Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Realizace základové desky na tepelněizolačním zásypu Liapor

Cest, kterými lze snížit náklady na vytápění je mnoho. Zateplení domu, využití solární energie, rekuperace, pečlivý výběr paliva a kotle... Málokdo si však uvědomuje, že dům by se měl tepelně izolovat také od země. Začne-li se s tepelnou izolací už u základové desky, přinese to nemalé finanční úspory při provozu domu. Založení stavby na telepelně izolačním zásypu nepředstavuje žádnou extrémní finanční investici. Navíc dochází k úsporám, protože není nutná další podlahová izolace.

S inovativním zakládáním přichází do ČR společnost LIAS Vintířov, která zakládá rodinné domy na tepelně izolačním zásypu z lehkého mrazuvzdorného keramického kameniva Liapor. Pro účely zakládání se využívá kamenivo Liapor frakce 4-8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3, jehož součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K.

Zakládání domu pomocí Liaporu může realizovat každý, kdo má se zakládáním domů zkušenosti. Výrobce Liaporu, společnost Lias Vintířov poskytuje stavebníkům bezplatnou technickou podporu a poradenství.

Přednosti zakládání na Liaporu

  • ideální homogenní izolační vrstva bez tepelných mostů
  • další podlahová izolace není nutná
  • systém založení na Liaporu je vhodný pro založení staveb všeho typu (montované, monolitické, zděné)
  • mnoho referencí u nás i v celé Evropě
  • rychlá stabilizace základové spáry
  • jednoduchá montáž

Postup při zakládání pomocí kameniva Liapor

Liapor keramzit - Výkopové práce
Liapor keramzit - Drenáže, zemnící drát
Liapor keramzit - Zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě

Po provedení výkopových prací se na rostlý terén ukládá drenážní vrstva kameniva tl. cca 150 mm. Připraví se drenáže, zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě.
Liapor keramzit - Navážka štěrku, urování
Liapor keramzit - Pokládka geotextilie
Liapor keramzit - Navážení kameniva Liapor

Na drenážní vrstvu se položí geotextilie z kontiunálního vlákna a provede potřebná vrstva tepelně izolačního zásypu kamenivem Liapor. Dodávka Liaporu na stavbu se realizuje velkokapacitními sklápěči.
Liapor keramzit - Urovnání kameniva Liapor
Liapor keramzit - Zhutnění kameniva Liapor
Liapor keramzit - Pokládka geotextilie

Samotné ukládání probíhá většinou ručně, případně malou pásovou mechanizací (závisí na velikosti stavby). Na vrstvu kameniva Liapor se položí geotextilie z kontinunálního vlákna.
Liapor keramzit - Bednění základové desky, výztuž, kari sítě
Liapor keramzit - Betonáž
Liapor keramzit - Zhotovená základová deska

Následně probíhá příprava bednění, výztuže a betonáž základové desky. Na takto připravenou základovou desku je možno realizovat rodinný dům.

Více informací na www.zakladani-domu.cz »

Pro bližší informace, individuální cenové nabídky a objednávky kontaktujte obchodně technické poradce Lias Vintířov:

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.,
Dům jedním tahem
tel: +420 352 324 426
mob.: +420 724 172 044
e-mail: korellus@liapor.cz

Pro stavbu domu můžete využít také další produkty společnosti Lias Vintířov:

LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu. Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé ...