Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na odborný seminář Změna Z1 a ČSN 730540-2 - otázky a odpovědi

Na jaře 2012 byla vydána Změna Z1 k normě ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, část 2 - Požadavky (2011), která vyvolala mnoho otázek v odborných kruzích.

  • Bude docházet v důsledku vydané Změny Z1 normy ČSN 73 0540-2 k velké kondenzaci na oknech v důsledku vyjmutí požadavků na povrchovou teplotu oken?
  • Dojde v důsledku vydané Změny Z1 normy ČSN 73 0540-2 k hlubokému poklesu kvality dodávaných výrobků na českém trhu?
  • Dojde v důsledku vydané Změny Z1 normy ČSN 73 0540-2 k poklesu kvality vnitřního prostředí?

Na tyto a mnoho dalších otázek naleznete odpovědi na odborném Workshopu - semináři zaměřeném na vydanou normu ČSN 73 0540-2 + Změna Z1, který se uskuteční 19.9.2012 v hotelu Barceló v Praze. Seminář pořádá Česká komora lehkých obvodových plášťů (www.cklop.cz). Cílem semináře je poskytnout posluchačům informace týkající se ČSN 730540-2 a Změna Z1 včetně důvodů, které ke změně normy vedly.

19. září 2012, 9:00 hodin, hotel Barceló, Na Strži 32, Praha 4, další informace na stránkách pořadatele

K dané problematice se budou vyjadřovat zástupci ÚNMZ - Mgr. Viktor Pokorný, náměstek předsedy ÚNMZ pověřený řízením odd. legislativního a právního, Ing. Ludmila Kratochvílová, odbor technické normalizace, vedoucí odd. stavebnictví, a zástupci TZÚS Praha s.p. O své zkušenosti s povrchovými teplotami na LOP, oknech a dveřích se s vámi přijde podělit i zástupce developerské společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s.

K tématu na TZB-info již vyšly články:


Příloha: Pozvánka na seminář ve formátu PDF

 
 
Reklama