Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový podlahový prvek FERMACELL 2 E 35 pro účinný kročejový útlum

Novinka v sortimentu FERMACELL

Nový podlahový prvek FERMACELL 2 E 35 byl vyvinut k zlepšení kročejového útlumu masivních stropů v obytných prostorech, např. u betonových stropů. Novinka nabízí optimální systémové řešení, minimální tloušťku skladby a při použití spolu s 20 mm vyrovnávacího podsypu FERMACELL zlepšení kročejového útlumu až o 31 dB!

Podlahový prvek se skládá z 2 × 12,5 mm desek FERMACELL a 20 mm tvrdé minerální desky (kašírované). Obě sádrovláknité desky jsou proti sobě předsazeny tak, že vzniká 50 mm široká polodrážka. Prvky se dodávají ve formátu 1500 × 500 × 45 mm a jeden podlahový prvek tak pokrývá 0,75 m2 podlahy. Podlahové prvky se pokládají s převázáním spár. Bližší informace o pokládce lze najít v aktuálním návodu na zpracování podlahových prvků FERMACELL.

Kročejový zvuk vzniká chůzí po podlaze nebo nárazy na stavební konstrukci, šíří se konstrukcí a do sousedních místností, kde se šíří vzduchem. Parametrem je vážená normalizovaná hladina kročejové neprůzvučnosti Ln,w a platí, že čím je její hodnota nižší, tím je konstrukce lepší.

Podlahový prvek FERMACELL 2 E 35 technický list
Podlahový prvek FERMACELL 2 E 35 technický list

Při pokládce na masivním stropu bez dodatečné vrstvy vyrovnávacího podsypu lze při minimální tloušťce prvku (samotný podlahový prvek má pouhých 45 mm) dosáhnout zlepšení kročejového útlumu o 27 dB. Pokládka přitom probíhá v jednom pracovním kroku a není nutná žádná speciální ochrana proti pošlapání minerální desky. Při pokládce s 20 mm vyrovnávacího podsypu FERMACELL však lze při celkové tloušťce 65 mm snížit hladinu kročejového zvuku až o 31 dB. Realizace probíhá ve dvou pracovních krocích.

Pro ilustraci rozsahu míry tlumení novinky v sortimentu podlahových prvků FERMACELL stačí uvést několik základních údajů – normální chůze je ještě zřetelně slyšet při Ln,w = 63 dB, při Ln,w = 43 dB však již nejsou zvuky chůze prakticky slyšitelné. Stačí tak pokles o 20 dB a rušivá chůze se stává neslyšitelnou. Možnosti nového podlahového prvku jsou tak více než dostatečné.

Přednosti nového podlahového prvku ilustruje i příklad z praxe: betonový strop v bytovém domě o tloušťce 160 mm a hmotnosti 400 kg/m2 dosahuje kročejovou neprůzvučnost Ln,w = 78 dB. Norma přitom požaduje Ln,w = 55 dB při korekci bočních cest 0–2 dB. Při použití podlahového prvku FERMACELL 2 E 35 s 20mm vyrovnávacím podsypem bude Ln,w = Ln,w strop − Ln,w 2E35 + 2 dB (kalkuluje se nejhorší možná situace), tj. 78 dB – 31 dB + 2 dB. Ln,w = 49 dB už požadavky normy samozřejmě splňuje.

Suché podlahové prvky FERMACELL nabízí systémové řešení různorodých podlahových konstrukcí a díky suchému procesu neobsahují žádnou další škodlivou stavební vlhkost. Rychlost pokládky je tak zaručena – nejsou potřeba žádné technologické prostoje při čekání na vyschnutí potěru. Mezi jejich další přednosti patří i nízká výška, vysoká zvuková izolace a kročejová neprůzvučnost. Realizační firmy ocení i jedinečnou technickou podporu přes zákaznickou linku (HOT-Line).

James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. * Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell a cementovláknitých desek POWERPANEL. * Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické domy a systémy suché výstavby bytových, administrativních a i průmyslových ...