Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelnětechnické vlastnosti oken a dveří
Archiv článků od 13.12.2010 do 10.1.2012

Archiv recenzovaných článků

zpět na aktuální články

10.1.2012
SLAVONA s.r.o.

Konstrukce eurookna je sice promyšlená, ale vznikla před více než dvaceti lety za naprosto jiných podmínek ve stavebnictví, než jaké jsou dnes. Proto jsme se ve SLAVONĚ při vývoji nového okna zaměřili na vlastnosti eurooken, které jsme chtěli zlepšit. Nakonec jsme museli konstrukci okna poměrně hodně změnit, ačkoli na první pohled se okna SOLID COMFORT od standardních eurooken tolik neliší.

8.12.2011
Ing. Zdeněk Petrtyl, INKAPO

Výplně stavebních otvorů jsou výrobky, na které je v rámci celého stavebního díla kladeno množství požadavků. Článek se zabývá popisem konkrétního případu, který je názorným příkladem toho, jak neodborný přístup výrobce může zapříčinit zásadní selhání funkčnosti celého okna a způsobí uživateli řadu nepříjemností.

5.12.2011
Ing. Kateřina Sojková, Stavební fakulta, České vysoké učení technické v Praze

Energetická náročnost budovy je zásadně ovlivňována její obálkou. Prosklené i neprůsvitné části obvodového pláště ovlivňují obě strany tepelné bilance – tepelné zisky i ztráty. Záleží však na spoustě dalších faktorů, jaký konkrétně bude jejich vliv. Nelze tedy obecně a jednoznačně říci, jak jednotlivé prvky obvodového pláště navrhnout pro dosažení optimálního poměru zisků a ztrát. Příspěvek se zaměřuje na rodinné domy a sleduje, jak se pro různé varianty domů s různými parametry obvodového pláště mění vliv prosklení a stínění a jejich případné optimum z hlediska tepelné bilance v zimním a letním období.

10.11.2011
SLAVONA s.r.o., Ing. Jakub Hrdlička

Slunce je pro naši planetu obrovským zdrojem energie. Za topnou sezónu dopadne v ČR na 1 m2 zhruba 1200 MJ. Jakým způsobem ovlivňuje potřebu tepla na vytápění objektu? Hlavní veličiny charakterizující zasklení, které mají vliv na potřebu tepla, jsou součinitel prostupu tepla Ug a propustnost slunečního záření g (solární faktor). Čím vyšší propustnost, tím větší jsou solární zisky.

17.10.2011
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří Petlach

Při vysokých nárocích na neprůvzdušnost výplní stavebních otvorů, které jsou předpokladem pro splnění kritérií na energetickou náročnost budov, nelze větrání spárami oken použít. Řešením je nucené podtlakové větrání, nucené rovnotlaké větrání nebo hybridní větrání.

5.10.2011

Infračervené termografické kamery se ve stavebnictví používají především pro studium teplotních změn na povrchu stavební konstrukce, z nichž lze usuzovat na závady staveb, souvisejících s poškozením vlhkostí a vodou, závady v tepelné izolaci a vzduchotěsnosti a na místa s vysokou pravděpodobností tvorby plísní.

4.10.2011
SLAVONA s.r.o.

Dřevo je vynikající izolant a proto mají dřevěná okna velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Pokud chceme dosáhnout ještě lepších výsledků, musíme vložit do okenního profilu materiál s nižší tepelnou vodivostí. Proto ve Slavoně vyvíjíme nové profily oken s vloženým izolačním materiálem.

27.9.2011
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Řešení areálu je založené na otevřenosti vůči svému okolí. Navržené architektonické řešení fasády zohledňuje vliv tepelných zisků ze slunečního záření celé budovy. Na bočních stranách se poměr zasklených a pevných částí plynule mění, čímž se vnáší do celkové kompozice objektu prvek dynamičnosti, který se dále rozvíjí v dílčích architektonických celcích.

31.8.2011
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Okna jsou v současnosti z hlediska tepelných izolací i z hlediska konstrukčního řešení jedním z nejvíce problematických míst v obydlí, ať již se jedná o novostavby nebo starší zástavby. Řada z nás sleduje u výběru správného zasklení pouze součinitel prostupu tepla zasklením Ug, ale na celkovou spotřebu energie v domě má vliv součinnost více parametrů.

24.5.2011
VELUX Česká republika, s.r.o.

Společnost VELUX, která je známá jako dodavatel střešních oken do šikmých střech, nyní nabízí i okna určená pro střechy ploché. Tato okna představují kombinaci kvalitního technického řešení, elegantního designu a výborných tepelnětechnických a akustických parametrů.

11.5.2011
SLAVONA s.r.o.

Z pohledu zákazníka má optimální profil dřevěných oken s izolačním trojsklem tloušťku 92 milimetrů. Ve Slavoně Slavonice jsme se zaměřili na porovnání tří typů těchto oken: klasického eurookna IV92 s velkoobjemovou thermo okapnicí, dřevěného eurookna SC 92 bez zafrézované okapnice a jeho inovované verze SC92-CF.

2.5.2011
Stanislav Karásek a kol.

Přestože je vhodnost použití střešních oken v pasivním domě diskutabilní, jejich použití se občas nelze vyhnout. Na našem trhu je několik výrobců nabízejících okna pro pasivní domy. Nicméně základní problémy použití střešních oken v pasivním domě stále přetrvávají.

27.4.2011
ROTO střešní okna s.r.o., Tomáš Hrdina

Přestože se střešní okna u nás aktivně používají od počátku 90. let, stále se při jejich projektování i montáži opakuje řada chyb a nedostatků, které poškozují především konečné uživatele. Příčiny spočívají v nedostatečné informovanosti a podceňování významu střešních oken jako integrovaného stavebního prvku střešního pláště.

30.3.2011
SLAVONA s.r.o.

Nemusíte být experty na stavebnictví, abyste zachytili stoupající trend dřevostaveb. A pokud už se stavebník rozhodne právě pro dřevostavbu, pak ji nejčastěji uskutečňuje v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Moderní a šetrné metody mohou být uplatněny i pro ohřev vody, vytápění a větrání.

22.3.2011
SLAVONA s.r.o.

Dnes nám při stavbě domu záleží hlavně na energiích. Hned poté nás zajímá životnost, snadná obsluha a údržba produktu. Proto naše volba padne na dřevěná okna. Dřevěná okna SOLID COMFORT (SC92) ze Slavony Slavonice mají výborné tepelněizolační vlastnosti, hodnota součinitele prostupu tepla je Uw=0,70W/m2K.

17.2.2011
Tremco illbruck, s.r.o.

Snad každý už ví, že ke správné montáži nových oken nestačí pouze polyuretanová pěna. Bez sofistikovanějších těsnění se dnes již neobejdete. V oblasti nízkoenergetických a pasivních domů to platí dvojnásob. Vzduchotěsné uzavření všech spár, tedy nejen těch okenních, je tím hlavním, na čem je pasivní či nízkoenergetický dům postaven.

Pasivní domy
10.2.2011
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Jak jsme již naše čtenáře informovali, z hlediska požadavků na součinitel prostupu tepla bude nová ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2 - Požadavky obsahovat troje hodnoty. K požadovaným a doporučeným hodnotám přibydou tzv. hodnoty cílové. Na cílové hodnoty by se měly navrhovat konstrukce pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie podle směrnice 2010/31/EU.

17.1.2011
Ing. Tomáš Kupsa

V technické normalizační komisi č.43 se připravuje revize požadavkové tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2 [1], která má v blízké době vejít v platnost. K návrhu revize normy se již v různých jejích fázích vyjadřovalo mnoho subjektů a připomínky byly podrobeny poměrně rozsáhlé diskuzi. Návrh revize normy je stále ještě ve stavu rozpracovaném, a není tedy určen široké veřejnosti. Směřuje ale již do své závěrečné fáze a je možné popsat alespoň některé očekávané změny.

13.12.2010
Ing. Jiří Novák, Ph.D., Mgr. Stanislav Paleček

Nové znění směrnice (1) mimo jiné požaduje další výrazné snižování energetické náročnosti budov – k roku 2020 postupně až na úroveň téměř nulových domů. Takové budovy se zřejmě neobejdou bez vysoce efektivních větracích systémů, jejichž správná funkce je podmíněna vynikající vzduchotěsností obálky. Zajištění podmínek pro postupné zlepšování úrovně vzduchotěsnosti v běžné stavební praxi chápou příslušní odborníci z celé Evropy jako společnou výzvu a úkol.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama