Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Střecha Lindab jako koruna rekonstrukcí panelových domů v Brně Bystrci

Komplexní revitalizace panelového domu – jako zaklínadlo znějící formule, výsledek je ale opravdu kouzlu podobný. Na pohled nejvýraznější je příjemná nová fasáda se zateplením, kvalitní okna bez infiltrace, barevné dlažby. Funkčnost, spolehlivost a bezúdržbovost střechy je však u rekonstruovaného domu naprosto zásadní, stejně jako u novostavby.

Výměna stávajících výtahů za výtahy bezporuchové, bezpečné, odpovídající nejnovějším normám je vlastně povinností, moderní a hlavně fungující vzduchotechnika nutností. Ke komplexnosti však jedna položka schází. U osmipodlažního domu oku téměř nepostřehnutelná, významem však nepostradatelná: rekonstrukce střechy. Její funkčnost, spolehlivost a bezúdržbovost je u rekonstruovaného domu naprosto zásadní, stejně jako u novostavby. Proto asi nepřekvapí, že u řádně naplánované a vyprojektované revitalizace je střeše věnována velká pozornost. Tam, kde nejsou projektantovi kladeny překážky ze strany stavebního úřadu, se rekonstrukce ploché střechy panelového domu na šikmou nabízí jako radikální, nicméně nejspolehlivější a nejtrvalejší řešení. Tyto úvahy byly vlastní i projekční kanceláři Menhir, která připravovala projekty revitalizace panelových domů Ondrouškova a Ečerova v Brně–Bystrci. Po konzultaci s investorem a po dobrých zkušenostech z předchozích realizací si jako základní systém rekonstrukce střechy vybrala i pro tyto domy systém LindabRoof.

Pevná, lehká a vzdušná nosná konstrukce systému LindabRoof připravená pro kladení střešní krytiny – trapézových plechů Lindab.
Pevná, lehká a vzdušná nosná konstrukce systému LindabRoof připravená pro kladení střešní krytiny – trapézových plechů Lindab.

To bylo pro mnohé realizační firmy, které byly vyzvány k podání nabídek ve výběrovém řízení, neobvyklé: „Máme vlastní systém pro vytvoření nové šikmé střechy na panelovém domě, také s plechovou krytinou, ale s klasickou dřevěnou konstrukcí krovu. Trapézové plechy Lindab standardně používáme, víme, že mají vysokou kvalitu a dodávky jsou bezproblémové, což je pro nás velmi důležité, s ocelovou konstrukcí krovu Lindab jsme se ale setkali poprvé,“ říká Ing. Lubomír Krahulík ze společnosti STUNEX CZ, která ve výběrovém řízení na dodavatele střechy po několikakolové bitvě u generálního dodavatele revitalizace zvítězila. Pomohly jí k tomu i dříve úspěšně realizované střechy v Bystrci, na ulicích Černého a Foltýnově.

Realizace šikmých střech LindabRoof na bodových panelových domech.
Realizace šikmých střech LindabRoof na bodových panelových domech.

Nejednalo se o nijak triviální rekonstrukce – oba domy jsou osmipodlažní se třemi vchody, to obnáší cca 600 m2 půdorysné plochy. Navíc valbový tvar střechy, který domům nejlépe sluší, komplikovaný detail oplechování komínů ve štítové stěně a požadavek na zastřešení a opláštění výtahových šachet, které střešním pláštěm prostupují. Konstrukce střechy i realizační firma si museli poradit i s poměrně masivním zateplením stávajícího střešního pláště a novou vzduchotechnikou, reprezentovanou protipožárními vývody nad střechu a ventilátory umístěnými nad střešním pláštěm. Výměna hřebíků a vrutů za samořezné šrouby nebyla pro realizační firmu hlavním překvapením. „Překvapilo nás poměrně velké množství kotvení konstrukce, v každém modulu panelového domu 7 patek, místo obvykle používaných čtyř až pěti našeho systému. Díky tomu byly ale vlastní kotvy jednodušší a menší síly v kotvách znamenají větší spolehlivost“, komentuje první zkušenosti se systémem LindabRoof Ing. Krahulík. „Také nebylo třeba téměř žádných přípravných prací v našich dílnách ani projekci – vše bylo předem připraveno technickým oddělením Lindab a materiál byl dodán v označených balících s montážní dokumentací. Naším úkolem bylo především konstrukci dle návodu a instrukcí techniků Lindab smontovat a systém doplnit naší precizností, kvalitou a spolehlivostí.“ „To je vždy základní podmínka kvalitního a správně provedeného díla“, doplňuje Petr Hynšt ze společnosti Lindab. „Kvalitní konstrukční systém bez spolehlivého montážního partnera nic neznamená, teprve jejich synergie dá dílu konečnou podobu a vyzdvihne všechny pozitivní vlastnosti systému“.

Valbová střecha světle šedé barvy ladí k barevnému řešení fasády.
Valbová střecha světle šedé barvy ladí k barevnému řešení fasády.

Realizace byla zahájena koncem září, kompletní střecha byla předána generálnímu dodavateli zhruba za pět týdnů. Těžká technika – jeřáb – byla zapotřebí pouze po dobu asi tří hodin, kdy probíhala vykládka materiálu na střechu. Následně již vše probíhalo v režii vlastních montážníků. „Střechu jsme realizovali ve dvoučlenných partách. Jedna kopala otvory pro stojky, druhá stojky osazovala, třetí je zpětně izolovala proti zatečení a obnovení parotěsné vrstvy. Následně už postupně všichni doplňovali ztužení a montovali vaznice. Další práce už byly pro klempíře – pokládka světle šedých trapézových plechů krytiny a oplechování všech detailů“, popisuje montáž Ing. Krahulík. Firma STUNEX CZ na závěr střechu doplnila požárními obklady vzduchotechniky a zateplením. Ing. Krahulík uvedl další výhody ocelové konstrukce LindabRoof: „Protože je celá konstrukce nehořlavá, není nutnost členit střechu plochy nad 500 m2 na požární úseky a odpadá vyzdívání požární zdi“. Všechny práce byly bedlivě sledovány a na kontrolních dnech posuzovány nejen stavebním dozorem, ale i techniky společnosti Lindab. Diskusi o rozsáhlém projektu uzavírá Petr Hynšt z Lindabu: „Za nás a z referencí, které máme od stavebního dozoru, jsme byli my i investor s průběhem prací i finálním výsledkem velmi spokojeni. Firma STUNEX CZ tu odvedla vynikající práci a věřím, že se s ním setkáme na dalších zajímavých a takto bezproblémových realizacích i v budoucnu“.

K řadě střech systému LindabRoof, které v Brně Bystrci již od roku 2003 na ulicích Kachlíkova, Foltýnova a dalších slouží spolehlivě svým majitelům, se tak přidaly dvě další.

Více o produktech a službách firmy LINDAB, s.r.o.: www.lindab.cz

Pohled do půdního prostoru před položením tepelné izolace.
Pohled do půdního prostoru před položením tepelné izolace.

Kvalitní provedení klempířských detailů je pro bezvadné fungování střechy i její vzhled nezbytné.
Kvalitní provedení klempířských detailů je pro bezvadné fungování střechy i její vzhled nezbytné.
Bytový dům Ondrouškova, Brno-Bystrc
Rekonstrukce ploché střechy na šikmouLindabRoof.
Panelový dům3 vchody, 8 podlaží.
Nová sedlová střechase spádem 12°.
Nosná konstrukcez tenkostěnných Z, C a U profilů Lindab.
Střešní krytinaLindab LTP45/0,5.
OdvodněníLindabRainline do stávajících vpustí.
 

Jedním z charakteristických představitelů kompletní revitalizace panelového domu soustavy T06B může být dům na ulici Ondrouškova v Brně-Bystrci. Byla na něm vyměněna okna, provedeno vnější zateplení, výměna výtahů, rekonstruována vzduchotechnika, provedeny kompletní nové obklady a dlažby chodeb a schodišť a provedeno zateplení střechy s vybudováním nového střešního pláště se šikmou střechou systému LindabRoof. Sklon střechy 12° neumožňoval kompletní překrytí výtahových šachet, tyto tedy dostaly své malé sříšky se sklonem 10° a byly po zateplení opláštěny stěnovým trapézovým plechem LVP20 ve světle šedé barvě, stejně jako atiky. Střešní krytina, trapézový plech LTP45, je kotven do nosné konstrukce provedené z tenkostěnných profilů Lindab – Z profilů jako vaznic, podepřených C stojkami kotvenými přes U profily v modulu nosných stěn panelového domu. V podstřešním prostoru bylo zateplení provedeno volně kladenou izolací a byly doplněny pochozí lávky pro běžnou údržbu. Celý podstřešní prostor je důkladně otvětrán odvětrávaným hřebenem a ventilačními hlavicemi Lomanco.

 
 
Reklama