Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Realizace patrové nástavby systémem Lindab Construline

Architektonická kancelář Studio JKL byla v roce 2004 postavena před nelehký úkol vytvořit nástavbu celého podlaží Střediska sociální prevence, přičemž nebylo možno využít stávající střešní konstrukci objektu díky její nevyhovující pevnosti. Nástavba byla koncipována jako jednoduchý kompaktní tvar se sedlovou střechou s minimálním sklonem 5°.

Stavba: Středisko sociální prevence
Na Vozovce, Olomouc
Stavební firma: Vymětal, s.r.o., Litovel
Konstrukční systém: Lindab Construline
Dodavatel: Lindab, s.r.o.
Realizace: leden–květen 2011

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace: je zařízením poskytující sociální služby zaměřené na pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Architektonická kancelář Studio JKL byla v roce 2004 postavena před nelehký úkol, vytvořit nástavbu celého podlaží Střediska sociální prevence, přičemž nebylo možno využít stávající střešní konstrukci objektu díky její nevyhovující pevnosti. Nutnost postupného odbourávání krovu s průběžnou výstavbou nové konstrukce – tedy zejména rychlost realizace – bylo jedním z nejdůležitějších kritérií při volbě systému Lindab Construline jako nosné stavební technologie.

Systém Lindab Construline pro šikmé střechy
Tenkostěnnou střešní konstrukci nástavby tvoří jednoduchá sedlová střecha se sklonem 5°, která byla vztyčována po částech souběžně s odstraňováním původní střechy.
Systém Lindab Construline pro šikmé střechy
Vnitřní stěny nástavby tvoří desky Fermacell. Na opláštění stěn i na střechu byla použita švédská falcovaná krytina Lindab Seamline.

Nástavba byla koncipována jako jednoduchý kompaktní tvar se sedlovou střechou s minimálním sklonem 5°, pro zdůraznění nové konstrukce kompletně opláštěný plechovou fasádou i krytinou – vše falcovaná krytina LindabSeamline v barvě stříbrná metalíza.

Tenkostěnná ocelová konstrukce rostla postupně. Na zemi montážníci připravili jednotlivé stěnové rámy, které byly v okamžiku odstranění příslušné části krovu vyzdviženy na střechu a umístěny na věnec obvodového zdiva a ihned doplněny konstrukcí střechy s bedněním a fólií. Tento krok se opakoval několikrát, vždy v takových celcích, aby je bylo možno neprodleně zajistit proti dešti. Postupně bylo doplňováno opláštění deskami Fermacell na stěnách s následnou montáží roštu a bednění odvětrané fasády. Na závěr proběhly klempířské práce položení krytiny Lindab Seamline na stěny a střechu s montáží bezpečnostních prvků Lindab Safety (sněhové zábrany a lávky pro přístup ke komínům). Za zmínku stojí přizpůsobení formátu drážkové krytiny na stěnách šířkám oken, aby byla zajištěna co největší architektonická čistota pohledových stran fasády. Realizace proběhla od ledna do května roku 2011 stavební firmou Vymětal, s.r.o.

Systém Lindab Construline pro šikmé střechy
Tyčové bezpečnostní zábrany Lindab Safety
Systém Lindab Construline pro šikmé střechy
Bezúdržbová falcovaná krytina Lindab Seamline se systémem povrchové úpravy Lindab Elite v barvě stříbrná metalíza.

Přidaná hodnota

Součástí dodávky společnosti Lindab bylo statické posouzení konstrukce a kompletní montážní dokumentace pro projektanta i montážní firmu. Samozřejmostí byl odborný dohled na průběh samotné montáže. Na konstrukci byly dodány ocelové pozinkované profily typu RY/SKY 150 se štěrbinami pro obvodové stěny, C/U4 120 na vnitřní nosné stěny a C200 na konstrukci krovu. Pro opláštění a zastřešení byly dodány předfalcované pásy Lindab Seamline v barvě stříbrná metalíza s odvodněním Lindab Rainline. Na střešní krytinu i odvodnění se systémem povrchové úpravy Lindab Elite se vztahuje záruka 30 let. Komplet byl doplněn sněhovými zábranami a lávkami se zábradlím Lindab Safety.

Systém Lindab Construline pro šikmé střechySystém Lindab Construline pro šikmé střechy Nové podlaží Střediska sociální prevence tvoří tenkostěnná konstrukce Lindab Construline, opláštěná odvětrávanou fasádou z bezúdržbové falcované krytiny Lindab Seamline

Foto Lindab, Pavel Matoušek


Lindab střešní krytiny
logo Lindab střešní krytiny

Lindab je mezinárodní skupina se sídlem ve Švédsku, která vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky pro stavebnictví z ocelového plechu: lehké střešní krytiny, okapové systémy, bezpečnostní prvky střech, trapézové plechy, systémy pro opláštění budov a konstrukční ...