Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zájem o Novou zelenou úsporám neopadá, prodlužují se lhůty pro žadatele

Nová zelená úsporám zaznamenala za první tři měsíce letošního roku třetinový meziroční nárůst v počtu žadatelů a současně uvolňuje podmínky pro žadatele v době pandemie. Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 prodlužuje běžící lhůty všem žadatelům o podporu. Opatření se týká také programů Dešťovka a dalších.

Lhůty se automaticky prodlužují do 30. 6. 2020. Jedná se zejména o dokumenty Předání podkladů požadovaných při podání žádosti (odborný posudek, formulář žádosti ad.), Doložení dokončení realizace podporovaných opatření, Doložení dokladů na základě výzvy k doplnění žádosti, Předání formuláře Prohlášení o přijetí podmínek dotace s ověřeným podpisem žadatele (NZÚ), Dodání podepsaného návrhu smlouvy o poskytnutí podpory (Dešťovka a Výsadba stromů).

O prodloužení těchto lhůt do 30. 6. 2020 není nutné žádat. V případě potřeby je možné prodloužit některou z výše uvedených lhůt na pozdější datum, je ale nutné nejpozději k 30. 6. 2020 zaslat písemnou žádost o prodloužení termínu (např. prostřednictvím e-mailu).

V zájmu plynulosti administrace prosí SFŽP ČR žadatele, aby prodloužení lhůt využívali pouze v nezbytných případech a pokud mají možnost, aby požadované dokumenty zasílali průběžně.

Pasivní bungalov

Navštivte s námi dotované domy

Pasivní bungalov podle individuálního projektu: Jednopodlažní pasivní rodinný dům stojí v jižních Čechách. Ačkoliv jde o bungalov, podařilo se projekt optimalizovat tak, aby mohl získat dotaci Nová zelená úsporám. Čtyřčlenná rodina, které je dům šitý na míru, má již dvouletou zkušenost z jeho provozování.

Podpora fotovoltaických systémů – doložení dokončení realizace

Domácnostem, které instalovaly fotovoltaickou elektrárnu a nestihly vyřídit potřebné potvrzení od distribuční společnosti, usnadnil Státní fond životního prostředí čerpání dotací a současně rozšířil možnosti elektronického předání podkladů k žádostem, což čerpání podpory ve složité době výrazně zjednodušuje.

Z důvodu možného dočasného omezení při připojování dokončených fotovoltaických elektráren k distribuční soustavě není nutné až do 30. června 2020 dokládat současně s ostatními dokumenty prokazujícími dokončení realizace fotovoltaického systému protokol o prvním paralelním připojení. Toto opatření umožní vyplatit dotaci na zrealizovaný fotovoltaický systém, který však nemohl být z důvodu aktuální situace připojen k distribuční soustavě. Protokol o prvním paralelním připojení dodáte SFŽP ČR později spolu s Prohlášením o přijetí podmínek dotace.

Rozšíření možností elektronického předání podkladů k žádosti

Žadatelé, kteří tu možnost mají, měli upřednostnit elektronický způsob komunikace, podklady lze zasílat:

  • Přes datovou schránku – IDDS SFŽP ČR („favab6q“).
  • E-mailem – na adresu elektronické podatelny SFŽP ČR epodatelna@sfzp.cz
  • E-mailem – na adresu příslušného projektového manažera.

Vzhledem k mimořádné situaci bude SFŽP ČR až do 30. 6. 2020 akceptovat dodání dokumentů, u nichž je standardně požadováno předání v originále či v ověřené kopii, také elektronicky ve formě prosté kopie (např. scan dokumentu).

Zděný pasivní dům

Navštivte s námi dotované domy

Blower-door test cihlového pasivního domu: Těsná obálka bez tepelných mostů je jedním z předpokladů funkčního a úsporného pasivního domu. Je ale také jedinou podmínkou přidělení dotace na pasivní dům, která se ověřuje měřením na dokončené stavbě.


Nová zelená úsporám zaznamenává meziročně vyšší počet žádostí

Zájem o příspěvky z programu Nová zelená úsporám neopadá ani v době pandemického stavu. Dokonce v porovnání s loňským rokem zaznamenal program třicetiprocentní nárůst jak v počtu žádostí, tak v objemu požadovaných prostředků. „Státní fond životního prostředí ČR přijal za první tři měsíce letošního roku 3 489 žádostí o dotace v objemu téměř 800 milionů korun, což je o třetinu více než v prvním čtvrtletí loňského roku, a žádosti přibývají i v posledních týdnech,“ říká ministr Brabec s tím, že příjem žádostí naplno běží i během nouzového stavu.

I přesto, že se čerpání prostředků značně zrychluje, nemusí se zájemci obávat, že by finance došly. „Prostředků je v programu zatím dostatek, pro žadatele je blokujeme již v okamžiku doručení žádosti. Navíc ke každé žádosti přistupujeme nárokovým způsobem, takže při správném podání má žadatel prostředky jisté. Po doložení provedených úsporných opatření tedy vyplacení dotace nic nebrání,“ ujišťuje Petr Valdman.

Zdrojem programu Nová zelená úsporám je podíl z výnosů dražeb emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS. „Návrh na pokračování tohoto úspěšného programu chceme předložit vládě na přelomu dubna a května. Jádro programu by mělo zůstat stejné, chceme ho ale ještě více orientovat na obnovitelné zdroje energie,“ uzavírá ministr Richard Brabec.

 
 
Reklama