Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Realizace ETICS s aplikací izolantu Kingspan Kooltherm® K5 na historickém objektu

Kontaktní fasádní deska na objektu „Velkého dělostřeleckého skladu“ v areálu „Korunní pevnůstka“ v Olomouci

Statutární město Olomouc se nachází v centrální části Moravy, v historii bylo jejím hlavním městem a pyšní se mimo jiné druhou největší památkovou rezervací na území České republiky. Objekt Velkého dělostřeleckého skladu nalézající se v areálu Korunní pevnůstky je součástí původního bastiniového opevnění historického centra města.

Historie objektu

Objekt byl vystavěn v 50. letech 19. století z důvodu potřeby nového rozsáhlého dělostřeleckého skladiště. Pro výstavbu bylo spotřebováno 220 000 kusů cihel, nicméně ani tato stavba později nedostačovala a tak byla doplněna ještě Malým dělostřeleckým skladem v jejím sousedství. V průběhu let se způsob využití celého areálu i staveb v něm měnil. Od původního účelu armádního skladu, přes zamýšlenou, ale z důvodu nedostatku financí neuskutečněnou kompletní přestavbu areálu na kasárny, byl objekt později užíván jako stáje a konečně i jako součást botanické zahrady. Později objekt zcela ztratil využití a mnoho let chátral.

V únoru 2008 byl areál prodán občanskému sdružení, nyní spolku Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s. Od tohoto období se na rekonstrukci a obnově celého areálu aktivně pracuje. Zásadními daty pro vlastní objekt Velkého dělostřeleckého skladu bylo podání projektu „Pevnost poznání“ – vybudování interaktivního vzdělávacího centra, o který zažádala Universita Palackého v červnu 2010 a jeho slavnostní otevření v dubnu 2015.

 
Vyznačení dotčeného objektu Velkého dělostřeleckého skladu v areálu na fotografii zachycující stav před započetím rekonstrukčních pracíVyznačení dotčeného objektu Velkého dělostřeleckého skladu na schématu areáluVyznačení dotčeného objektu Velkého dělostřeleckého skladu v areálu na fotografii zachycující stav před započetím rekonstrukčních prací a na schématu areálu

Popis původního stavu objektu

Stav objektu před započetím rekonstrukčních prací
Stav objektu před započetím rekonstrukčních prací

Jak již bylo uvedeno, objekt několikrát změnil majitele a s ním i účel užívání. To se pochopitelně velice negativně projevilo na celkovém technickém stavu objektu. Postupně došlo k destrukci střešního pláště, zatékání do objektu, zásadnímu poškození povrchových úprav zdiva v kombinaci s napadením hlavních konstrukčních prvků stavby škůdci v podobě nadměrné vlhkosti, solných výkvětů na zdivu, dřevokazných škůdců a dalších typických projevů zanedbané údržby. Stav zdiva a podloží objektů také výrazně negativně ovlivnilo ustájení zvířat.

Tento stav si vyžádal zásadní rekonstrukci budovy. Pro všechny konstrukční části musely být použity adekvátní materiály s vyhovujícími technicko-fyzikálními parametry. Vše mimo jiné v dokonalém souladu s požadavky památkové péče, jelikož objekt je jako součást Městské památkové rezervace Olomouc památkově chráněn.

Toto se muselo bezvýhradně dodržet i při realizaci nové celoplošné povrchové úpravy vnějšího obvodového zdiva, kde navíc přibyl požadavek i na dodatečné zateplení objetu z důvodu nutného snížení energetické náročnosti budovy.

Popis technického řešení zateplení fasády objektu s izolací Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska

Stav objektu po úspěšné rekonstrukci
Stav objektu po úspěšné rekonstrukci

Pro bezvadnou aplikaci systému ETICS byla soudržná část původní jádrové omítky zachována a zbylé nevyhovující části byla provedeny nově. Systémovou dodávku materiálů ETICS provedl dodavatel Weber, zcela v souladu s požadavky projektu a Památkové péče včetně speciální minerální škrábané omítky co nejvíce připomínající vzhled a strukturu omítky původní.

Jako tepelný izolant byla použita termoizolační deska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska z produktové řady Kingspan Kooltherm® na bázi tvrzené fenolické pěny v tloušťce 50 mm. Zásadním technickým důvodem použití této desky jsou mimo mnoha dalších dokonalá tepelněizolační schopnost umožňující splnění požadavků na tepelnou ochranu budov při velmi malé tloušťce izolantu, dále zanedbatelná nasákavost a dostatečná tvarová stabilita zaručující konstantní mechanicko-fyzikální parametry po celou dobu životnosti desky a v neposlední řadě dokonalá odolnost proti agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu a ptákům díky uzavřené materiálové struktuře a složení jádra a zesílené textilní povrchové úpravě.

Součinitel prostupu tepla λ0,021 W/(m.K) (tloušťka < 45 mm)
0,020 W/(m.K) (tloušťka 45–120 mm)
0,021 W/(m.K) (tloušťka > 120 mm)
Pevnost v tlaku≥ 100 kPa při 10% deformaci
Faktor difuzního odporu μ35
Objemová hmotnostcca 35 kg/m³
Rozměry plošné1200 × 400 (mm)
Výrobní tloušťky20–30–40–50–60–70–80–90–100 (mm)
120–140–160–180–200 (mm)
Skladba ETICS

Skladba ETICS:

  • lepicí hmota weber therm plus ultra
  • termoizolační deska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska v tloušťce 50 mm
  • talířové hmoždinky
  • vrstva lepicího tmelu weber therm plus ultra
  • skleněná síťovina
  • podkladní nátěr
  • hrubá škrábaná minerální omítka
Detail
Detail
 
Zdroje


Kingspan®, divize Izolací
logo Kingspan®, divize Izolací

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává vysoce kvalitní izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům v celé Evropě. V porovnání s tradičními izolačními materiály poskytují naše izolační desky nejvyšší ...