Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Interiérová deska pro účinné vnitřní zateplení obvodového zdiva či stropu

Společnost Kingspan Group – světový lídr ve výrobě tepelných izolací na bázi PIR, fenolických pěn a vakuových izolací – uvádí na trh novou, ještě výkonnější generaci fenolových izolací řady Kingspan Kooltherm. Nové desky řady Kingspan Kooltherm umožňují splnit všechna doporučení normy na tepelnou ochranu budovy při velmi nízkých tloušťkách izolantu.

V porovnání s ostatními (tradičními) izolačními materiály poskytují desky Kingspan Kooltherm bezkonkurenčně nejlepší tepelněizolační ochranu.

Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ je u nových desek 0,021 W/m·K u tloušťky < 45 mm, > 120 mm a 0,020 W/m·K u tloušťky 45 - 120 mm, čímž hravě překonává všechna obvyklá řešení zateplení pomocí bílého či šedého polystyrenu nebo minerální vlny. Tato mimořádná hodnota jen podtrhuje výjimečnost tohoto typu izolací na trhu. Prvním produktem z této řady, který vstupuje na český trh, je deska pro vnitřní zateplení Kingspan Kooltherm K17 Interiérová deska – další, vylepšené tepelněizolační desky této řady, přijdou na trh během roku 2017 a 2018.

Interiérové desky pro vnitřní izolaci

Inovativní prémiové tepelněizolační desky jsou vyvinuty na bázi tvrzené fenolické pěny, která je ideálním tepelným izolantem pro vnitřní aplikaci na obvodové zdivo či strop. Nové interiérové desky využijete jako optimální řešení v případě, kdy potřebujete provést co nejlepší tepelnou izolaci z interiéru. Nejčastěji k této situaci dochází v případě, že není možné zateplit fasádu tradičním kontaktním systémem (obvyklé zejména u památkově chráněných objektů). Díky minimální tloušťce při použití interiérové desky Kingspan Kooltherm K17 Interiérová deska nedochází k úbytku využitelného prostoru při razantním zlepšení tepelnětechnických parametrů stavby.

Jednoduché zabudování

Díky své kompaktní konstrukci jsou s touto deskou dokončovací práce velmi jednoduché. Desky jsou na exteriérové straně přiléhající k obvodové nosné konstrukci opatřeny kompozitní hliníkovou fólií. Ta zvyšuje požární odolnost celé sendvičové desky a zároveň dokonale chrání její jádro. Na interiérové straně desek je pod sádrokartonovou deskou o tloušťce 12,5 mm použita osvědčená, parotěsně uzavřená speciální kompozitní hliníková fólie znemožňující průnik vodních par z interiéru do vlastní skladby stěny.


Snadná manipulace

Deska se snadno upravuje pro pokládku přířezem na rotační pile, ale také pouhým ostrým nožem podél kovové latě, v případě aplikací menšího rozsahu či řešení detailů. V plošných aplikacích se klade na sraz vedle sebe na výšku. Před aplikací desky se spára z boku desky v místě hliníkové fólie ošetří těsnicím tmelem pro zaručení parotěsnosti celé skladby. Po montáži desek se provede přetmelení sádrokartonářským tmelem v místě mechanického kotvení desky a na zkosených hranách desky.

Upevnění desek do interiéru


Upevnění interiérových desek můžete řešit vhodným lepidlem na bázi PUR nebo SM polymer. Na soudržný a rovný povrch můžete desky lepit celoplošně “na hřeben” či bodovou metodou “na terče”, vždy v souladu s montážním návodem výrobce lepidla. Přímo na zdivo či na méně rovné, ale soudržné povrchy, je možné lepit pruhem lepidla po obvodu desky v kombinaci s terčovou metodou.

Pokud se budou desky aplikovat na nerovné či nesoudržné podkladní nosné konstrukce, doporučujeme instalovat vyrovnávací roznášecí rošt z dřevěných hranolů či ocelových tenkostěnných profilů. Izolant v tomto případě ukotvíte přímo na něj, a to pouze mechanicky, pomocí vhodných vrutů.

Technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti λD
0,021 W/m·K (tloušťka < 45 mm, > 120 mm)
0,020 W/m·K (tloušťka 45 - 120 mm)
Pevnost v tlaku≥ 100 kPa při 10% deformaci
Objemová hmotnostca. 35 kg/m3
Povrch rubKompozitní perforovaná folie s Al vložkou
Povrch lícSádrokartonová deska 12,5mm
+ Al parotěsná folie
JádroTuhá fenolická pěna
Rozměry plošné2600 × 1200 (mm)
Výrobní tloušťky20-50-70-80-100-120 (mm)
+ 12,5 mm sádrokarton
Opracování hranStandardně s rovnou hranou
Rozměrová stabilitaDS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)
Třída reakce na oheň EN 13501-1B-s1, d0

* Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání.

1 Aktuální Prohlášení o vlastnostech naleznete na http://www.kingspaninsulation.eu/Dop

Tepelněizolační parametry

Tloušťka výrobku
(mm)
Součinitel tepelné vodivosti λD
(W/(m.K))
Tepelný odpor R
((m2.K)/W)
Součinitel prostupu tepla U
(W/(m2.K))
20 + 12,50,021 1,000,88
50 + 12,50,020 2,550,40
70 + 12,50,020 3,550,30
80 + 12,50,0204,050,26
10 + 12,50,020 5,050,21
120 + 12,50,020 6,050,175

Největší výhody výrobku Kingspan Kooltherm K7 Interiérová deska

 • Interiérové desky mají vynikající tepelněizolační vlastnosti, které umožňují splnit požadavky na tepelnou ochranu budov, a to i při velmi malé tloušťce izolantu.
 • Tato úspora v tloušťce izolantu vede mimo jiné i ke zvětšení obytného prostoru takto provedených konstrukcí.
 • Sádrokartonová deska, která je součástí výrobku, umožňuje velmi snadné dokončení prací, pouze přetmelením a výmalbou.
 • Součástí výrobku Kooltherm K17 Interiérová deska je i dokonalá parotěsná zábrana, která zcela zamezuje nežádoucímu průniku vodních par z interiéru.
 • Desky mají nízkou objemovou hmotnost, díky které můžete desky snadno přepravovat a manipulovat s nimi na stavbě. Snazší je díky tomu i montáž pod stropní konstrukce.
 • Vysoká pevnost v tlaku zmenšuje riziko poškození desek při montáži i vysokou odolnost ve skladbě, která umožňuje jednoduchou aplikaci.
 • Desky mají minimální nasákavost a dokonalou tvarovou stabilitu, díky které jsou
 • mechanicko-fyzikální parametry konstantní po celou dobu životnosti desky.
 • Jednoduchá, rychlá montáž a snadné zpracování šetří čas i peníze.
 • Samozřejmostí u výrobků Kingspan Izolace je i dlouhá životnost.
 • Zvýšená požární odolnost umožňuje použít tento izolant v interiérech v souladu s požadavky požární odolnosti (PO).
 • Desky jsou dokonale odolné vůči agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu a hlodavců, a to díky uzavřené materiálové struktuře fenolického jádra izolantu a povrchové úpravě sádrokartonem.

Další technické a produktové informace o vlastnostech Interiérové desky Kingspan Kooltherm K17


Kingspan®, divize Izolací
logo Kingspan®, divize Izolací

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává vysoce kvalitní izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům v celé Evropě. V porovnání s tradičními izolačními materiály poskytují naše izolační desky nejvyšší ...