Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Protipožární desky Firepanel A1 na „zelené“ administrativní budově

První zelená budova administrativního typu v ČR byla dokončena v listopadu 2012. Součástí fasády jsou i protipožární sádrovláknité desky fermacell Firepanel A1. Kromě inovativních technologií, jako jsou aktivované stropy pro chlazení a vytápění, je využívána i šedá voda z umýváren, která je čištěna a připravována k opětovnému použití prostřednictvím kořenové čističky.

Nové zázemí Poradenského a vzdělávací centra Otevřená zahrada vyrostlo na severním svahu Špilberku v loňském roce na Údolní ulici č. 33 v Brně a součástí fasády této modelové zelené administrativní budovy jsou i protipožární sádrovláknité desky fermacell Firepanel A1, které se poprvé na českém trhu objevily na začátku loňského roku.

Stavba první zelené budovy administrativního typu v České republice a hravé vzdělávací zahrady byla zahájena v létě 2012 a 29. listopadu 2012 se uskutečnilo slavnostní otevření. Investorem a autorem programové náplně byla Nadace Partnerství, ve výběrovém řízení na generálního dodavatele uspěla společnost Skanska, která má s výstavbou dle zásad trvale udržitelného rozvoje a technologickými postupy podobných budov dostatek zkušeností. Při hledání zpracovatele ambiciózního zadání (výzvou byla zejména poloha uprostřed městské zástavby) oslovila Nadace Partnerství v roce 2009 pět architektonických studií. Porotu vedenou arch. Josefem Pleskotem nevíce zaujal koncept Projektilu, který dokázal zahradu sjednotit s budovou centra a zelenou střechou vrátil zastavěnou plochu zpátky do parku. Projekt stavební části připravil Deltaplan s.r.o. a projekt technologické části Techorg s.r.o.

Realizaci fasád zajištovala společnost Falton Brno a dodavatelem cca 1 000 m2 sádrovláknitých desek fermacell Firepanel A1 byly stavebniny Raab Karcher z Brna-Horních Heršpic. Celkové náklady na výstavbu včetně vybavení dosáhly 86 mil. Kč (včetně DPH), na výstavbu byla schválená dotace z OPŽP ve výši 74,6 mil. Kč.

Fermacell Firepanel A1 protipožární desky
Centrum Otevřená zahrada – vizualizace
Fermacell Firepanel A1 protipožární desky

Nová budova poradenského a vzdělávacího centra Otevřená zahrada je postavena v pasivním energetickém standardu a její součástí je i vzdělávací zahrada o rozloze 2 900 m2 s 12 interaktivními stanovišti, které volně přechází do zelené procházkové střechy objektu. Hned po dokončení stavebních prací a výsadeb v zahradě zahájila Nadace Partnerství vzdělávací a výukové programy. Za ty zodpovídá brněnským školákům dobře známé školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. Samotná zahrada a její stanoviště s tématikou přírodních živlů je dopoledne určena hlavně žákům 2. stupně ZŠ, a to nejen z Brna, ale i ze širokého okolí. Odpoledne je volně přístupná pro všechny brněnské obyvatele a návštěvníky. Poradenské environmentální centrum bude sloužit ke vzdělávání dospělých a vytvoří zázemí pro práci několika dalších environmentálně zaměřených neziskových organizací.

„Naším cílem bylo postavit modelovou zelenou budovu, která bude inspirací pro investory z veřejného i soukromého sektoru. Dosažení pasivního energetického standardu, stejně jako šetrné hospodaření s vodou nebo používání co největšího podílu obnovitelných materiálů jsme požadovali už v zadání pro studii. Příprava nastartovala spolupráci s řadou předních technologických firem, které se budou podílet na vzdělávacích programech. Velmi důležitá je pro nás také spolupráce s vysokými školami i výzkumnými pracovišti, které se podílely na přípravě investice a budou ji využívat i pro výzkum,“ řekl ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Fermacell Firepanel A1 protipožární desky
Fermacell Firepanel A1 protipožární desky
Centrum Otevřená zahrada – realizace

Kromě inovativních technologií pro úsporu energií, jako jsou tepelná čerpadla země – voda a aktivované stropy pro chlazení a vytápění, je využívána i dešťová a tzv. šedá voda z umýváren, která je čištěna a připravována k opětovnému použití prostřednictvím kořenové čističky. Projekt stanovil použití řešené difúzně otevřené skladby obvodového pláště a inteligentní systém osvětlení, který za pomoci senzorů a čidel bude schopen vyhodnotit intenzitu osvětlení a přítomnost osob v místnosti. Je zde navržen vysoce sofistikovaný systém měření a regulace, který na základě těchto údajů zvolí intenzitu a výkon svítidla.

Fermacell Firepanel A1 protipožární desky
Fermacell Firepanel A1 protipožární desky
Fermacell Firepanel A1 protipožární desky

Skladba fasády směrem z vnější strany:

  • plech Rheinzink předzvětralý modrošedý tl. 0,8 mm
  • separační, kontaktní a difúzně otevřená fólie Tyvek Solid
  • bednění z desek fermacell Firepanel A1 tl. 15 mm
  • latě smrkové, svisle kladené 4×6 cm v osové vzdálenosti 600 mm, tvořící vzduchovou mezeru pod bedněním
  • separační, kontaktní a difúzně otevřená fólie Tyvek Solid
  • tepelná izolace MW tl. 260 mm, kladená mezi hranoly KVH 60×260 mm, kotvených do stávajícího zdiva pomocí úhelníků

Nové protipožární desky fermacell Firepanel A1 patří k nejvyšší evropské třídě stavebních materiálů A1 podle ČSN EN 13501-1 a díky tomu je lze použít všude tam, kde je pro konstrukce stěn vyžadována třída protipožární ochrany A1.


James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. * Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell a cementovláknitých desek POWERPANEL. * Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické domy a systémy suché výstavby bytových, administrativních a i průmyslových ...