Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak vypočítat tloušťku litého potěru

Využijte kalkulátor tloušťky litého potěru a v sedmi krocích si vypočítejte minimální tloušťku litého potěru v konstrukci podlahy. Správnou tloušťku ovlivňuje několik parametrů. Například, zda bude v konstrukci podlahy instalováno podlahové vytápění nebo ne. Kromě něj je třeba zohlednit požadované zatížení podlahové konstrukce a uvažovanou pevnostní třídu a v případě plovoucích potěrů i tloušťku a stlačitelnost izolační vrstvy pod litou podlahou.

1. Výběr typu stavby

výpočet tloušťky lité podlahy
 

V kroku č. 1 se zvolí typ stavby (případně návrhové zatížení), který nejlépe odpovídá projektu.

 

2. Způsob uložení potěru

výpočet tloušťky lité podlahy

Ve 2. kroku se vybírá, jak bude na stavbě samonivelační potěr aplikován.

 

3. Druh podkladu

výpočet tloušťky lité podlahy

V kroku č. 3 je potřeba znát uvažovaný typ podkladu podlahy.

 

4. Vlastnosti stlačitelného podkladu

výpočet tloušťky lité podlahy

4. krok obsahuje pole pro předpokládanou tloušťku izolační vrstvy a také informaci o tom, zda se počítá s použitím kročejové izolace.

 

5. Specifikace užitného zatížení

výpočet tloušťky lité podlahy

V 5. kroku se specifikuje užitné zatížení podlahy – zda bude podlaha vystavena bodovému zatížení či nikoliv.

 

6. Výběr vhodného druhu potěru

výpočet tloušťky lité podlahy

V 6. kroku následuje výběr vhodného druhu potěru v závislosti na místě aplikace potěru.

 

7. Výsledek

výpočet tloušťky lité podlahy

Na závěr je stanovena minimální doporučená varianta tloušťky litého potěru.

 

Kalkulátor pro výpočet minimální tloušťky litého potěru naleznete na stránkách www.lite-smesi.cz nebo www.transportbeton.cz


Českomoravský beton, a.s.
logo Českomoravský beton, a.s.

Společnost Českomoravský beton, a.s. člen HeidelbergCement Group je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky.