský beton.

Zbrusu nové řešení pro stavebníky nabízí mobilní verze webu Transportbeton.cz. Prostřednictvím chytrého mobilního telefonu umožňuje web snadno a rychle vyhledat kontakt na nejbližší betonárnu skupiny Českomoravský beton v okolí. Poskytne informace o vzdálenosti k ní a díky vazbě na navigační modul pak do vybrané betonárny zákazníka lehce dovede.

Adaptace internetových stránek pro mobilní telefony je reakcí skupiny Českomoravský beton na současné trendy v oblasti informačních technologií a využívání mobilních zařízení na straně zákazníků. Klíčová v tomto případě byla uživatelská přívětivost a snadná ovladatelnost internetové aplikace, která výrazně zjednodušuje orientaci v nabídce výrobků a služeb prostřednictvím mobilních telefonů. Součástí nového řešení je mimo jiné i optimalizace poptávkového systému, který zákazníkovi umožňuje na jedné stránce jednoduše vyplnit a zaslat poptávku na beton online.

„Mobilní adaptace webu www.transportbeton.cz je výsledkem našich analýz, jaký typ informací naši návštěvníci na statickém webu nejčastěji hledají,“ říká Ing. Jan Veselý, marketingový manažer skupiny Českomoravský beton, a doplňuje: „Z dostupných zdrojů máme dostatek informací, takže přesně víme, co naši zákazníci vyhledávají. Transportbeton.cz je jedním z našich klíčových komunikačních kanálů, proto chceme reagovat na velký nárůst používání tzv. chytrých mobilních telefonů ze strany našich stávajících i potenciálních zákazníků.“

Sekce „Beton a další produkty“ stručně provede kompletní nabídkou skupiny Českomoravský beton. Každý produkt zde má svou podstránku včetně kontaktu na technického poradce, který může zodpovědět případné dotazy. Sekce „Betonárny“, jak už bylo řečeno výše, informuje o provozech skupiny Českomoravský beton, lokalizuje nejbližší betonárnu a díky propojení s navigací k ní také umí zájemce dovést. U každého provozu je uveden kontakt na provoz betonárny, na obchodníka i dispečink čerpání betonu. Zároveň je z aplikace možné zaslat rychle on-line poptávku. „Mobilní řešení webu Transportbeton.cz jde výrazně naproti uživatelům mobilních zařízení, kteří vítají především snadnou ovladatelnost a jednoduchost v součinnosti s rychlým vyhledáním požadovaných informací,“ doplňuje Jan Veselý ze společnosti Českomoravský beton, a.s.

Transportbeton od ČMB

Pojmem „transportbeton“ je označován beton, jehož složky byly nadávkovány a zamíchány mimo staveniště ve stabilní míchačce na betonárně. Výrobce ho dodává v čerstvém stavu k použití na staveništi dopravený autodomíchávači nebo do přepravního prostředku odběratele.

Právě transportbeton, vyráběný v širokém spektru pevnostních tříd a druhů, je základním produktem společnosti Českomoravský beton. Základními vstupními materiály pro výrobu betonu jsou cement, hrubé a drobné kamenivo, voda, přísady a příměsi. Při vlastní výrobě se používají různé druhy těchto materiálů, jejichž kombinace definují výsledné vlastnosti jednotlivých typů betonů. V nabídce společnosti Českomoravský beton jsou jak čerstvé betony, tak lehce zpracovatelné betony, samozhutnitelné betony, betony pro systémy ztraceného bednění, vláknobetony, vodonepropustné betony a barevné betony.

Výrobu transportbetonu doplňuje Českomoravský beton o výrobu prefabrikátů, litých podlahových směsí, zdicích a omítkových malt, dále poskytuje služby zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí a zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.


Českomoravský beton, a.s.
logo Českomoravský beton, a.s.

Společnost Českomoravský beton, a.s. člen HeidelbergCement Group je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky.