Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Teorie
Archiv článků od 25.9.2006 do 31.8.2009

Archiv recenzovaných článků

zpět na aktuální články

31.8.2009
Ing. Petr Tůma, Betonconsult s.r.o., doc. Ing. Jiří Dohnálek

V příspěvku jsou popsány připomínky, které dosud autoři k normě obdrželi, včetně komentářů. Cílem je podnítit diskusi nad ustanoveními normy, aby její budoucí změna odrážela potřeby uživatelů normy. Pište své postřehy a zkušenosti autorům do diskuze k článku.

8.8.2009
doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT v Praze

Stranou debat o dotačním programu Zelená úsporám nezůstávají ani autorizovaní inženýři, kteří mohou zpracovávat dokumentaci a energetické výpočty. Přestože se pro účely zpracování žádostí metodika výpočtu energetické náročnosti rodinných a bytových domů hodně zjednodušila, stále se jedná o dosti komplikovaný výpočet, vycházející z řady evropských norem. Zdaleka nejefektivnější je proto použít některý z nabízených specializovaných programů...

8.6.2009
Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc., FA VUT Brno

Příspěvek se zabývá legislativním rámcem naplnění vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve vztahu k zákonu č. 406/2006 o hospodaření s energií ve smyslu znění jeho novely č. 61/2008 Sb.,s aplikací do vyhlášky.148/2007 Sb. Současně uvádí hlavní zásady a příslušný rozsah podkladů při žádosti o dotaci v rámci programu Zelená úsporám.

1.6.2009
Ing. Jiří Nováček, Ph.D., Stavební fakulta, ČVUT v Praze

V článku jsou prezentovány různé metodiky pro výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních konstrukcí i pro výpočet stavební neprůzvučnosti v budovách. Hlavní pozornost je věnována porovnání výsledků výpočtů se změřenými hodnotami, na jehož základě je stanovena přesnost jednotlivých výpočtových postupů.

24.4.2009
Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

V článku nazvaném Když dům září, je tam zima předvedla MF Dnes (11.4.2009) v souvislosti s prezentací infračerveného snímkování budov velmi bulvární přístup. Pro korektní měření a vyhodnocení by měla být splněna celá řada podmínek...

1.4.2009
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Zájemci o snižování negativního environmentálního dopadu budov měli možnost diskutovat své názory na konferenci Šetrné budovy, která se konala 26. března 2009 v prostorách Amerického centra v Praze. Posluchači získali i nové informace o připravovaném dotačním programu Zelená úsporám.

30.3.2009
Ing. Barbora Součková

Příspěvek se zaměřuje na řešení detailů spodní stavby montovaných objektů bytové výstavby, soustavy BP-70 [3] z vnější strany. Pojednává o rozdílech průběhů teplot a parciálních tlaků vodní páry při různých variantách tepelné izolace základových konstrukcí a suterénní části panelového objektu.

23.3.2009
Ing. arch. Jaroslav Tachecí, studio JATA

První díl unikátního seriálu článků o vzniku projektu, následné stavbě a zkušenostech s užíváním jednoho pasivního domu. Pasivního domu navrženého trochu - možná hodně - jinak.

27.10.2008
Ing. Roman Šubrt, Sdružení Energy Consulting

Požadavky normy na tepelné izolace a tepelné mosty jsou neustále diskutované téma. Od 1.1.2009 bude toto téma ještě diskutovanější, neboť bude potřeba ke každému projektu pro stavební povolení přiložit Průkaz energetické náročnosti budovy. Nově vydaná kniha je souhrnem řešení nejběžnějších tepelných mostů.

1.9.2008
Ing. Jiří Buchta CSc., Ing. Miroslav Burišin

Článek se zabývá návrhem domovního plynovodu a rozmístěním plynových spotřebičů. Co má obsahovat projektová dokumentace pro stavební řízení? Dle jakých předpisů se řídí? V článku je navíc uveden přehled užívaných grafických značek používaných v projektové dokumentaci.

24.3.2008
Ing. Miroslav Urban, prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB

Poslední ze série článků týkající se problematiky nového způsobu hodnocení energetické náročnosti budov (dále "ENB") bude zaměřen na zástupce panelové výstavby. Pro tento typ objektu bude vzhledem k plánované rekonstrukci od 1. ledna 2009 vyžadován průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Panelový dům disponuje energetickým auditem, na jehož základě (doporučení) městská část provede jeho rekonstrukci. Článek věcně přibližuje nový způsob hodnocení energetické náročnosti budov jak z pohledu filosofie výpočtu, tak z pohledu jeho praktického provádění vzhledem k rozsahu prací a jejich náročnosti.

17.12.2007
Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Článek se zabývá problematikou umisťování otopných těles jak ve vztahu ke "klasickým" budovám, tak k tzv. nízkoenergetickým objektům. Mnozí se domnívají, že umístění otopného tělesa pod okno k ochlazované obvodové stěně s cílem zajištění optimálního tepelného komfortu a vyšších úspor tepla je již přežitkem. Je tomu skutečně tak?

3.12.2007
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB, Thákurova 7, Praha 6

Pro většinu budov bude od 1. ledna 2009 platit nový způsob výpočtu a hodnocení energetické náročnosti budov (dále jen "ENB") a budou podléhat povinnosti vystavení průkazu energetické náročnosti budovy. Tento článek představí zástupce novostavby rodinného domu, na který je třeba vystavit průkaz ENB. Článek upřesňuje původní příklad uveřejněný v dubnu letošního roku.

6.8.2007
Ing. Miroslav Urban, prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Ing.Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB, Thákurova 7 160 00 Praha 6

Článek přibližuje metodiku výpočtu energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb., která nahrazuje vyhlášku 291/2001 Sb. a je prováděcí vyhláškou k §6a zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v pozdějším znění. Je úvodní informací k popisu metodiky, způsobu a principu výpočtu energetické náročnosti budov a slovně doprovází konkrétní výpočetní postup dosažení hodnotícího měřítka energetické náročnosti budovy.

11.11.2006
René Růžička Stavokonzult

Letošního druhého ročníku celostátní odborné konference REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY, který se konal pod záštitou JUDr. Jana Wagnera, ředitele Státního fondu rozvoje bydlení, se zúčastnilo více než 200 delegátů z řad odborné veřejnosti. Konference se uskutečnila v Hradci Králové 1. - 2. 11. 2006.

30.10.2006
doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Fakulta architektury, Ústav stavitelství, VUT v Brně

Pro tepelnou stabilitu jsou konstrukce s větší hmotností vhodnější. V případě aplikace konstrukce s tepelně technickými parametry PD je možné, ale použít i konstrukce lehké. V praxi se to projevuje širokým uplatněním dřeva i jiných lehkých materiálů. Následující článek přináší nejen tyto závěry.

23.10.2006
Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha

Vysoký nárůst plísní ve všech typech zateplených objektů je často diskutovanou problematikou. Teoreticky je vše jasné - vznik a růst plísní souvisí s vyšší vlhkostí vzduchu v interiéru a ten je třeba odvést. Jedinou možností je dostatečné větrání. Jak ale větrat, když máme budovu dobře utěsněnou?

29.9.2006
Jiří Šála, ŠÁLA MODI Praha

Důsledné použití teplotního faktoru vnitřního povrchu při vyjádření kondenzace vodní páry na vnitřních površích konstrukcí budovy respektive na vyloučení růstu plísní na těchto površích, je nejen možné, ale i výhodné. K tomuto závěru dospěl autor následujícího článku.

25.9.2006
Ing. Zdeněk Ryšavý, PROTECH s.r.o., Nový Bor

Článek popisuje konkrétní výstupy programu Protech - porovnání výpočtů tepelných ztrát podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831. Rozdíl v hodnotách tepelných zrát, jako podkladu pro návrh otopné plochy, vykazuje i při poměrně odlišných vlastnostech stavebních konstrukcí a metodách výpočtu minimální rozptyl.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama