Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Příjem žádostí Zelená úsporám končí

V pátek 29. 10. oficiálně skončí pro rok 2010 příjem žádostí Zelená úsporám. Banky přestaly přijímat žádosti již v pondělí 25. 10. 2010. V následujících čtyřech dnech budou krajská pracoviště fondu přijímat již jen kompletní žádosti a projektovou dokumentaci k posouzení správnosti.

Jak většina zasvěcených očekávala, po druhém kole senátních voleb se skutečně zavírají krajská pracoviště SFŽP a banky pro příjem žádostí Zelená úsporám. V pondělí 25. října byla uspořádána tisková konference na Ministerstvu životního prostředí, avizovaná tiskovou zprávou, kde náměstkyně ministra Rut Bízková a náměstkyně ředitele SFŽP Irena Plocková oznámily ukončení příjmu žádostí. Oslovená kontaktní místa spolupracujících bank v pondělí telefonicky sdělila, že příjem žádostí ukončují již 25. 10. v 16 hodin. Další tisková zpráva uveřejněná na stránkách programu to jen potvrdila.

Jako důvod ukončení příjmu žádostí Zelená úsporám byl na tiskové konferenci uveden výrazný nárůst jejich počtu v posledních měsících. Následující čas až do února 2011 bude vyhrazen na kontrolu správnosti všech údajů v žádostech a na upřesnění sumy zbývajících prostředků z prodeje emisních povolenek.

K dnešnímu dni bylo zadministrováno 18 581 žádostí v oblasti A – úspory tepla na vytápění, 123 žádostí v oblasti B – podpora staveb v pasivním standardu a 18 404 žádostí v oblasti C – využití obnovitelných zdrojů pro úspory energie. Celkem je v současné době na fond přijato asi 50 tisíc žádostí zahrnujících přibližně 200 tisíc domácností. To představuje podporu cca 15,3 mld. korun. Schváleno je 39 tisíc žádostí s celkovou sumou podpory 10,1 mld. Reálně čerpáno je přitom „jen“ 1,3 mld. korun v rámci 10,5 tisíce žádostí.

V rámci Zelené úsporám pro bytové domy je zprocesováno 954 žádostí za 3,5 mld. Na zpracování ještě čeká přes 1000 žádostí za odhadem 2,8 mld. korun. Přesná výše dotace u bytových domů však bude stanovena až po zrealizování akcí a vyčíslení celkových uznatelných nákladů.

Do pátku 29. 10. je možné osobně podat nebo poštou poslat projekt k posouzení. Krajské pobočky budou pro tyto účely otevřeny i v pátek od 8 do 16 hodin. Zároveň je možné do pátku podávat kompletní žádosti o dotace. Žádosti k projektům předloženým k posouzení v těchto termínech bude možné podávat až po znovuotevření příjmu v únoru 2011. Podle informací z konference se uvedená fakta nijak netýkají těch, kteří již kompletní žádosti podali.

Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že roční úspora energie na vytápění dosažená programem Zelená úsporám dosahuje 980 GWh, čímž je splněna výše závazku v Akčním plánu energetické efektivnosti pro sektor bydlení. Po ukončení programu by mělo každý rok dojít k úspoře emisí CO2 ve výši 1 milionu tun, což odpovídá úspoře 1 milionu tun hnědého uhlí. Investované prostředky ve výši 19 miliard korun vytváří podle MŽP až trojnásobný multiplikační efekt.

Česká republika je největším světovým prodejcem emisních kreditů (39% všech světových obchodů). V tuto chvíli je prodáno 76,2 % emisních kreditů. Ministerstvo se i nadále pokouší prodat zbývající kredity. Podle informací MŽP je bohužel na trhu pro prodej méně příznivá situace. Za Českou republikou je v prodeji emisních kreditů Ukrajina (25 % všech prodaných kreditů), Lotyšsko (10 %), Slovensko (8 %), Estonsko (7 %), Maďarsko (6 %) a Polsko (5 %).

Již 24. srpna bylo z podobných důvodů přerušeno přijímání žádostí pro panelové domy, a to také bez přechozího avíza. Program Zelená úsporám bude v roce 2011 pokračovat po 1. únoru. Termín byl určen i s ohledem na předpokládaný začátek stavební sezóny 2011, tak aby bylo možné investiční akce připravit a v sezóně zrealizovat. O pokračování programu v roce 2012 se později rozhodne na základě prostředků, které budou k dispozici.

V roce 2013 do programu Zelená úsporám (nebo jiného programu podporujícího zateplování a obnovitelné zdroje) přibudou finanční prostředky za prodej emisních povolenek prodaných v aukcích v rámci evropského trhu.

 
 
Reklama