Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systém šikmých střech Lindab Roof v grónské osadě Niaqornat

V roce 2012 realizovala společnost Lindab s.r.o. svou co do vzdálenosti stavby nejdelší zakázku. Systémem šikmých střech Lindab Roof bylo zastřešeno 15 obytných kontejnerů FAGUS určených k výstavbě obchodu se skladovými prostory v grónské osadě Niaqornat. Nová sedlová střecha Lindab má celkový půdorysný rozměr 19,83 × 13,07 m a sklon 20°.

Stavbu tvoří systém obytných kontejnerů o rozměru 6058 × 2438 mm, rozmístěných ve třech řadách po pěti kontejnerech. Nová sedlová střecha Lindab má celkový půdorysný rozměr 19,83 × 13,07 m a sklon 20°. Nosná konstrukce je provedena z tenkostěnných Z, C a U profilů Lindab, střešní krytina z trapézového plechu Lindab LTP45/0,5 a lemování střechy z rovinných plechů Lindab.

Osada Niaqornat v Grónsku čítá 50 domů a právě zde byla realizována stavba prvního obchodu se skladem s chladícími boxy a vitrínami do obchodní části. Stavbu pro soukromého investora realizovala společnost FAGUS a.s., která zde provedla zastřešení vlastních obytných kontejnerů systémem Lindab Roof.

Půdorysná plocha obchodu činí cca 230 m2 a je tvořena celkem 15 obytnými kontejnery o rozměru 6058 × 2438 mm. Celá stavba trvala od příjezdu materiálu a montážníků celkem 40 dní.

Společnost Lindab byla oslovena na základě zkušeností z řady realizací v oblastech s velmi drsnými klimatickými podmínkami, tak jako je tomu na tomto ostrově ležícím na rozhraní Atlantiku a Severního ledového oceánu, severovýchodně od Kanady. Vzhledem ke zvýšeným nárokům na přepravu materiálu, nesměly jednotlivé části střešní konstrukce přesahovat délku 5,5 m, což je maximální rozměr pro umístění jednotlivých kusů konstrukce přímo do kontejnerů pro jejich následnou přepravu. Některé prvky tak musely být rozděleny a pomocí galvanických spojek znovu sešroubovány na stavbě. Celá konstrukce zastřešení včetně krytiny, opláštění a lemování se pak pohodlně vešla do dvou kontejnerů.

Fasáda s dřevěným obkladem z norského smrku, krytina a lemovací prvky Lindab dohromady vytváří typický vhled severského domu.
Fasáda s dřevěným obkladem z norského smrku, krytina a lemovací prvky Lindab dohromady vytváří typický vhled severského domu.
Ocelový vaznicový systém konstrukce střechy Lindab Roof s přesahy u okapu 230 mm a ve štítech 400 mm přes vnější líc fasády. Zakrátko byl pokryt krytinou Lindab v povrchové úpravě Classic v barvě tmavě šedé.
Ocelový vaznicový systém konstrukce střechy Lindab Roof s přesahy u okapu 230 mm a ve štítech 400 mm přes vnější líc fasády. Zakrátko byl pokryt krytinou Lindab v povrchové úpravě Classic v barvě tmavě šedé.
Montáž konstrukce střechy Lindab probíhala společně se zateplováním fasády. Stavba celého objektu trvala pouhých 40 dní.
Montáž konstrukce střechy Lindab probíhala společně se zateplováním fasády. Stavba celého objektu trvala pouhých 40 dní.

Vaznicový systém zastřešení Lindab byl navržen na hodnoty zatížení sněhem 200 kg/m2 a rychlost větru až 40 m/s. Jako vaznice s roztečí 1280 mm byly použity profily Lindab Z200 kotvené do nosných rámů kontejnerů pomocí profilů Lindab C100 přes patky U100. Nosný systém byl doplněn řadou příčných a podélných ztužidel, pro přenesení tlakových a tahových sil větru.

Jako střešní krytina byl zvolen odolný trapézový plech Lindab LTP45 v systému povrchové úpravy Classic. Lemování štítů, hřebene a římsy u okapové hrany byly provedeny z rovinných plechů Lindab. Lemovací prvky byly předpřipraveny ve výrobním závodu Lindab v Praze, což montážníkům snížilo časovou náročnost celé realizace.

Součástí dodávky Lindab byl kromě materiálu konstrukce a krytiny i spojovací materiál a podrobná montážní dokumentace s detaily kotvení jednotlivých částí konstrukce. Také díky tomu proběhla montáž systému LindabRoof bez problémů a nový objekt s šikmou střechou Lindab tak může stejně bezproblémově sloužit obyvatelům tohoto krásného, ale klimaticky drsného místa.

Osada Niaqornat v Grónsku čítá 50 domů. Zde byla realizována stavba prvního obchodu se skladem, kterou pro soukromého investora realizovala společnost FAGUS a.s. a která zde provedla zastřešení systémem Lindab Roof.
Osada Niaqornat v Grónsku čítá 50 domů. Zde byla realizována stavba prvního obchodu se skladem, kterou pro soukromého investora realizovala společnost FAGUS a.s. a která zde provedla zastřešení systémem Lindab Roof.
Montážní práce probíhaly za teplot hluboko pod bodem mrazu.
Montážní práce probíhaly za teplot hluboko pod bodem mrazu.
lindab střešní krytiny
Další z řady realizací Lindab v oblastech s velmi drsnými klimatickými podmínkami. V grónské osadě Niaqornat byl systémem Lindab Roof zastřešen obchod tvořený 15ti obytnými kontejnery FAGUS.


Lindab střešní krytiny
logo Lindab střešní krytiny

Lindab je mezinárodní skupina se sídlem ve Švédsku, která vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky pro stavebnictví z ocelového plechu: lehké střešní krytiny, okapové systémy, bezpečnostní prvky střech, trapézové plechy, systémy pro opláštění budov a konstrukční ...