Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak správně provést skladbu šikmé střechy s mezikrokevní izolací nad obytným podkrovím?

Návrh či vlastní realizace funkční skladby šikmé střechy v souladu s požadavky na optimální využití prostoru, tepelnětechnickou pohodu a požární bezpečnost je úkol, před kterým jsme mnohokrát stáli my všichni, kteří působíme v oblasti stavebnictví.

Podívejte se na webinář o skladbě šikmé střechyZ hlediska statiky je ideální subtilní skladba nosné konstrukce daná krokvemi v běžně užívané výšce průřezu 140-180 mm. Oproti tomu doporučená robustní složka běžného tepelného izolantu je stanovená tepelnětechnickou normou přibližně na dvojnásobek uvedené tloušťky, tedy od 280 mm výše.

A jasná otázka: Kam s tím?

Prostor mezi krokvemi je beze zbytku vyplněn, dalších nutných 150 mm tepelného izolantu takzvaně “visí ve vzduchu”.

Jistě, nabízí se řešení v podobě v současnosti nejvíce preferované nadkrokevní izolace, které je bezpochyby vhodné. Toto řešení však nelze použít ve všech případech, například pokud již byla provedena nová střešní krytina včetně laťování a majitel objektu pochopitelně odmítá její sejmutí a zpětnou aplikaci, kterou si nadkrokevní provedení tepelné izolace vyžaduje. Dále se můžeme setkat s požadavky zástupců památkové péče na zachování tloušťky střešního pláště, respektive nezvyšování jeho úrovně oproti sousedícím objektům.

Porovnání skladby šikmé střechy s izolací z minerální vlny se systémovým řešením Kooltherm® K12 Rámová deska a Kooltherm® K17 Interiérová deska.
Porovnání skladby šikmé střechy s izolací z minerální vlny se systémovým řešením Kooltherm® K12 Rámová deska a Kooltherm® K17 Interiérová deska.

Optimální řešení s tepelněizolačními deskami na bázi fenolické pěny

V této složité a zdánlivě neřešitelné situaci nabízí společnost Kingspan® optimální řešení s pomocí využití tepelněizolačních desek na bázi fenolické pěny z řady Kooltherm®. Konkrétně doporučujeme využít desky s typovým označením Kooltherm® K12 Rámová deska (fenolický izolant opatřený z obou stran fólií) a Kooltherm® K17 Interiérová deska (fenolický izolant opatřený z interiérové strany netkanou textilií na bázi skla, z exteriérové dokonalou parotěsnou fólií a nedílnou 12,5 mm SDK deskou).

Obě tyto typové desky jsou dokonalým tepelným izolantem. Jejich tepelněizolační schopnost je přibližně dvakrát lepší než u tepelných izolantů z minerální vlny. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD má hodnotu 0,020 W/(m⋅K) oproti téměř dvojnásobné hodnotě udávané u minerální vlny, začínající u nejlepších produktů pro tyto aplikace na hodnotě 0,036 W/(m⋅K).

Hlavní výhoda: Více prostoru a více světla v interiéru

Řada Kingspan Kooltherm® nabízí použití inovativních tepelných izolantů ve skladbě:

1) Střešní krytina; 2) Latě; 3) Kontralatě; 4) Pojistná folie; 5) Kingspan Kooltherm® K12 Rámová deska; 6) Krokve; 7) Minerální vlna; 8) Sádrokartonářské profily; 9) Kingspan Kooltherm® K17 Interiérová deska
  1. Střešní krytina
  2. Latě
  3. Kontralatě
  4. Pojistná folie
  5. Kingspan Kooltherm® K12 Rámová deska
  6. Krokve
  7. Minerální vlna
  8. Sádrokartonářské profily
  9. Kingspan Kooltherm® K17 Interiérová deska

Toto inovativní řešení splní všechny výše uvedené požadavky při snížení tloušťky celé skladby pláště oproti použití minerální vlny o cca 150 mm v průřezu a cca 100 mm při průmětu do půdorysu podkrovní místnosti.

Jasné výhody systém přináší v podobě tenkého střešního pláště. Investor tedy získá větší prostor v obytném podkroví a lepší osvětlení podkrovních prostorů díky subtilnímu ostění střešních oken. V neposlední řadě je praktickou výhodou jednoduchá a funkční aplikace celého souvrství.

Splnění podmínek pro požární bezpečnost stavby ověřeno zkouškami

Z hlediska podmínek požární bezpečnosti staveb je popsané řešení plně vyhovující předpisovým požadavkům platným v České republice. Systém byl podroben zkouškám podle evropských předpisů, splňuje tedy podmínky pro použití v členských státech Evropského společenství. Zkoušku provedla autorizovaná osoba PAVUS a.s.

Protokol o zkoušce požární odolnosti č. Pr-18-2.196 pro výrobek Vodorovná nosná konstrukce, Dřevěná střešní konstrukce ve sklonu 30° byla vyzkoušena podle ČSN EN 1365-2. Klasifikace je podle zkušebního protokolu PK2-03_-18-011-C-0 stanovena R 45 / REI 30 minut.

Sestavu lze podle podmínek ČSN 73 0802 tab. 12 a ČSN 73 0804 tab. použít pro IV. respektive i pro V. stupeň požární bezpečnosti požárního úseku.

Podrobnější technické údaje jsou uvedeny v protokolu o zkoušce a v případě potřeby jejich doložení je lze do projektové dokumentace doplnit.

Konstrukce pro šikmou střechu, která na trhu chyběla

Výše popsaným řešením se významně rozšiřují aplikace pro konstrukce šikmých střech. Projektantům a investorům se podstatně rozšiřuje možnost provádění staveb.

Výhodou popsané výrobkové sestavy je nejenom technické řešení, které bylo podrobeno předepsaným zkouškám, ale zejména se jedná o doplnění konstrukce, která na trhu chyběla.

Zmiňovaný systém s produkty Kooltherm® K12 Rámová deska a  Kooltherm® K17 Interiérová deska si můžete objednat například ve Stavebninách DEK.

Produktový katalog Kooltherm® K12 Rámová deska a Kooltherm® K17 Interiérová deska ke stažení.
Více informací najdete na stránkách společnosti Kingspan Izolace.


Kingspan®, divize Izolací
logo Kingspan®, divize Izolací

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává vysoce kvalitní izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům v celé Evropě. V porovnání s tradičními izolačními materiály poskytují naše izolační desky nejvyšší ...